Hämta en PDF att skriva ut.

Sätt upp dina PEPTALK-posters i fikarummet.

VECKANS KRÖNIKA 22 oktober 2021


Hur mår din städverksamhet?

Om städupphandlingar och dess baksida.

Jan Stegmann känd profil i städbranschen kommer med lite tänkvärda funderingar kring upphandling och kvalitet. Han börjar med att ställa följande frågor:

Hur känns det? Hur mår din verksamhet? Har du koll på läget?

Det finns två viktiga saker med lokalvården:

Att uppdragsgivaren är nöjda
Att lokalanvändarna är nöjda

Om lokalanvändarna inte är nöjda beror det till stor del på att det finns brister i kvaliteten. Uppdragsgivaren kan även vara din kund. Om uppdragsgivaren inte är nöjd kan det bero på att tillräckligt många lokalanvändare klagar så att det blir en dålig situation.

Vid kvalitetsbrister kan det vara så att man köpt städningen för billigt så att städaren inte har tillräckligt med tid att göra ett bra jobb.

Men det behöver inte vara så. Har du kvalitetsproblem i verksamheten kan du titta på denna checklista:

 • Känner kunden/uppdragsgivaren till vad som står i städinstruktionen?
 • Känner lokalvårdarna till vad som står i städinstruktionen?
 • Städas det på rätt tider?
 • Är körschemat uppdaterat? Vet vikarien vad som ska göras?
 • Finns rätt utrustning för arbetet?
 • Vet lokalvårdaren vilken utrustning som ska användas?
 • Används utrustningen på rätt sätt?
 • Behöver avtalet/städinstruktionen ändras? Annan kvalitetsnivå? Andra frekvenser?

Som du ser finns det en del att fundera på innan du skjuter till mer städtid/pengar. Listan hittar du i boken Rent ut sagt – allt du vill veta om lokalvård skriven av Carina Boman Helgesson och undertecknad.

Känner du dig osäker på ekonomin? Osäker på hur ni står i en konkurrenssituation, en eventuell outsourcing eller ny upphandling? Det behöver inte ta så lång tid för dig att få koll på läget. Du läser in dig på kontraktet och stämmer av så du vet att ni gör det som är avtalat. Sen räknar du ut dina tre viktiga nyckeltal:

 • Kronor per kvadratmeter och månad eller år
 • Avverkningsgrad
 • Timpris

När du har gjort det har du en uppfattning om hur du står dig med andra jämförbara verksamheter. Avverkningsgraden till exempel hjälper dig att förstå om städarna verkligen hinner med att städa till avtalad kvalitet.

Detta kan du också läsa mer om i vår bok. Eller så ringer du bara till Carina eller mig, så pratar vi lite om det och vad som kan göras.

Jan Stegmann, seniorkonsult, 0763-47 31 10

VECKANS KRÖNIKA 15 oktober 2021


”Om det verkar vara för billigt för att vara sant, …är det ofta så”

Om städupphandlingar och dess baksida.

Om ni inte sett vårt digitala webbinar om upphandling, som finns gratis på vår hemsida, avsätt gärna en timme för detta, det finns mycket uppslag och inspiration att hitta där.


Länk till webbinaret.

Jag blev själv inspirerad av Skatteverkets input, där vår ledamot Gesa Markusson gör en intervju med Nina Blomqvist. De pratar bland annat om att ta det viktiga moraliska ansvaret som upphandlare och inköpare i offentlig verksamhet. Låt inte lägsta pris vara utvärderingsmodell.

Låt det hela inte bli en enda ”ond cirkel” det påverkar hela samhället i slutändan. De låga priserna i städupphandlingar där de oseriösa vinner gång på annan, kan innebära att även de seriösa börjar fuska för att klara sig (eftersom de ju aldrig får ett uppdrag). De har också visat sig att de seriösa helt enkelt tröttnat på att delta i de offentliga städupphandlingarna, därför att det alltid är lägsta pris som gäller. Ja ni fattar, ska det fortsätta så här, vad händer i framtiden då? Den onda cirkeln lär ju aldrig brytas. 

– Vi har ett samhällsansvar, och vi måste alla se vår roll. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger Nina.

Hur skulle se ut om era kunder fick reda på att ni anlitar en städfirma där städpersonalen har dåliga arbetsvillkor eller arbetar svart, utanför det sociala skyddsnätet?

Hur skulle se ut om de fick reda på att nästan alla städare på företaget går på lönebidrag, ett bidrag som den anställde skall ha för att få stöd och kanske mer tid till förfogande pga. ett arbetshandikapp?

Hur skulle se ut om de också fick reda på att nästan alla saknar utbildning om hygien och smittspridning, att de har städmaterial som är av dålig kvalitet och inga maskiner till förfogande?

Listan kan göras lång…

Jag tror ingen upphandlare, inköpare eller beställare skulle känna sig stolt över ett sådant scenario.

Att anlita en seriös städfirma som gör ett bra jobb, där timpriserna och avverkningsgraderna följer de riktlinjer som branschen fastställt, ja ni fattar det blir så mycket bättre och framförallt så bryts den onda cirkeln.

Så nästa gång ni gjort en upphandling där det verkar för billigt för att vara sant, så är det oftast så. Något är inte som det ska, det är dags att ställa sig frågan: Vad kan göras bättre och hur kan vi ställa bättre krav i nästa upphandling.

Använd gärna Städbranschen Sveriges nya Nyckeltalsmaterial v. 2.0 (nytt och uppdaterat) som finns att beställa i vår webbbutik, där får ni grepp om både tider och avverkningsgrader – ett unikt kalkyleringsmaterial. Obs! Ni behöver vara medlem i Städbranschen Sverige för att kunna köpa det unika materialet. Ansök om medlemskap.

Carina Boman Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 8 oktober 2021


Varför görs inte fler kvalificerade upphandlingar?

– Varför tror de som fattar beslut om att köpa städtjänster att det skulle vara en enkel tjänst att upphandla?
– Varför är det så att 98% av alla städtjänster som upphandlas har lägsta pris som utvärderingsmodell utan att det egentligen ställs några som helst kvalitetskrav?
– Varför är det så att i de allra flesta fall saknas tillräckliga kunskaper om städning av de chefer som tar besluten? 

Min städkollega Jan Stegmann säger följande:

”Det är viktigt att ta reda på hur lokalvård fungerar, har du en verksamhet som omsätter många miljoner och initierar många tusen människor (anställda, elever, uppdragsgivare m.fl.) är det väl investerad tid att sätta sig in i saken”.
Men gör de beslutande det? Säkert några men definitivt inte alla.

Varför tar de beslutande inte ett större socialt ansvar, är måna om vilka värderingar som skall genomsyra organisationen och företaget? Ska inte den offentliga sektorn vara ett gott föredöme i upphandlingar?

Varför kan man ”titt som tätt” läsa:

Städverksamheten måste spara pengar, genom att outsourca kommer vi sänka kostnaden för städning med 20 %” 

Ja det är många frågor som jag funderar på när det gäller just upphandling av städtjänster. Jag tror att det finns många saker som brister i städupphandlingar både före, under och efter.

Jag tror att de flesta skulle behöva vara mer intresserade i förberedelsearbetet. Ett dåligt förberedelsearbete innebär oftast oklara behov. De flesta lämnar över hela uppdraget till en upphandlare som inte har de viktiga verksamhetsmässiga kunskaperna som behövs för att säkerställa behoven. 

Är behovet och målet att det skall sparas in 20 % på städningen blir oftast kvalitetskraven förbisedda och städningen blir därefter. 

Hur kan det gå då?

Självklart uppstår det problem för städorganisationer som upphandlar städtjänster utan att ställa tillräckliga krav på städningen. Här hittar du några exempel:

Städning skedde på ett exklusivt trägolv i ett nybyggt kontorskomplex. Efter 6 månaders städning med fel städmetoder (bl a för mycket vatten på golvet) var golvet helt förstört och man blev tvungen att byta ut det till en hög kostnad.

Eller matbutiken som anlitade en ny och billig städentreprenör. Städningen gick snabbt på orimligt liten tid. Vad händer? Ja det blev inte rent vilket ledde till att kunderna i butiken började uppleva butiken som ofräsch vilket ledde till att omsättningen minskade med ganska många procent. 

Var det värt det billiga priset i ovan beskrivna scenarion? Nej skulle inte tro det.
Hjälp till att säga stopp för lägsta pris i städupphandlingar? 

Carina Boman Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 24 september 2021


”Om man är stolt över sitt arbete, är det ofta förknippat till vad vår omgivning tycker om vårt yrke”

(Ulfsdotter och Fiskebäck 2011)

Om vi då vet detta så vet vi åtminstone internt att vi genom våra attityder kan stärka lokalvårdarens yrkesidentitet och yrkesstolthet.

En tydlig och strukturerad utvecklingstrappa inom soft FM kan generera nyfikenhet, lust och förhöjd yrkesidentitet.

 • Hur kan då en sådan utvecklingstrappa se ut?
 • Baskunskap och service
 • Baskunskap, service samt fördjupad avtalskunskap
 • Integrerad FM och kontraktsstyrning
 • Stabfunktioner

Även mjuka värden som personliga egenskaper är viktiga att belysa och prata om i en utvecklingstrappa.

En tydligt kommunicerad utvecklingsstrategi och ett innovativt förhållningssätt är en god investering in i framtiden. 2030 kommer serviceyrken ha växt och utvecklats inte minst med internet of things och digitalisering av våra beteendemönster samt övrig ny teknik såsom robotar och medvetet miljöarbete.

Det kommer behövas väl insatta medarbetare i FM företagen.

Företag som arbetar aktivt med individen genom kompetensutveckling, som en del i integrationsarbetet kommer generera medarbetare som gärna stannar kvar. Alltså behåller företaget kunskapen i högre grad.

”Vad andra tycker om oss och det vi gör påverkar oss i livet. Yrket erkänns som en del av den sociala identiteten. (Ulfsdotter och Fiskebäck 2011)”.

Alla anställda på ett företag är en del i värdekedjan. För lokalvård har lokalvårdaren en given nyckelroll. Ett positivt förhållningssätt till integrering och utveckling av lokalvårdaren är att investera i företaget.

Så alla ni där ute stora som små städföretag, tänk till när det gäller utvecklingsarbetet och kompetensen för den enskilde individen, satsa på dem, ni kommer på sikt att tjäna på detta genom stolta och kunniga medarbetare. Det är ju ändå era medarbetare som är ”kugghjulet” i verksamheten och som gör att ert företag kommer att blomstra.

Att på bästa sätt överlappar gapet mellan det strategiska och det operativa arbetet är nyckel. 

Laura Soniasdotter

 VECKANS KRÖNIKA 10 september 2021


Vilken kvinna! En riktig förebild och jämställdhetskrigare

Jag har läst en klassiker ”Rapport från en skurhink” av Maja Ekelöf, lika aktuell idag som när den skrevs mellan 1965-1969, och utgavs 1970.

Maja Ekelöf var städerskan som var ensamförsörjande kvinna med fem barn, som under åren 1965-1969 förde dagboksanteckningar över sitt liv som ensamförsörjande och städerska.

