Offentlig miljö – en grogrund för ekonomisk kriminalitet?

Städbranschen Sverige har genom åren följt ett stort antal offentliga upphandlingar, vi hittar dem själv men får framför allt tips från våra medlemmar. Vi har också varit med och stoppat flera upphandlingar, där upphandlaren slutligen fått gå hem och göra sin hemläxa för att göra ett omtag.

Sammantaget är det inte bra på någon punkt, men det kan förändras!

Att vår offentliga miljö borde föregå med gott exempel borde vara självklart kan man tycka, men tyvärr är det inte så. Vi ser ideligen att lägsta pris råder, kvalitet eller kompetens värderas lågt och kontrollen av en upphandlad tjänst uteblir…

Lägsta pris, varför är det den enkla lösningen?

Givetvis är det enklast för en upphandlare att tilldela leverantören med lägst pris ett uppdrag, då undkommer man smidigare komplicerade överklaganden. Men blir leveransen så som det var tänkt, svaret är tyvärr NEJ! Det vanligaste resultatet är en undermålig leverans, onödiga viten och missnöjda användare, missbrukad och utnyttjad personal med orättvisa villkor. Till saken hör att det är skattemedel som används på ett felaktigt sätt. Gör den omvända kalkylen; ett högre pris (rättvist prissatt) ger faktiskt högre skatteintäkter.

Men såklart, det krävs mer av upphandlaren, hemläxan måste vara gjord. Underlagen för upphandlingen måste vara bättre underbyggda, och kännedomen om både verksamheten och verksamhetens behov och förutsättningar väl dokumenterade.

Anbudslämnade leverantörer och deras verksamhet måste också vara väl kontrollerade, här krävs många gånger ett detektivarbete för att få fram verkligheten, en enkel kontroll räcker inte! Allt från bulvanliknande lösningar, till fasadverksamheter med underleverantörer i gråzoner är inte helt ovanliga, framför allt där lägsta pris knappt räcker till att betala rättvisa löner.

Referenser eller kollektivavtal är inte alltid lösningen på problemet, inte heller ett intyg om något väsentligt, som exempelvis kompetens eller utbildning, som man menar är likvärdigt.

När man väl valt en leverantör, måste sedan den löpande kontrollfunktionen hos beställaren också vara på plats. Det finns inte något tillfälle där de krav som ställts i en upphandling åtföljs till alla delar, för detta krävs en kontinuerlig kontroll mellan parterna. Många leverantörer vet om det, och kalkylerar kallt på att beställaren inte kommer att kontrollera, snacka om att köpa grisen i säcken!

Varför inte värdera kompetens och kvalitet högre?

Argumentet från beställare eller upphandlare, är att det kortsiktigt skulle kosta lite mer. Men med rätt verktyg och kunskap som upphandlare av tjänsten, ska det inte vara ett problem eller hinder att komma förbi fokuseringen på lägsta pris. I längden vet vi nog alla att det är mer lönsamt att göra rätt från början.

Städbranschen Sverige har tagit fram värdefulla verktyg, som gör bedömningar av ett anbud mer rättvist, våra nyckeltal är väldigt uppskattade och de ger snabbt en möjlighet att göra en bra rimlighetsbedömning av satta nivåer i ett anbud, men också vid förberedelsen av dito. Städbranschen Sverige har också öppnat upp Städbranschen Sverige Auktorisation, en helt ny djupgående kontroll av verksamheter i branschen för att säkerställa avgörande kontroller av företag i branschen. 

Ett företag i branschen som kan uppvisa vår kvalitetssymbol är en seriös och väl kontrollerad verksamhet, något vi också löpande säkrar genom kontinuerliga och oanmälda kontroller. För information kontakta oss via: auktorisation@stadbranschensverige.se

Har du tips på konstiga upphandlingar, skicka ett mejl till; upphandling@stadbranschensverige.se

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se