Livet för Maja var hårt, både med sitt fysiska arbete som städerska och som ensamförsörjande kvinna på den tiden. Hon förde en ständig kamp med ekonomin och sin trötthet. Hon hade visioner och gick kvällskurser i historia och samhällskunskap bland annat. Dock fanns aldrig tron att hon kunde avancera till ett annat yrke, även om hon hade läshuvud och var vetgirig.
”Om jag så gick tusen terminer finge jag inget annat arbete” skriver Maja i boken.

Hon skrev noveller och skickade in till tidningar titt som tätt, ibland trillade det in lite pengar som belöning. ”Med posten kom ett brev att jag får 75 kr för novellen ”Den blå fågeln”. Hade fått mer om den varit maskinskriven sa de”.

Majas son ringer en måndag ”Mamma det står skrivet om dig i Svenska Dagbladet” ”Vad säger du” ”Jodå en städerska som läser en akademisk historiekurs”

Hon ställer sig frågan: ”Kan ett yrke vara finare än ett annat yrke?” ”Tyvärr måste svaret bli ja. Ett yrke som ger så god förtjänst att man klarar sin försörjning är finare än ett yrke som är så dåligt betalt att det inte försörjer”

Maja skriver vidare:

”Att vara städerska är att gå med dåligt samvete jämt. Det finns alltid något krypin man kan glömma. Städning är inte värderat ett dugg heller, och ändå är det ett av de tyngsta arbeten man kan tänka sig. En del människor har pengar fast de aldrig jobbar, en del har inga pengar fast de arbetar jämt (systemet är galet)”.

Hon berättar om när Bofors varslade om inskränkning, och hon fick en ny chef. Han var tillsatt för att spara så mycket pengar som möjligt åt staten. När Maja lämnade in sin tidrapport frågade han ”Är detta skäligt?”

Maja bekymrar sig ofta hur hon skall orka städa tills pensionen när ryggen, benen och huvudet värker, men pengarna måste in till oljeeldningen.

Rapport från en skurhink gjorde Maja Ekelöf berömd. Hon vann nämligen första pris i bästa politiska roman 1970, och vann 25 000 kr. Hon skulle senare bli ännu mer belönad, 1987 mottog Maja Ivar Lo Johanssons pris, som den första efter författaren själv och där var prissumman betydligt högre

Maja Ekelöf var född 1918, och skulle vara 103 år idag, hennes bok är läsvärd och fortfarande aktuell. Fortfarande ska det sparas pengar på städning i den offentliga sektorn, och fortfarande sliter många ensamstående kvinnor ut sina kroppar på hårt städarbete, ofta med alldeles för låg lön utan kollektivavtal. En del kanske arbetar papperslösa och under osäkra förhållanden, allt för att kunna försörja sig själv och sina barn. Många av dem har ofta sina rötter i andra länder.

Som tur är finns det också en positiv och ljus sida av städbranschen, det finns många städföretag/organisationer som är seriösa, måna om sin personal, som satsar på utveckling, utbildning och som vägrar lämna städanbud med lägsta pris där inga uppföljningar av avtalen görs. 

Att läsa Maja Ekelöf gör att man får ännu mer jäklar anamma i kampen mot de oseriösa.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 10 september 2021


Värdeskapande inkludering ger massor av synergieffekter

Lite tankar och reflektioner från vår ledamot Laura Soniasdotter

Att inkludera lokalvårdaren i den strategiska kundutvecklingen är ett ypperligt sätt att integrera och höja yrkesstoltheten, samt skapa mervärde för kund.
Många gånger får lokalvårdaren ett schema att följa, och i bästa fall även ett kontrakt att förhålla sig till.

Jag menar att lokalvårdaren är den viktigaste länken mellan kund och affärsidé.
Om en lokalvårdare kan förmedla avvikelser såsom trasiga lampor, tröga lås eller rinnande kranar, så kan hen även ingå i ett forum där man strukturerat och kontinuerligt fångar upp kundens vanor, behovsförändringar och utveckling.

Om företag lika självklart som att man skapar synergier i driften, skapade forum för lokalvårdaren att förmedla vad de ser hos kund, skulle vi sätta kunden i fokus. Lokalvårdaren skulle få en nyckelroll, som i sig skulle höja yrkesstoltheten samt boosta individen.

Lokalvårdaren blir sedd, företaget förmedlar att lokalvårdaren gör ett viktigt arbete i en viktig funktion.

Inte minst skulle dessa forum kunna nyttjas till att ge konkreta och handfasta exempel på bra service. 

Hur svarar man en viktig kund? Måste man ha svar på allt och hur svarar man på ett korrekt sätt.

God service blir ytterligare ett element som lyfter företaget, kunden och individen.

Låt era lokalvårdare utvecklas och ta mer ansvar i det viktiga kundperspektivet – en länk som kan ge en otrolig synergieffekt, där även integrationen och jämställdheten i företaget blir synligt.

Laura Soniasdotter

 VECKANS KRÖNIKA 3 september 2021


Ett gott exempel på modiga städföretag

50-Femme är ett gott exempel på ett modigt företag i städbranschen, som jobbar med kontinuerligt med jämställdhet.
Vår nya ledamot Laura Soniasdotter i fokusområdet Jämställdhet och integration och  har gjort en intervju med Lisa Wester på 50-Femme.

För att ge exempel på handfasta förslag till hur företag kan bidra till jämställdhet och integration har jag gjort en intervju med Göteborgsföretaget 50-Femme. De arbetar medvetet och kontinuerligt med integrationsfrågor och jämställdhet.

Lisa Wester berättade att de har valt att jämföra lagerarbetares löner (mansdominerad) med lokalvårdarens lön(kvinnodominerad). När skillnaden blev överhängande högre för lagerarbetarna bestämde företaget att höja alla ingångslöner till samma nivå som lagerarbetarnas.

Själv kom jag i kontakt med företaget när jag googlade på städbolag i Göteborg, säger Laura Soniasdotter ny ledamot för fokusområdet integration och jämställdhet.

Hur kommer det sig att ni startade städföretag?

Bolaget startades som reaktion till övriga städbranschen, som på många sätt är oschysst. Tyvärr har många bolag en avsaknad av kollektivavtal, låg lön och en tendens att inte värdera medarbetarnas hårda arbete högt. Denna bransch ville vi förändra. 

Vad gjorde att jämställhetsfrågan blev så stark för er.

Då städbranschen är kvinnodominerad, inte sällan majoritet av utlandsfödda kvinnor, såg vi det som en rättvisefråga, att dessa kvinnor ska få skäligt betalt. Vårt existensberättigande är just schyssta villkor och hållbarhet, för att klara av att upprätthålla detta måste vi göra jämställdhetsfrågan till en central del i vår verksamhet. 

Vad gör 50-femme konkret för att främja jämställhet och
integration på arbetsplatsen? (några exempel) 

Vi erbjuder marknadens högsta lön till våra medarbetare, tillsammans med schyssta villkor och stor möjlighet att påverka sitt eget arbete. Vi hjälper alltid anställda att förstå och ta tillvara på sina rättigheter och hjälper dem även med vilka skyldigheter som finns i den svenska byråkratin. Vi påminner ständigt om varför vi finns, det är för oss viktigt att man är stolt i sin yrkesroll och inte tillåter att någon kör med en. Vi uppmanar medarbetarna att ha kontakt med varandra och sina kunder, senast i veckan hade vi en kund som berättade att hon träffade en före detta medarbetare över en fika för att medarbetaren skulle få öva på det svenska språket, ett sällskap kunden uppskattade varmt. Vi ses minst en gång varje kvartal och äter middag ihop utanför arbetet. Allt detta är exempel på sådant vi tror kan bidra till starka, medvetna medarbetare som inte räds att fatta egna beslut och styra sina egna liv. 

Vad har insatserna resulterat i?

Vi tror att det resulterar i personal som mår bra, låg personalomsättning, större ekonomisk frihet och möjligheter att styra sitt eget liv. 

Har ni fått respons från andra företag?

Många av våra konkurrenter hyllar vårt arbete. Den bästa responsen vi kan få är att konkurrenter härmar oss, vilket ju faktiskt har hänt! När vi rekryterar anställer vi endast de bästa, något som kan svida för våra branschkollegor. Det har hänt att konkurrenter har höjt personalens löner för att matcha vårt erbjudande, och det är ju fantastiskt. 

Hur ser ni på framtiden, 2026? (branschen)

Vi ser ljust på framtiden! Vi ser gärna att fler apar efter och tar skäligt betalt, men framförallt ger skälig lön. Vi längtar efter den dagen stora företag, exempelvis offentliga verksamheter, vågar se till annat än pris och ger oss en chans. Riktig förändring sker inte enbart nerifrån och upp, utan även uppifrån och ner. 

Hur skulle ni vilja se 50- Femme om fem år?

Om fem år har vi expanderat till fler städer, vi är många fler medarbetare och vi fortsätter att vara den bästa arbetsgivaren. Alla ska veta om oss

Laura Soniasdotter

 VECKANS KRÖNIKA 27 augusti 2021


Kvalitet.
Tycker du också det är jobbigt?

Som chef har jag försökt få medarbetare att förstå vikten av att leverera kvalitet. Som köpare av tjänster har jag kämpat med att få leverantörer att leverera kvalitet. Jag slet mitt hår. Varför ska det vara så svårt att förstå?

Några hade det bara. Aldrig några problem. Andra fick aldrig till det, ibland tror jag att de inte ens försökte. Bara krångel och (bort)förklaringar. Och det pågick. Vecka efter vecka, månad efter månad. Till slut ville jag bara ge upp. Dessutom hade personalärenden en tendens att ta över både arbetstiden och tankeverksamheten. Jag fick inte tid att jobba med kvalitet som jag ville. Känner du igen dig?

För att leverera städservice med kvalitet krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du uppfyller dem är möjligheten stor du att får den kvalitet du önskar – vare sig du är leverantör eller köpare.

Först: se till att städaren har tillräckligt med tid för sitt arbete. Banalt kan tyckas. Men så är det.
Sedan: ge städaren riktig utrustning att arbeta med och kunskap att hantera den rätt. Basic – som mitt tolvåriga barnbarn skulle säga.
Till slut: följ upp arbetet. Kolla att det blir utfört. Att det ser bra ut och blir rent. Ungefär som ICA handlaren prickar av att alla varor som han beställt är med i leveransen.

Lika enkelt som självklart. Du kan alltid leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka. Uppfyller du förutsättningarna så är möjligheten stor att du får kvalitet i din serviceleverans.

För lite sedan pratade jag med Johan. Han har som uppgift att kontrollera städningen på ca 250 olika objekt som ligger geografiskt utspridda. Johan har inte jobbat med städning tidigare och tycker att det är en stimulerande och rolig uppgift. Han har andra ansvarsområden också. Det är två leverantörer som är inne och delar på området. Är kunderna nöjda? Ja, de ger städningen betyg 4+ på en 5-gradig skala. Gott så.

I mitt arbete ser jag allt för ofta stora konsulter, inköpare, beslutsfattare och andra ansvariga som inte riktigt förstår städningens villkor. Det verkar som de befinner sig för lång från verksamheten, från städare och lokalnyttjare – barn, elever, arbetare, kontorsanställda, resenärer och alla andra som använder lokalerna. De missar en eller flera av förutsättningarna på vägen till god städkvalitet. När man inte förstår grundorsaken till kvalitetsbristerna blir lösningen oftast en ny upphandling, outsourcing eller återgång till egen regi. Man rör om i grytan men grundproblemen är kvar. Och så går tiden.

Jag skulle önska att fler var nyfikna på verksamheter som går bra och som visar goda resultat. Detta istället för att vara problemorienterade. Vad gör de som lyckas? Hur gör de? Hur tänkte de? Dialogen kring den frågan är mycket intressant och stimulerande. Och lönsam (!).

Blir du nyfiken på hur städningen som till exempel Johan kontrollerar är upplagd? Du får gärna ta kontakt med mig. Du kan också läsa boken ”Rent ut sagt, allt du vill veta om lokalvård och lite till” som Carina Boman Helgesson och jag skrivit tillsammans med trettio andra experter inom olika områden. Den finns att beställa på Städbranschen Sveriges hemsida.

Jan Stegmann, författare och seniorkonsult på Stegmannmetoden.se

telefon 0763-47 31 10

 VECKANS KRÖNIKA 20 augusti 2021


Hur kan jag leverera städkvalitet på ett likvärdigt sätt och motsvara kundens förväntningar?

Nordiska Städstandarden INSTA 800 kan vara en av lösningarna!
Det är inte lätt att leverera vad kunden kräver i samband med upphandlingar!
I många upphandlingar står det att städaren skall städa helt, rent och snyggt?
Vad innebär det?

Det kan även stå att vi skall rengöra och ta bort all synlig smuts och även osynlig smuts? 

Eller det kan bara stå – Det skall vara rent!

Hur skall man göra för att kunna motsvara kundens krav och förväntningar? 

Det svåraste är att försöka städa såsom upphandlaren kräver och att leverera rätt städkvalitet. 

INSTA standarden har tagits fram i samarbete  med representanter från bl.a  städföretag, konsulter, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 

Beslutet att utarbeta en gemensam nordisk standard –  ett system för beskrivning och utvärdering av städkvalitet fattades efter att den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 328 Standard Measuring System for Cleaning Performance tog beslutet att utarbeta en ramverksstandard. 

År 2000 kom den första nordiska standarden ut sedan har den reviderats i mars 2006, februari 2012 och den senaste versionen kom ut oktober 2018. 

Idag heter den i Sverige – Svensk Standard SS-INSTA 800-1:2018 och SS-INSTA 800-2:2018 .

Del 1: System för fastställande och bedömning av städkvalitet 

Del 2: Certifiering på företags- och personnivå vid användande av SS-INSTA 800-1 – Krav avseende certifikat och överensstämmelse. 

När den Nordiska Städstandarden kom för 21 år sedan såg jag i ett tidigt skede att detta är ett utmärkt sätt att kontrollera städkvalitet. Det är ett verktyg för kunden, arbetsledning och städpersonal inom olika kunskapsnivåer. 

I många upphandlingar skriver kunden att vi skall använda INSTA 800 som utvärdering för städkvalitet. Det stora problemet att det inte följs upp av kunden, att den inte används på rätt sätt. Jag tror den största orsaken är att kunden har en okunskap hur den ska användas. 

Standarden bygger på fyra olika objektsgrupper som ska kontrolleras. Golv, väggar, inventarier och tak. Dock är oftast tak undantaget i den regelmässiga städningen som skall kontrolleras. Däremot kan man ha olika tilläggskrav på tak till exempel ventildon, spindelnät, fläckar får inte förekomma. Detta måste stå inskrivet.  

Den bygger på fem olika kvalitetsnivåer där 5 är den högsta kvaliteten.

Kunden som upphandlar skall redan ha delat in lokalerna i olika profiler där man får ha högst åtta profiler. Det innebär att alla lokaltyper där man önskar uppleva samma kvalitetsnivå ligger under en och samma profil. 

Detta är mycket viktigt

Vad är det som skall städas bort: 

Skräp och lös smuts, damm, fläckar och ytsmuts. De som ska använda INSTA 800 måste känna till vad kriterierna är för skräp och lös smuts, damm etc etc . 

En kunskap och utbildning krävs. För lokalvårdare steg 1 och 2, det mer övergripande så de kan genomföra en kontroll. Arbetsledning måste kunna sammanställa resultat av kontroll och redovisa till kund. Kunden behöver förstå vad som skall levereras och även förstå att standarden bygger på behovsstädning och de krav på kvalitetsnivåer som kunden har bestämt. Kontrollerna görs på den regelmässiga städningen om inget annat skrivs i avtalet. Kontroll görs fyra gånger om året en gång i kvartalet om inget annat sägs. 

Viktigt att poängtera är att texten som skrivs i avtalet, vilket krav man skall ha är det som gäller och avtalet råder över standarden. 

Om kunden hänvisar till att de kräver städkvalitet kontrollerad efter INSTA 800, då ska standarden följas och i avtalet ska det regleras om något undantag från standarden skall gälla, annars gäller texten i standarden. Det är det som många inte förstår utan man upphandlar ”INSTA liknande förhållanden”.

Vad menas med det? Kunden måste ju ange vilka kvalitetsnivåer som skall gälla för de olika lokaltyperna. Detta görs inte alltid! Hur ska man då städa? Det är det värsta jag vet är ”luddiga avtal”, med texter som inte beskriver vad som ska göras. 

I samband med kontroller som kan göras tillsammans med kund och entreprenörens arbetsledning, är det vanligt att kunden inte kan skilja på vad som ingår i regelmässig städning, kontra storstädning. Plötsligt börjar kunden anmärka på städningen, som normalt sett tillhör storstädning. Självklart är det viktigt göra en notering om det är något som skall åtgärdas, när det är storstädning men inte att entreprenören skall få nedslag på kvalitet, för saker som inte ska göras i den regelmässiga städningen. 

Det finns mycket att säga om kvalitet i städning. Det är naturligtvis viktigt att göra ett så bra arbete som möjligt, men när man drar ner på städtider och priserna är låga, är det viktigt att man fokuserar på rätt saker så att kvalitet ändå kan uppnås. Alla inblandade parter måste veta vad som gäller och vilken kvalitetsnivå som skall levereras och hur den skall kontrolleras. 

När det gäller INSTA 800 så kan jag som utbildat i detta i över 20 år, säga att används INSTA 800 på rätt sätt med rätt kravspecifikation och uppföljning så är det ett bra verktyg för att få en rättvis och jämn städkvalitet. 

INSTA 800 är den första städstandarden i världen och är ett enkelt sätt att mäta städkvalitet. 

Vill ni veta mer om utbildning i detta så står jag gärna till tjänst. Jag gör både fysiska och digitala utbildningar och har precis spelat in en digital utbildning för att underlätta för er som använder densamma.

Det finns också för er som önskar möjligheten att bli certifierad i kunskapen om INSTA 800. För min del har jag samarbete med VISERA som gör certifieringen och först går ni utbildningen och sedan hjälper jag er med detta. 

Christina Holmefalk 

Christina Holmefalk Städutbildningar AB 

 VECKANS KRÖNIKA 13 augusti 2021


Kvalitet – vad är det egentligen?

I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet?
Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde?

Jo, det är förstås kunden som avgör vad som är kvalitet, och om vi vill leverera kvalitet så måste vi faktiskt ta reda på vad kunden anser vara kvalitet, inte gissa. Kommunicera kring vad som förväntas och var tydlig med vad du kan leverera och vad du inte kan leverera. Sätt mål kring er städkvalitet och följ sedan upp dessa mål. Kvalitet kan faktiskt mätas och utvärderas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och ett målinriktat kvalitetsarbete.

Jag gick en utbildning på Karlstad universitet under våren Facility Management ur ett tjänsteperspektiv 7,5 p. Hela kursen gick egentligen ut på att vi är helt enkelt för dåliga att involvera kunderna i våra tjänster och tjänsteutveckling. Vi tror oss veta vad de behöver och vill ha, men i själva verket vet vi det inte alls. Kundvärdet är det absolut viktigaste. Vi måste sluta prata om vad vi levererar. Fokusera istället på vad det skapar för värde för kunden.

Forskning har visat att kunderna har flera originella och värdeskapande idéer, men de får sällan vara med i våra utvecklingsprocesser. Det är inte för inte som stora framgångsrika företag som Apple, Ikea, Spotify, Netflix, Storytell har blivit så framgångsrika – de har nämligen involverat sina kunder i utvecklingen.

Såklart finns det andra saker du kan påverka med när det gäller kvalitet:

 • Se till att din personal har adekvat utbildning, SRY, PRYL, Städkörkortet eller åtminstone en grundutbildning så att de har kännedom om det viktigaste inom städning
 • Se till att de har städredskap och städmaskiner som är professionella, det går inte att få en bra kvalitet med dåligt material och dåliga förutsättningar
 • Trovärdighet – Se till att det som står i städavtalet uppfylls
 • Ha regelbundna driftmöten med era kunder, kommunicera, följ upp, dokumentera
 • Tillgänglighet – se till att ni är lätta att få tag i och återkoppla alltid
 • Ha mål och visioner när det gäller miljö och kvalitet
 • Var servicevänliga och artiga
 • Var pålitliga, att det som lovats utförs
 • Använd någon form av kvalitetsuppföljning regelbundet och låt din personal regelbundet göra egna egenkontroller

Summa summarum eller kort och gott – kunderna är det viktigaste vi har.

Nöjda kunder är det mest effektiva sättet att få din verksamhet att växa. Genom att mäta kundnöjdhet via en kundundersökning får du värdefulla insikter att agera på.

Sträva inte bara efter en nöjd kund utan sträva ännu längre kanske till och med mot en fullständigt nöjd kund.

”The more you engage with customers, the clearer things become and the easier it is to determine what you should be doing” [John Russel]

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 24 juni 2021


Den viktiga uppföljningen i städupphandlingar – varför blir det fel, när det går att göra rätt?

Den underbara sagan som lätt förvandlas till ”snipp, snapp snut – så var allting slut. 

En av anledningarna att man skall lägga städning på entreprenad, kan vara att det skall sparas pengar. Upphandlaren får i uppgift att se till att sänka myndighetens städkostnader med 20 %, exempelvis:

”Myndigheten vill spara pengar genom att lägga ut mer än hälften av städningen på entreprenad” en inte helt ovanlig rubrik i tidningarna. ”Genom att outsourca kommer vi sänka kostnaden för städning med 20 %”

Låter ju fantastiskt ur en ekonomisk synvinkel. Men det är orimligt att låta ekonomin styra över kvalitet i städning. Det är viktigt att den offentliga sektorn är ett gott föredöme i städupphandlingar. Det är inget gott föredöme, att låta personal som inte har avtalsenlig lön och bra arbetsvillkor, städa myndighetens lokaler.

Om vi vänder blicken till ett annat hantverksyrke exempelvis målare.  Är det ok att endast grundmåla en skolas lokaler, därför att det i upphandlingen skrevs att det bara fick kosta ett visst pris? Eller att färgen de målar skolan med, är den absolut billigaste färgen som gör att det börjar flaga efter några månader?

Faktum är att städning är en svår sak att upphandla till lägsta pris, eftersom kvaliteten är en så stor del av det utförda arbetet. Städning är en färskvara. Fel och brister kan inte vänta som i andra verksamheter. Upphandlarna måste lägga in kvalitetsaspekter som högre parametrar än pris, och inte vara rädda för att betala för kvaliteten man önskar. En annan viktig del är att se till att det man avtalats följs, och att det finns avsatt tid för detta i organisationen

Tar städupphandlingen slut efter ett avtal? Nej det är nu det börjar, det är nu ni skall leverera det som ni lämnat anbud på. De viktiga kvalitetsmätningarna och uppföljningsmötena brister allt som oftast. 

Vad kan hända? Jag har en självupplevd historia kring detta. Ett stort städföretag lovade ”guld och gröna skogar”. Deras avverkningsgrad sa att det inte borde fungera. Men de hade massor av maskiner som skulle rädda detta. Fanns det några maskiner på plats när uppdraget startade? Nej inte ens när det hade gått flera månader. Det hade uppstått leveransproblem när det gällde inköp av maskiner… Vi var nitiska och följde kvaliteten enligt det som stod i avtalet. Verksamheten började klaga, kvalitetsbristerna åtgärdades inte. Ny personal som kom och gick hela tiden.

Allt kraschade efter endast fyra månader, då vi kunde häva avtalet. En farytail som blev en ”snipp. snapp, snut….”

Delta på vårt webbinar om upphandling den 9 september, där bland annat den viktiga uppföljningen av avtal finns med som en föreläsningspunkt.

Anmäl er på info@stadbranschensverige.se

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 11 maj 2021


Pandemin – vad har vi lärt oss, och den viktiga arbetsmiljön för alla städarna

Yes! …jag får ta min första spruta om några dagar, äntligen börjar det röra på sig även om smittspridningen fortfarande är hög i alla fall i vårt län.
Nu har vi levt med detta virus i över ett år, tänk om vi vetat då det vi vet nu..

I veckan kom det ut en arbetsmiljöenkät till alla anställda i vår organisation. Fokus var hur covid 19 påverkat den psykosociala arbetsmiljön med fokus på hemarbete. 

Nej inte i städ, där har verkligen inte jobbet kunnat skötas från hemmet.
 • H ringer… –Men vi då, vi har ju inte kunnat jobba hemifrån, hur ska vi kunna svara på den här enkäten? Enkäten angår ju inte oss alls, ändå har den blivit utskickad till alla i städ, hur tänker de här… egentligen??. En omvänd problematik.

Jag inser att hon har rätt. En yrkesgrupp blir helt borttappad, i en viktig arbetsmiljöundersökning. En yrkesgrupp som säkerligen har en hel del att återkoppla kring pandemin.

De personer som inte kunnat arbeta hemifrån, utan måste vara på plats fysiskt (lokalvård, vaktmästare osv) känner att utskickad enkät inte alls berör dem. 

De har upplevt andra arbetsmiljöproblem som exempelvis rädslan för smitta, att hela tiden vara nära viruset i bland annat hygienutrymmen, där någon smittad kan ha varit. Att arbeta med skyddsutrustning visir, munskydd, byta handskar massor med gånger varje dag. Att inte gå till jobbet om man har symptom då andra kan arbeta hemifrån osv. Hela tiden serva andra människor som är rädda för smittan när de själva är lika rädda. 

Städarnas arbetsmiljö under covid-19, har varit och är en viktig arbetsmiljöfråga, precis som alla andras arbetsmiljö. När arbetsmiljöenkäter utformas bör de i största möjliga mån utformas så respektive yrkesgrupp (som i detta fall städ) kan svara på dem.  

Det händer massor av positiva saker inom städbranschen, men denna incident gör att man både blir arg och ledsen på samma gång. Men tänk på ordspråket:  ”Om du tror du är för liten att göra skillnad, försök sova med en mygga i rummet…

En sak är dock säker, inom städ har vi lärt oss massor kring smittspridning och hygienstädning. Städ (och såklart även andra yrkesgrupper), har haft en central och väldigt viktig roll under pandemin. Alla som städat under pandemin är hjältar. Yrket har uppmärksammats, och min förhoppning är att fler inser att det inte går att städa på tid, oavsett om det är pandemier eller inte. 

Det finns ett ljus i tunneln, vaccineringen har även nått oss i fas 4, jag kommer i alla fall känna mig lycklig på lördag då jag fått min första vaccinationsdos. Hoppas det är din tur snart om du inte redan är i hamn.

Även om denna fras börjar blir rejält ut tjatat ….”håll i och håll ut” men nu är vi snart i mål. 

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 16 april 2021


Hjääälp …det mjölar!

Ett samtal från K som arbetar i hus B… hjääälp det mjölar igen.

”Jag tror jag blir tokig, det spelar ingen roll hur mycket man städar, eller vad man använder, där ligger det där vita mjölet, som syns så himla tydligt på dessa röda mattor, som att man smulat stearinljus på dem”

K är upprörd och uppgiven, vilket jag så väl förstår. Det gäller att lyssna, det brukar ju bli bättre när man får prata av sig och avreagera sig på någon.

I huset ligger genomgående röda gummigolv, estetiskt jättesnyggt men enligt K ett riktigt ”skitgolv”.

Just nu är vi i en tidsperiod då de mjölar extra mycket, K menar på att omslag i vädret och årstiden påverkar mjölningen mer eller mindre. K upplyser att: – Det konstiga är att alla golv inte mjölar vissa mjölar mer än andra, vad beror det på??

I hörsalen på plan tre exempelvis, där är golven jättefina, men å andra sidan är detta golv omlagt, så det lades inte in vid samma tidpunkt som övriga golv. Kan det bero på något tillverkningsfel på de tidigare inlagda golven? Kan det bero på att installationsstädningen som är så viktigt med gummigolv, inte blev korrekt utförd av den externa städleverantören? Ja därom tvista de lärda.

Ja vi har slitit ett antal år med dessa golv, ibland är de bra i perioden och ibland riktigt besvärliga. Det blir tröttsamt för K och de andra kollegorna, när man jobbar och sliter och straxt ser de lika besvärliga ut igen, de är bara fina för stunden, upplyser K.

K är inte speciellt förtjust i dessa röda golv, det har jag blivit varse om sedan en lång tid tillbaka. Men vad gör vi i städ, vi kan ju inte direkt kräva att golven byts ut. – Varje lite kaffefläck eller vattenfläck syns ju och sugs ner i golvet. För att inte tala om all handsprit som nu används av alla överallt både på kontor och i annan verksamhet, stänk som hamnar på golvet, prickar överallt.

Nu ska det understrykas, att vi har verkligen jobbat med dessa golv under flera år för att komma till bukt med ”problemet”. Experter och golvrådgivare har varit inblandade.

Vi har kommit fram till det själva och andra har också sagt det – att det borde vara ett tillverkningsfel, för sådant händer ju!! Men som jag sagt tidigare ”därom tvista de lärda” när det är som i det här fallet – ett golvproblem som är svårt eller helt omöjligt att lösa.

Golv är helt underbara, de kan vara vackra, blanka, skinande och ge glädje …men de kan också vara besvärliga, mindre vackra, matta, mjölande och ge ångest.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 26 mars 2021


Varför är det så svårt att ta hand om sin hälsa?

Jag är säkert inte ensam om att fundera över min vikt, min kondition och vad jag stoppar i mig för mat? 

Jag har i många år ständigt lagt upp nya strategier för att hitta en bra motionsform, försöka gå ner 5 kg i vikt och skaffat matrutiner, som är nyttiga och enkla. Det låter så enkelt men mitt i livspusslet så blir det svårt. Orken, motivationen och inspirationen finns inte där alla dagar. Man glömmer bort sin hälsa alltför ofta. Har du kanske samma dilemma?

Hälsan är ju trots allt det absolut viktigaste i våra liv utan den… ja ni fattar…

Just nu läser jag mycket om hälsan bland annat har Agnets Sjödin och hennes böcker gett mig många tankeställare, de är både spännande och ger massor av inspiration. Hon pratar om den inre kraften, en stark inneboende förmåga, en kraft med vilket du kan styra ditt liv i rätt riktning. Du har ett ansvar över ditt liv, men ibland är det ingen enkel sak. Alltför ofta blir man helt enkelt för bekväm med att ha det på ett visst sätt och det kan då rentav nästan vara omöjligt att ändra på något.

Det klart att det är svårt att ta bort alla godsaker man är van att äta. På helgen är det lätt att någon chipspåse åker ner i helghandlingen. Det är skönare att slappa i soffan istället för att ta sig ut på en långpromenad. Självklart måste man både få äta chips och slappa men inte jämt och ständigt.

Agneta pratar om att hitta ”hitta en bra balans i livet”, hon menar att det inte finns något enkelt svar på den frågan, här måste du helt enkelt konsultera dig själv. Det som är balans för mig är inte balans för dig. För att konsultera dig själv behöver du medvetenhet, kontakt inåt och ett eget ansvar.

Jag har för några månader sedan konsulterat mig själv och faktiskt tagit tag i min hälsa i positiv riktning. Jag har bestämt mig för att det får ta sin tid, jag har lagt om kosten, unnar mig dock mer på helgerna. Jag motionerar varje dag. Vissa dagar blir det ett kortare pass men alla fall ett pass, bättre litet än inget alls. Istället för att väga mig så mäter jag mig.

På jobbet är vi några tjejer i vår städ verksamhet som har bestämt oss för att springa/gå Vårruset som i år sker på ett litet annorlunda sätt pga corona, det är en kombinations turné med både fysiska och digitala inslag. Underbart att de hittar alternativa sätt att göra detta event på. Det blir en rolig aktivitet som avslutas med en god picknick (på coronasäkert avstånd).

Ja vad ville jag säga med denna krönika?? 

Jag vill bara medvetandegöra er om att vår hälsa är det viktigaste av allt här i livet, det är din och min framtid. Att vi orkar jobba fram till pensionen, att vi är pigga och har energi efter pensionen. Att orka fortsätta resa och uppleva saker. Att kunna njuta av livet länge länge…..

Så ta en liten stund och konsultera dig själv …en investering för livet.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 19 mars 2021


Ingenting är omöjligt…

Vi träffade Anette, sjuksköterska i Stockholm som berättade om sitt förhållande till att behålla en god hälsa, via träning och rätt sätt att tänka. 
A

Annette ville ge oss en liten inspirationskick att komma igång, perfekt nu när vintern snart är över och dagarna blir längre och varmare.

När började du träna?
Jag har tränar från och till i hela mitt liv, berättar Anette, men de senaste tre åren har jag tagit tag i hälsan ännu mer än förut.

För mig är vardagsmotionen den bästa träningen, jag cyklar, promenerar eller spelar golf. Under vintern åker jag gärna skidor.

Hur får du tiden att räcka till? Och hur planerar du för att hinna?
Det är viktigt att ta sig tid att prioritera träningen. Jag cyklar till jobbet tre dagar i veckan, cyklar jag inte så hoppar jag av bussen tidigare, för att komma upp i minst 12 000 steg per dag. Förra året, från april till november cyklade jag 250 mil fram och tillbaka till arbetet. Jag har nu som mål att slå 250 mil 2021.

Vilka effekter tycker du träningen ger?

Jag mår så mycket bättre, jag har mera ork och får känslan i kroppen att ingenting är omöjligt.

När jag gör en aktivitet direkt efter arbetet så rensar jag huvudet från det som varit under dagen och jag för ny energi till att utföra saker senare på kvällen.

Du som är sjuksköterska vilka hälsoeffekter ska man tänka på vid träning?

Det är viktigt att man gör det för sin egen skull och när man får in det som en rutin blir det enklare och roligare. När man precis börjat träna kan det kännas motigt men jag lovar det kommer kännas bättre efter ett tag.

Det finns så många olika aktiviteter som är motion och som är roliga, det viktiga är att  hitta en motionsform som passar just dig.

Intervjun med Anette gjordes av vår ledamot i styrelsen Christina Holmefalk.

 VECKANS KRÖNIKA 12 mars 2021


Nätverket för Kvinnliga entreprenörer i städbranschen

Vi fick ett mail till kansliet…
A
”Hej jag heter Linda och jag har skapat ett nätverk för kvinnliga entreprenörer i städbranschen.”
A
Wow tänkte jag detta måste vi uppmärksamma. Tog genast en kontakt och fick en intervju med Linda 40 år och ensamstående med tre barn.

Linda berättar:

 – Jag driver min firma ensam efter att ha varit arbetslös ett tag. A-kassan dröjde i 22 veckor innan ett beslut kom och pengarna betaldes ut.

Innan beslutet kom hann jag marknadsföra mig själv som fönsterputsare, men en omställningscoach som jag hade tillgång till efter uppsägningen tyckte jag skulle ta möjligheten att starta eget. På den vägen är det…

I oktober 2020 startade jag Lindas Glasklara Service AB och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. I samband med att jag startade min firma så föddes idén om ett nätverk, att få kontakt med andra kvinnor i landet så att vi öppet kunde dela erfarenheter och tänk kring priser och marknadsföring. Jag vill också komma i kontakt med andra kvinnor i mitt närområde så att vi kan dra nytta av varandra vid eventuell sjukdom eller arbetstoppar.

Jag har startat nätverket Kvinnliga entreprenörer i städbranschen och finns på Facebook. Jag vill helt enkelt höja statusen på städyrket, att vi ska bli bättre på att ta betalt för det jobb vi gör, jag hoppas också att nätverket skall bli en kanal till att fler utbildar sig.

Visionen med mitt företagande är att starta någon form av franchise-koncept. Om någon vill igång med en städfirma så ska det gå att ansluta till mitt redan etablerade namn, jag står för utbildning och en städväska med det material som behövs för att sätta igång. Färdiga mallar kring avtal, schema mm. Vi får helt enkelt se vad det tar vägen.

Här nedan finns länken om du vill ansluta dig nätverket för kvinnliga entreprenörer i städbranschen.

https://www.facebook.com/groups/kvinnligaentreprenoreristadbranschen/?ref=share

– Ja vad säger man vilken tjej… ett föredöme för oss alla!

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 26 februari 2021


Din hälsa …ditt livs viktigaste uppdrag

Jag pratade häromdagen i telefon med min kollega Christina Holmefalk, ledamot i styrelsen för Städbranschen Sverige. Vi håller på med ett hälsoprojekt tillsammans, ”Städhandbok Hälsa” (för städare) och tillhörande rörelsetips, som snart finns tillgänglig i vår webbshop.

Hon berättade om hur hon tagit tag i sin hälsa och sin träning sedan drygt ett år tillbaka, jag måste säga att jag blev imponerad.

Christina är 70+ och full av energi och idéer, jobbar för fullt både i eget företag och som konsult hos Rengörare Näslund Hemma, i Stockholm, som säljare och utbildare. Engagerad som ledamot i vår styrelse. Hälsa ligger henne varmt om hjärtat. Ja det klart jag tänkt många gånger ”hur orkar hon”?

Hon berättade: ”Förra året tränade jag på gymet 166 ggr, nu har jag bestämt mig för att träna varje dag i februari månad och hittills har jag tränat 22 gånger (22/2). Jag kör två varv på gymet och det är tolv olika övningar på varje pass.

Till saken hör också att Christina är hängiven golfspelare och så fort tillfälle ges och vädret tillåter befinner hon sig på golfbanan.

”Men du är ju fantastisk”, säger jag. Vad har du märkt för hälsovinster? 

– Massor givetvis, förutom att jag får bättre kondition, har jag fått mer glädje, mer energi, kroppen är i bättre trim. Jag gör inte detta för att gå ner i vikt jag gör det för att få ny inspiration och klara dåliga dagar och motgångar på ett bättre sätt. Sedan känns det skönt att veta att jag är i toppform om jag skulle bli drabbad hårt av covid-19, jag har ju ändå åldern emot mig.

På frågan ”Vad förvånar dig mest gällande mänskligheten?” svarade Dalai Lama:

”Människan. För att hon offrar sin hälsa för att tjäna pengar.
Sen offrar hon sina pengar för att få tillbaka hälsan.
Därefter oroar hon sig för framtiden så att hon inte kan njuta av nuet;
resultatet blir att hon varken lever i nuet eller framtiden;
hon lever som att hon aldrig kommer dö;
sen dör hon utan att verkligen ha levt.”

Ja det är visa ord från Dalai Lama

– Varför har vi så svårt att införa goda vanor och motion i våra liv?  Det är ju extra viktigt att ta hand om din kropp när du arbetar i ett yrke som städning där förslitningsskador och värk är vanligt förekommande (se dagens fråga experten)

– Ja men jag går och rör mig så mycket hela dagarna, jag får motion så det räcker ändå, brukar några av mina städare säga.

Även om du tycker ditt städarbete ger dig rörelse så är det viktigt att stärka dina muskler och i samband med motion kommer du använda andra muskelgrupper som stärks. 

Många gånger inser vi inte värdet av en god hälsa förrän vi har stött på ohälsa och sjukdom. 

Så tänk till, i slutändan är din hälsa det viktigaste av allt, ditt viktigaste uppdrag här i livet.

Nu behöver man inte vara lika ambitiös som Christina utan ofta handlar det om små förändringar som att ta en kortare promenad varje dag, välja bort socker och äta mer frukt.

Du är viktig – ta hand om dig därute

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 22 januari 2021


Starta upp det nya året med roliga aktiviteter i städgruppen

Är du eller arbetsgruppen lite ringrostiga? Så här efter alla jul- nyårs- och trettondagshelger känns det bra att kicka igång något roligt i arbetsgruppen.

De flesta känner nog också att det blivit lite för mycket av det goda och att man tappat helt greppet om rutiner både hemma och på jobbet Det kan kännas lite motigt när man precis har dansat ut julen och vintern kommer dröja sig kvar ett tag till.

Vad gör man medan vi väntar på våren och solen?

Min kloka kollega Marika kom med en briljant idé

– Jag har en idé vi kickar igång en friskvårdsbingo, sa Marika och visade ett förslag. Varje gång du utför en friskvårds/eller må-bra-aktivitet så får du sätta ett kryss i bingobrickan. Den som först lämnar i en vågrät rad belönas med ett litet pris. Exempelvis en lunchkupong eller en blomma. Den som först sätter en rad lodrät vinner också et litet pris. Den som först fyller hela brickan vinner ett större pris kanske ett presentkort av något slag.

Aktiviteterna som vi valt i friskvårdsbingon är bl a: Promenader allt ifrån 15-30 min, dela med sig av ett smarrigt recept, stretcha över eller underkroppen 10 min, ta en gofika med en eller flera kollegor, säg något vänligt till dig själv, säg något vänligt till en kollega, lämna ett må bra tips till chefen som alla kan utöva tillsammans, ta en mikropaus/avslappningsövning, byt hand varannan gång du moppar, spela må bra musik för kollegorna.

En blå stjärna i bingobrickan innebär att du antar chefens utmaning som kommer varje fredag morgon. Jag har inte riktigt klurat ut alla utmaningar ännu (jag har ju en vecka på mig) men en tanke kan vara att visa på en okänd talang som man har…vem vet.

Friskvårdsbingon kommer vi köra i februari, sedan har vi en utbildningsbingo i mars och ett teamsbingo i april. Alla med olika lärorika uppgifter. 

Något att ta efter? Ni är välkomna att ”sno idén” för billigare sätt att komma igång med friskvård eller kompetensutbildning i gruppen är svår att finna. Dessutom tror jag att ni får roligt på köpet.

….och helt plötsligt så upptäcker man att …ja vintern försvann i ett nafs och våren är nästan här.

Var rädda om er…och se ljuset i tunneln.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 18 december 2020


Städtankar i jultid

Året börjar gå mot sitt slut, just det här året känns det bra att avsluta och då tänker jag främst på covid 19 som härjat i hela världen. Nästa år måste bli ett bättre och ljusare år, och extra skönt att veta att det finns ett vaccin att tillgå redan i januari.

Våra städverksamheter har stått i fokus i covid-19-tider, städningen har utökats och vi har lagt fokus på att städa tagytor mer ofta. Vi har uppmärksammats som yrkesgrupp, och hur viktiga vi är när det gäller att stoppa smittspridningen. Äntligen lite ljus på oss i mörka tider.

Den här veckan har det varit lite julklappsutdelning i min städgrupp, för att visa uppskattning över att de gjort ett otroligt fint arbete under året. Det är förhoppningsvis fler som ger sina anställda en liten julgåva eller julblomma.

En sak jag tycker är extra viktig i dessa juletider, är att du som chef eller ledare verkligen ger ett muntligt personligt tack, eller feedback till dina anställda. Ett personligt och värmande ord väger tyngre än alla presenter och blommor i världen. Se till att de känner sig värdefulla och sedda. Kan du inte ge alla ett muntligt personligt tack se då till att åtminstone ge ett skriftligt personligt tack.

Även som kollega kan man tänka på att ge sina arbetskamrater några värmande ord hur betydelsefulla de är. Det är ju ändå kollegorna som gör arbetsdagen lite roligare.

Jag tror att det är extra viktigt att vi bryr oss om varandra den här julen, då det är många som inte kan fira jul på vanligt sätt

Vet du inte vad du ska säga kommer här några tips på vägen:

 • ”Du har ett imponerande tålamod”
 • ”Din energi är fantastisk att ha omkring sig”
 • ”Du ger en känsla av trygghet på arbetsplatsen”
 • ”Du delar med dig av dina kunskaper”
 • ”Du ser alla kollegor och inkluderar alla”
 • ”Du strävar framåt och imponerar alltid med ditt nytänkande”
 • ”Du är professionell och en person man alltid kan räkna med”
 • ”Ditt brinnande engagemang smittar av sig”
 • ”Du är smart och man är alltid trygg med dina beslut”
 • ”Du är en sådan kollega man kommer referera till i flera år framåt”
 • ”Du är en rolig person som alltid bjuder upp till skratt i teamet”
 • ”Utan dig skulle jag inte klara en enda dag på jobbet”

Jag önskar er alla en riktigt God jul & Ett gott nytt 2021. Allt kommer att bli ljusare.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 11 december 2020


”Städarens Dag” uppmärksammar oss

Det finns få arbetsgrupper i samhället som uppmärksammas så lite som städarna, trots att deras arbete påverkar så många.  ”Städarens Dag” är ett sätt fokusera på de som arbetar i branschen. 
Linus Berg, styrelseledamot i Städbranschen Sverige träffade Sangwan och Uraiwan från IClean Green, för att höra mer om deras vardag och varför städbranschen betytt mycket för dem.

Berätta om dig själv och hur det kom sig att du idag är lokalvårdare?

Jag är 44 år och kommer från Thailand. Jag träffade min sambo 1998 och flyttade med honom till Sverige 2002. När jag kom till Sverige började jag studera på SFI och jobbade extra som serveringspersonal på en frukostrestaurang. När jag var klar med mina studier ville jag få ett heltidsjobb, och då sökte jag mig till städbranschen, berättar Uraiwan.

Varför just Städbranschen?

Jag ville ha en bättre lön än vad jag hade inom restaurangyrket, då kollektivavtalet i Städbranschen är bättre blev det hit jag sökte mig. De årliga löneökningarna enligt kollektivavtalet var också viktiga för mig.

Hur var ditt första jobb i städbranschen?

Jag fick jobb som lokalvårdare på Regeringskansliet, där jag städade ministerrum. Det var roligt och de som satt i rummen var nöjda, jag tycker också det är roligt att träffa olika människor. Jag fick också lära mig vad de olika personerna jobbade med, och vad de gjorde om dagarna. Det var spännande för det var så många avdelningar. Jag städade på Regeringskansliet i många år och fick bland annat städa Göran Perssons, Anders Borgs, Nyamko Sabunis, och Jan Björklunds rum. De var alla så trevliga och pratade med mig, de var alla varma människor. I Thailand där jag kommer ifrån ser man ner på städare, medan de här människorna uppskattade mitt jobb och de sa att vi städare var viktiga för dem. För mig betyder det mycket att jag får uppskattning för mitt jobb. Därför tycker jag att Städarens Dag är viktig och en rolig dag!

Nu har det ju gått 15 år sedan du började i Städbranschen, vad är det som gör att du är kvar?

Jag tycker om mitt jobb, och jag gillar att göra mina kunder nöjda varje dag. Jag vill också alltid bli bättre och bättre, och det är det som är roligt och utvecklande med att vara städare tycker jag. Ibland måste man göra lite extra för att kunden ska bli nöjd, då får man inga klagomål. 

Vad är viktigt för dig hos en arbetsgivare inom städbranschen?

Det är viktigt för mig att arbetsgivaren bryr sig om sin personal, och att de lyssnar på vad vi behöver. Jag har följt med min chef från ett företag till ett annat. Det har jag gjort för att han lyssnar på mig, och tar till sig mina åsikter. Det är också viktigt för mig att vi jobbar tillsammans för att bli bättre, inte bara att en chef säger till mig vad vi ska göra – utan att chefen och jag samarbetar så att det blir bra för både kunden, mig och städfirman. Det är också viktigt att få anställningsavtal, heltidsjobb och rätt betalt enligt kollektivavtalet.

Städning är jätteviktigt, vi gör så det är rent och fint för kunderna, men vi städar också bort bakterier och virus. Då blir alla friska och kan gå till sina jobb, precis som vi. Jag hälsar alltid på alla jag ser när jag städar, vissa hälsar inte tillbaka, men de flesta gör det. Det tycker jag är viktigt, för då får vi det trevligt tillsammans.

Hur firar du städarens dag?

Min arbetsgivare bjöd in till ett firande på kontoret och vi skulle ses allihopa, men det blev tyvärr framskjutet på grund av den pågående covidpandemin. Men jag ser fram emot att fira det så snart vi kan ses allihopa igen! Jag har många kollegor som jobbar på andra objekt än de jag arbetar på, det är alltid kul när vi får träffas.

Se en kort film med Sangwan och Uraiwan

 VECKANS KRÖNIKA 4 december 2020


PEPTALK – ett slags uppmuntrande prat i dessa tider

Att ta ”tempen” på sin städorganisation i dessa svåra tider är viktigt!
 Idag när vi har en pågående pandemi så är det svårt att samlas för ATP-möten eller andra möten. Just därför behöver vi muntra upp, och faktiskt ge våra medarbetare mycket kärlek och omtank
 Våra städare/lokalvårdare behöver få mycket PEPTALK!

Alla städare gör ett fantastiskt arbete inom vår bransch och speciellt i dessa pandemitider, men det är inte ofta som de får höra från chefer och arbetsledare att de faktiskt gör ett bra jobb. Jag kan inte säga att det berör alla, det är säkert så att i vissa organisationer får man feedback, men överlag tror jag vi alla skulle kunna bli bättre på att ge mer av den varan.

Vi behöver göra alla medarbetare synliga i städorganisationerna, och se till att ta hand om alla. Är du arbetsledare, chef för en städorganisation, både när det gäller offentlig sektor eller inom privata sektorn – använd dig mer av PEPTALK

Vad innebär detta?

Det handlar bland annat om uppmuntran och ge beröm, när någon gjort något bra.
I Sverige är vi faktiskt inte så bra på att berömma människor, tala om för dem när det gjort något bra. Vi är heller inte bra på att ta emot beröm, varför vi ofta svarar: ”Äsch det var väl inget!”
Om någon säger att du gör ett bra jobb kan många svara: ”Jag gör bara mitt jobb” försök istället att ta emot berömmet och säg istället: ”Tack så mycket, det gläder mig du säger detta”, och njut av att känna dig uppskattad och att du gör ett bra jobb.

Eller om du får beröm för att du har en snygg tröja – då kan vi oftast svara ”Den här gamla trasan!”. Tänk om vi sa ”Tack så mycket, roligt att du tycker det”.

Det är svårt att ge beröm, men lika svårt att ta emot beröm.

När jag är ute och utbildar inom städning, och hör kursdeltagare säga att det är ingen som säger till dem att du gjort ett bra jobb. Jag säger till dem att göra detta till sig själv istället.

Ställ frågan till dig själv när du städat ett rum eller en yta: Är jag nöjd med detta har jag gjort? Är allt som det ska? Konstatera sedan, ja och slå dig själv på bröstet och säg till dig själv, ”Jag är jättenöjd med resultatet.

Att våga berömma sig själv är jättebra, det ger hjärnan positiv energi, och du får en endorfinkick. Du orkar mer och arbetet går lättare.

Att ge städarna ökad kompetens, skapar otroliga ”kickar”!

Jag hör ofta när jag är ute i landet och utbildar inom städyrket, att personal/medarbetare i en städorganisation, blir mycket mer aktiva, efter de fått möjligheten till ökad kompetens inom yrket. De brukar komma till mig och säga när de fått lära sig mer om arbetsteknik/ergonomi – ”Jag är inte lika trött längre”. ”Arbetet går fortare och jag ser ett bättre resultat gällande städkvaliteten”.

Kompetensutveckling är något som varje arbetsledare/chef, borde ge sina medarbetare mer ofta. Människor får faktiskt en ”kick” en ”push” och det skapar energi. Att få veta mer om skötsel av golv, rengöringsmedel, städmetoder eller att bara ge medarbetarna information om nyheter inom branschen.

Detta försöker vi i Städbranschen Sverige skapa, genom att ge våra medlemmar ständig information om nyheter i branschen, bra litteratur som vi kontinuerligt tar fram, genom de olika medlemsnyttor som finns, både när det gäller utbildningar och olika erbjudanden.

Tyvärr har det i år på grund av covid-19, inte kunnat genomföras några branschdagar, seminarier eller mässor med fysiskt deltagande.

Städbranschen Sverige, ska vara det forum som ger alla våra medlemmar, och vår bransch den PEPTALK som behövs för att vi skall utvecklas, må bra och att hjälpa er ta vara på den kunskap vi ger er.

Ta nu hand om varandra och ta tag i er själva, och er organisation genom att ge medarbetare feedback så ofta ni kan.
Bara ett litet leende ger positiv energi! Vi behöver det!

Ladda ner två PEPTALK-reminders från vår hemsida, sätt upp på lämpligt ställe i er städorganisation som en extra påminnelse, över hur viktigt det är med uppmuntran och en positiv inställning.

Vid pennan denna gång
Christina Holmefalk

 VECKANS KRÖNIKA 27 november 2020


Jag läser om städningens baksida, det kallas ”titt-in-titt-ut”

Jag är en typisk googlare på nätet, just den här veckan googlade jag fram något mycket intressant, som jag vill dela med mig av. Läs detta – det är skrämmande …riktigt skrämmande.

Medicinreporten Anna Bäsén på Expressen tog jobb på ett av landets största sjukhus 2015 och skrev en städdagbok från sina erfarenheter. Det som mötte henne var en helt horribel arbetssituation.

Hennes chefer och arbetsledare tvingade henne att fuska med städningen varje dag på grund av tidspressen. 

Hennes städområde var enormt och fanns utspritt i flera olika delar på det jättelika sjukhuset. Hon kunde inte fatta hur hon skulle hinna med. ”Skynda, skynda, det handlar om att hinna, allt handlar om tid” säger arbetsledaren.

Vanligt rengöringsmedel får bara användas på toaletten, handfat, bord och annat skall handspritas (för att spara tid), ”det kändes som man bara är på ytan och drar ned spriten, geggan under där bakterierna bor riskerar att bli orörd”, säger Anna.

Ytorna är inte lättstädade, vårdavdelningarna är slitna, linoleumgolven och andra ytor är gamla och trasiga. När det är så slitet går det inte att få rent hur mycket man än skrubbar.

Anna får ofta skäll. Arbetsledaren är irriterad över att hon städade alldeles för långsamt första dagen. Tid är pengar. Kollegan Anna vikarierar för är mycket snabbare, upplyser arbetsledaren. Du måste hålla tiden!!

”Du får jobba hur länge du vill men du får inte betalt för mer än 6 timmar säger arbetsledaren bestämt.

Anna förstår inte hur städaren hon vikarierar för hinner med, det måste vara en riktig superkraft, men eftersom det är så många klagomål på städningen så måste det ändå vara något som inte är rätt.

Anna berättar att redan första dagen vid 13-tiden har hon gjort av med alla moppar arbetsledaren gett henne, hon har alltså använt för många!! Anna har bytt mopp för ofta för att inte sprida smitta mellan rummen. Anna får en utskällning igen av arbetsledaren på grund av detta.

Anna får veta att det är jätteviktigt att DET SER UT som hon städar hygieniskt så att personalen ser det, men i verkligheten är det inte alls någon hygienstädning, tvärtom.

Priset för att hålla sina tider är att slarva – och att helt strunta i att städa vissa lokaler eller vissa städmoment. Det är vanligt att städmetoden fått ett eget namn ”titt-in-titt-ut”.

Anna berättar att det nästan ingen som säger hej till henne, hon var en skugga, en del av inredningen. De flesta ignorerade henne totalt. I städarnas lokaler finns en klisterlapp där det står ”säg hej till en städerska”. Den uppmaningen behövs skriver Anna. Men kanske inte just där

Anna utför ATP mätningar i smyg exempelvis på sängbord, larm knappar och toaletter som visar oacceptabelt höga värden.

Är detta sant, vilket jag med säkerhet tror att det är, är städbranschen i stort behov av att synas. Vi behöver vara fler som engagerar oss mot denna skrämmande verklighet. Vi i Städbranschen Sverige jobbar varje dag för seriositet i branschen. Vill ni vara med på ”tåget” går ni med som medlemmar och gärna som engagerade projektledare, ni behövs var ni än befinner er i vårt land.

Vill ni läsa hela Anna Bäséns artikel googla in på www.expressen.se/nyheter/cheferna-tvingar-mig-att-fuska

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 20 november 2020


Städbranschen är en profession precis som alla andra branscher

Näe…! Nu har de lagt in en textilmatta i förskoleutbildningens klassrum…
Maja kommer halvt upprörd in till mig.”Varför får vi inte vetskap, varför blir vi inte ens inblandade innan, så vi kan få vara med och välja färg och kvalitet?”

Ingen visste, det var efter sommaren när alla kom tillbaka, som det ”plötsligt” låg en grön heltäckningsmatta i en lärosal. För just i den lokalen ska förskolans lärare utbilda sig, då måste det vara en heltäckande matta då de kommer sitta mycket på golvet. Ljust grön dessutom.

I vår städverksamhet kommer det mer och mer textila mattor i våra lokaler, inget konstigt med det, så ser det säkert ut på många ställen i vårt land. Det som bekymrar oss är att det ökar lite väl fort och vi får inte utökad städtid i samma utsträckning som textila mattor läggs in. 

”Ni kan väl fuska lite”

Vid ett avdelningsmöte lyfte jag frågan där bland annat vår avdelningschef, lokalplanerare, inredare fanns med.

”Vi behöver mer städtid, om ni fortsätter lägga in textila mattor i samma utsträckning som det varit under det senaste året.” ”Det tar såklart mer tid att dammsuga en lärosal mot att moppa den, dessutom kan vi inte ha dammsugaren på vagnen utan måste hämta den i näraliggande förråd”

”Ja, men ni behöver väl inte städa så noga då? Fuska lite, det är det ingen som märker” får jag som svar.

Jag tappade hakan, men vad är det de säger?? 

Jag var tvungen att svara. ”Om jag skulle säga att du skulle fuska lite i ditt arbete som inredare, du behöver väl inte vara så noggrann det är det ingen som märker.” Vad skulle du säga då?

”Vi vill göra ett bra arbete”

”Vi är en profession precis som alla andra, vi vill göra ett bra arbete, vi har en yrkesstolthet, och vill definitivt inte fuska oss fram i vårt arbete, precis lika lite som ni vill det”.

Jag tror att det tog lite ”skruv” men att se ned på vår bransch på det här sättet känns definitivt inte bra. 

Varför kan vi inte samarbeta lite bättre kring frågor som rör lokaler, allt skulle bli så mycket bättre om vi tillsammans diskuterade för- och nackdelar kring golv, möbler, material och inredning innan beslut tas.  Ja här finns lite kvar att göra känner jag. 

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 13 november 2020


…Vad är vi medlemmar i…? …Och varför?

Whats in it for me?

Ja den frågan är en ganska vanlig fråga jag får till kansliet några gånger per år, framförallt när fakturan för serviceavgiften kommer neddimpande så där i slutet på året från oss i Städbranschen Sverige.
Det är vanligt att några ställer frågor som ”vad är vi egentligen medlemmar i? Vad är serviceavgift? Och vad har vi för nytta av det här medlemskapet?”
Kanske lika bra att dra sig ut? …eller?

Kloka är de som faktiskt tar sig tiden att ringa till kansliet och ta reda på lite mer. Nu har vi i styrelsen också beslutat oss för att vara mer aktiva mot våra medlemmar och ta oss tiden att ringa runt och prata med er. Vi tror nämligen att vi behöver uppdatera er om allt fantastiskt vi arbetar med och som flera av er missar… och det vill vi inte och vi tror inte ni heller vill det. 

…och svar på frågorna ovan …ja ni får väldigt mycket matnyttigt genom att vara medlemmar hos oss till en otroligt förmånlig prislapp.

Det som jag tycker är en av de viktigaste syftena är att ni kan vara med och påverka branschen i samverkan. Ja för det är inte okej att det förekommer svartjobb, icke avtalsenliga löner, och annat ”fuffens”. Det är inte okej att det fortsatt är dumpade priser i offentliga upphandlingar, trots att vi vet att både löner och andra omkostnader ökar hela tiden. Hos oss har vi skapat något som heter FairPlay Städ där ni som medlemmar (men även andra) kan anmäla misstanke hos företag som inte har en schysst verksamhet.

Jag tror det är få som vet hur mycket kompetens som finns att tillgå hos oss. Varje fredag får ni via vårt digitala nyhetsbrev en fullständig nyhetsuppdatering vad som händer i branschen. Vi svarar på fråga experten frågor som inkommit till kansliet och ni får läsa veckans krönika som har händelser från verkligheten som grund samt andra viktiga nyheter från nyhetsflödena.

Ni kan när som helst ringa vårt kansli och få hjälp personligen med allehanda frågor, inom styrelsen har vi en bred kompetens alltifrån golvvård/städning till upphandling, ekonomi, personalfrågor, utbildning och mycket mer. Behövs det kommer vi även till ert företag för en längre och bredare rådgivning. Vi är aldrig omöjliga.

I vår app har du full tillgång till vår litteratur, samt städbranschens ABC ett uppslagsverk där du kan söka dig fram när du har frågor av olika slag. Vill du ha litteraturen i bokform så finns all litteratur i tryckt form också.

Vi anordnar branschdagar med olika teman, tidigare branschdagar har bl a handlat om: ledarskap, upphandling, friskvård/må bra, miljö & hållbarhet, innovationer i branschen och integration och jämställdhet. Branschdagarna är också ett fantastiskt forum för nätverkande med andra i branschen.

Vi finns med på branschmässor såsom Clean & Facility där ni kan komma och prata med oss, ställa frågor och få råd. Vid mässorna finns vi oftast med som föredragshållare på de drop-in-seminarier som anordnas.

Ni får använda vår logga i er marknadsföring, vilket ger ett signum för seriositet, vi lägger även upp er logga på vår hemsida för att visa att ni är medlemmar.

Vi blir er samarbetspartner, rådgivare, kompetensutvecklare, coach och vi finns inte längre bort än ett telefonsamtal eller mail.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 6 november 2020


Pandemin har tagit ny fart, omställning i städ igen…

Telefonsamtal från en kollega i städbranschen …eh… jag ville bara meddela att min kollega är smittad med covid 19, han var ju med på mötet i förra veckan då du och jag träffades, och själv är jag också hemma sjuk, inte fått bekräftat att det är covid än… men ville bara berätta.

Jaha ….hur mår jag då? Känner jag mig inte lite sjuk? Ont i kroppen? Ja kanske till och med lite febrig? Ja det är lätt att bli ”nojjig” i dessa tider.

Det kändes så himla bra efter sommaren… pandemin gick åt rätt håll, höstterminen startade så bra. Härligt. Vi människor blev nog lite väl entusiastiska och vi var trötta på att hålla distans. Arbetslivet blev normalt, allt blev fysiskt igen, vi träffades på restauranger, krogen och på fester.

Det hann bara gå två månader efter terminsstart så var det dags igen… pandemin i vår region är rekordhög. I mitten på veckan kom nya direktiv från regionen och vår ledning. Hemarbete, distansstudier. Hur ska vi förhålla oss till vår städverksamhet och verksamheter som måste finnas fysiskt på plats. Möte med ledningen på avdelningen, för att diskutera detta via ett teamsmöte.

Hur ställer man om …IGEN och hur ska medarbetare orka ta nya tag. Nya frågor att besvara, många oroliga medarbetare som behöver ventilera sina tankar.

Nu ska vi vara tacksamma att vi inte jobbar med städ inom sjukvården, eller som läkare och sjuksköterska som verkar redan ha en tuff arbetsmiljö. Jag hoppas verkligen att de orkar och att det finns lösningar för dem.

Inga former av fysiska möten får ske, personal som kan arbeta hemifrån skall göra detta. Ju fler som arbetar hemifrån och som studerar hemifrån underlättar för städ, för vaktmästare och övrig personal som fysiskt måste finnas på plats.

På grund av mycket arbete och studier hemma, så kommer städningen i vår verksamhet kunna minskas i vissa lokaltyper, exempelvis på kontor (då många arbetar hemma) vissa toaletter kanske kan stängas osv.

Arbetsuppgifter som avtorkning och spritning av tagytor måste fortfarande ske, för lite människor kommer fortfarande finnas i lokalerna.

Just ovissheten är nog värst för oss alla, hur länge kommer detta virus finnas med oss? Till jul? Kan vi fira jul? Fram till sommaren? När kommer det ett vaccin? Ingen vet.

Jag sitter klistrad framför nyheterna varje kväll, för att finna någon information som kan vara av positiv karaktär.

Just nu gäller det att hålla ut, hålla distans, tvätta händerna, minska besök i affärer, restauranger, stödja varandra, prata med varandra (digitalt), försöka hitta de små glädjeämnena i vardagen (baka, se en bra film, lyssna på musik).

Det kommer att blir bättre tider det är jag helt säker på. Ta hand om er därute.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 30 oktober 2020


Lokalvårdare: Känn dig stark och glad! Börja träna!

Städbranschen Sverige vill ge alla lokalvårdare /städare en bättre hälsa genom att uppmana till mer motion och rörelse på fritiden, men också uppmuntra alla till att ta mikropauser under arbetsdagen.

Att arbeta som lokalvårdare/städare i vår bransch är många gånger ett arbete som är krävande, med många böjningar och ensidiga rörelser, ibland tunga lyft, monotont arbete och vissa situationer mycket stress. 

Visserligen är städarbetet ett arbete som gör att man under arbetsdagen går och står samt rör sig mycket. Det är ändå inte tillräckligt, då det oftast är andra muskler som används ibland även felaktigt. Vi behöver komplettera med motion och träning för att orka mer. Endorfinerna som man får av att träna gör dig piggare, gladare! 

Lite tänkvärda ord från Christina Holmefalk ledamot i Städbranschen Sverige! 

– Jag hör ofta när jag är ute och pratar med personal som arbetar med städning, att man är trött när man kommer hem och inte orkar ta en promenad, cykeltur, eller gå på gym till exempel. 

Tänk om alla förstod hur viktigt det är att man rör sig även på fritiden. 

Jag kan berätta för min egen del, även om jag är till åren kommen, strax över 70 år så har jag sedan januari börjat röra mig mer. Jag går med stavar ett par gånger i veckan antingen tidigt på morgonen eller vid annan tidpunkt. Jag går på gym två tre gånger i veckan, ungefär en timme varje gång och cirkeltränar.  Jag lyfter lite vikter emellan och tränar rygg och magmuskler. Jag kan säga att när jag började så kände jag mig trött och lite lat, trots att jag är igång och arbetar hela tiden. Första tillfället jag var och tränade så var jag i min fysiska ålder: 70+. 

Sedan jag började gå på gymet och röra mig mer genom promenaderna etc så har jag blivit piggare, rörligare och även tappat 7 kg i fettmassa. Jag går inte på gymet för att gå ner i vikt utan jag går för att orka mer och få energi! 

Dessutom är jag inte 70+ längre utan enligt den mätning man gör på gymet är jag 56 år! Jag känner mig så glad! Jag brukar säga till mig själv, jag gör detta just för:

”Because I am worth it!” 

BÖRJA RÖRA PÅ ER MER OCH GLÖM INTE TA MICROPAUSER UNDER ARBETSTIDEN SÅ OFTA NI KAN!  En mikropaus är 15 till 20 sekunder och det har vi tid med! 

Inför nästa år kommer mer bra material för er som är städare – tips på bra rörelser och mikropauser i tryckt form och i en app. Materialet kommer att finnas att köpa i vår nya webbshop som lanseras inom kort.

För att sporra alla er som arbetar inom städbranschen att börja röra er mer så kommer vi under 2021 lotta ut tre gymkort till ett värde av 2.000 kr vardera. Vår sponsor är Stiftelsen för Kompetensutveckling som förvaltas av Städbranschen Sverige.  För att vara med i vår utlottning så kontaktar du oss med namn, adress, mailadress och telefon och berättar om dig själv och på vilket sätt du börjat träna. 

Christina Holmefalk, ledamot i Städbranschen Sverige, stiftare av Stiftelsen för Kompetensutveckling, utbildare och krönikör. 

 VECKANS KRÖNIKA 23 oktober 2020


Citroner är nyttiga för hälsan …men inte i städning

Citroner är jättenyttiga, de innehåller kalium, C-vitaminer, fibrer, flera mineraler, protein och kolhydrater.
Enligt fitness experter kan man bränna 100 kalorier extra varje dag om du dricker vatten med citron.

De kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, boostar immunförsvaret, förhindrar njursten och skyddar mot järnbrist. Underbart.

Men att använda dem och andra typer av matvaror i städningen… är verkligen föråldrade gamla husmorsknep som inte medverkar till att höja branschens status… Känns mindre underbart.

Städning är en profession precis om alla andra yrken och branschen kräver yrkeskunskap och utbildning. Tänk er en biltvätt som polerar din bil med bakpulver …och påstår att det blir samma resultat som med vax, ja då skulle säkert många skratta eller undra om det hela är ett stort skämt. Men i städning… ja där verkar det helt ok. Det är inte ok tycker vi i branschen!

Mina kompetenta kollegor Mårten Widborg och Matthias Lindholm har försökt uppmärksamma detta i media den senaste veckan via bl a via MyNewsDesk och en intervju i radio, P4 Örebro. Det har blivit lite reaktioner, men inte tillräckligt, varför vi måste fortsätta att driva frågan vidare.

Städbranschen städar idag golv och ytor för miljontals kronor, det är komplexa husbyggen med interiörer som slår oss med häpnad. Även i hemmiljöer blir våra hus och bostäder mer och mer exklusiva. Självklart måste vi vårda ytorna med respekt och använda rengöring som är rätt och riktig rekommenderade från leverantörerna.

Jag brinner för att städyrkets status ska höjas och att vi blir uppskattade för den profession vi är. Lyssna på oss som arbetar för en utveckling i branschen varje dag och som vet vad vi talar om. Vi har en branscherfarenhet av hur man vårdar komplexa golv och exklusiva interiörer. 

Det vet inte de som rekommenderar citron och bakpulver.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 9 oktober 2020


Jag är stolt chef till en ”slipad diamant”!

Jag var en av dem som INTE missade finalen i Clean Bright Awards som gick av stapeln på Facebook.

Varför? Jo för jag var en av dem som nominerat min lokalvårdssamordnare Marika till Årets framtidslöfte…och hon var en av tre finalister. 

…och vet ni hon VANN!

 

Ja glädjen var total hos både mig och Marika, corona till trots och allt, normalt sett hade vi ju varit på Clean & Facility-mässan och skulle fira natten lång. Nu får vi istället fira på annat sätt inom sin tid, för fira det ska vi.

Det är få förunnade att ha en sådan unik och ung personlighet vid sin sida och som redan kan det mesta. Själv hade jag inte ens börjat som chef i Marikas ålder, och Marika kan redan leda sin personal som ett proffs, …och vet ni, ibland kan hon leda mig också, när min hjärna är på villovägar (händer som tur var inte alltför ofta, men det händer).

Det som gör Marika så briljant är hennes lugn, sedan besitter hon en klokhet som går över mitt förstånd. Hon ger mig de klokaste råden som den mest visa gurun, hon tänker en del utanför ”boxen” så att säga.

Min nominering tål att upprepas och lät så här

Marika är en slipad diamant, trots sin unga ålder. Hon kan redan det mesta man bör kunna i städbranschen, alltifrån upphandling, ekonomi, kalkyleringar, personalfrågor och utbildning. Hon är snabblärd och har ett brinnande intresse för branschen och är alltid i farten. Hon har en härlig personlighet och vill därför nominera Marika till årets framtidslöfte, därför jag vet att hon verkligen är en person som kommer att ge avtryck i städbranschen i framtiden. Hon är väl värd att förtjäna detta pris.

Ja vad säger man ”You go girl” du kommer att gå långt, …hur långt, ja det kommer nog snart visa sig.

Och jag kommer att fortsätta peppa henne och ge henne nya utmaningar!

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 2 oktober 2020


Golvvård …vikten av engagemang och att våga bry sig

Jag fick ett mail av en medarbetare i organisationen (inte lokalvårdare).
 ”Skulle du ha tid/möjlighet att komma förbi och prata trägolv en kort stund vid tillfälle? Jag känner oro”
 Lät ju minst sagt oroande. Jag svarade ”såklart …jag kommer”

Mötet ägde rum idag och i huset där K jobbar (som inte är lokalvårdare), är golven mestadels av trä, som behöver oljas en till två gånger per år och är vattenkänsliga.

”Jag vill visa dig något….kom med…”

”Titta jag tror inte att det skall vara på det här sättet…”

K visade spår efter att vatten legat kvar på golvet en längre tid, dessutom hade golvet rest sig på vissa ställen. Hm… såg inte bra ut och detta fanns på flera ställen i huset

Jag har försökt prata med personen som skurar golven här men hen vill inte lyssna, jag har försökt säga att de där vattenpölarna måste moppas upp, golven blir förstörda men inget händer.

K hade pratat med H som är lokalvårdare i huset och hon sa ”vänd dig direkt till lokalvårdschefen” och nu stod vi där och tittade på det hemska resultatet.

Detta måste åtgärdas omgående, ja för det är ju faktiskt inte vi som äger golven, vi vårdar dem åt vår fastighetsägare… och vid närmare eftertanke så vårdar vi ju faktiskt golv för miljontals kronor. Hisnande tanke…

 Jag tog dit min närmsta kollega M, och en av våra bästa lokalvårdare H, med specialitet textil och golv. Vi diskuterade och kom fram till att det måste handla om okunskap hos hen, som skurar våra golv och att vi behöver uppgradera inte bara hen, utan kanske flera i hur man sköter och gör golvvård på just trägolv.

Nu tänker ni att har de inte fått den utbildningen tidigare? Jodå det har alla fått men kunskap faller i glömska och här ser vi ett exempel på att vi hela tiden måste repetera och kompetensutveckla kunskap som de tidigare fått.

Nu är planeringen igång (tack och lov), i ett första skede kommer vi göra punktinsatser på de specifika ställena, men till juluppehållet blir det en större omfattande golvvård.

Dessutom håller H på att planera en utbildning för just daglig- och periodisk golvvård, gällande våra trägolv med flera ur vår lokalvårdsgrupp. Det är skönt när flera kloka huvudet kan hittar snabba lösningar. Det är skönt när medarbetare i organisationen engagerar sig, så tack K för att du mejlade mig, om inte K hade gjort det… ja det vill jag helst inte tänka på.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 24 september 2020


Problematiken kring arbetskläder…

Ja att det finns olika åsikter och tankar om hur bra profilkläder (arbetskläder) ska vara, det är väl inte bara i vår städorganisation det är lite komplicerat?

Själv var jag lite trött på att höra än den ena och än den andra komma och framföra synpunkter på framförallt byxor, en del vill ha egna tights/jazzbyxor andra vill ha ¾ dels längd och andra vill ha svarta jeans och den tredje någon byxa från en postorderkatalog. Typ lite ”gott och blandat”.

Jag tillsatte en arbetsgrupp – lokalvårdare från gruppen som ”roddar” i det hela, det borde väl vara lösningen? Eller…?

Den nya klädgruppen har under våren och sommaren tagit fram en fin uppsättning profilkläder med vår logga bestående av arbetsbyxa, T-tröjor, väst och en funktionsjacka samt arbetsskor av några modeller. Städpersonalen har fått vara med och tycka till och ja… …alla verkade glada och nöjda när kläderna provades ut. Den 3 september delades kläderna ut. 

Efter det så börjar det dyka upp frågor bland personalen

De nya T-tröjorna – den nya ”dam-modellen” var alldeles för urringad och tight i modellen, helst ska den vara V-ringad, och varför kom inte tröjorna med ¾ dels ärm? Det hade ju leverantören lovat. De nya byxorna har inte kommit i större storlekar, vilket leverantören har lovat, får man om möjligt använda de gamla?

Att tillhandahålla arbetsskor som alla känner sig nöjda med är ytterligare en ”käpphäst”! Just nu har väldigt många skoskav och tår som värker, vilket innebär att skorna blivit använda, men just nu inte används (vilket gör det svårt att skicka tillbaka dem). 

Men om vi nu skall uppfattas som proffsiga (och det vill vi ju), är ju profilen och profilkläderna viktiga, men en så otroligt svår fråga – alla ska bli nöjda.

Jag och klädgruppen har haft ett antal möten om just arbetskläder och arbetsskor, för de har hamnat i lite samma dilemma som jag själv, det är inte lätt att bemöta alla medarbetares synpunkter och ändå hålla ihop ”konceptet”. Hur väl de än har planerat och tänkt, samt låtit personalen vara med och ”tycka till” så uppstår alltid något nytt litet ”dilemma”, – en ”never ending story”…tyvärr…

Tack och lov verkade det som klädguppen tagit nya tag nu i veckan, (och jag tackar min ”lyckliga stjärna”) och har lite nya tankar och idéer inför nästa år. Jag hoppas att vi kommer ett steg närmare en nöjd personalgrupp vad gäller arbetskläder då.

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 11 september 2020


Städhysteri i coronatider

–…hallå är du städchef på det här stället??

–…eh ja…

– Snälla vi måste få handsprit i min lärosal, är det möjligt, ja om det går tar vi gärna flera flaskor? Och gärna där kopieringsmaskinen står också…

Terminen har börjat, studenterna har kommit tillbaka, personal och lärare går i taket för att om möjligt ha allt som om möjligt går att få tag på för att minska sin oro när det gäller corona.

Frågor som:

Kommer städningen i salarna att öka under ht? Mellan föreläsningspass skulle bord behövas torkas av så att en ny grupp studenter inte sitter vid någons ”nysning” på bordet (om du förstår hur jag menar) Detsamma för tangentbord, kateder etc. Kan man ställa in desinfektionsservetter till katedern för lärarna? Detta är inget vi väljer frivilligt (som att gå till mataffären eller åka buss) utan en arbetsplats, så resurser för detta borde komma ifrån skolan kan jag tycka. Speciellt som smittspridningen nu ökar just i den åldersgrupp som vi ska undervisa för.

Som städchef har jag väl aldrig varit så populär som nu, tills jag säger: tyvärr vi ställer bara ut handsprit i större entréer, receptionsdiskar där det är svårt att ha tillgång till tvål och vatten.

För till saken är att tvål och vatten är det absolut bästa för att skydda sig och när det inte finns tillgång till detta är handsprit bra.

Detsamma gäller städning, städpersonal kan omöjligt avtorka alla ytor överallt flera gånger om dagen och även om vi skulle göra det så kan vi i alla fall inte skydda alla som sätter sig vid borden. Ja vi i städ upplever att det blir lite ”halvhysteriskt” och att vi som städar skall vara några ”superkrafter” som skall avtorka hela verksamhetens lokaler där tusentals människor befinner sig.

Det blir en lite dubbel känsla – å ena sidan är det bra att städpersonalen blir uppskattad och att vi för en gångs skull blir uppmärksammade och viktiga ….men å andra sidan vad tror människor om oss? Att vi kan klyva oss i 4 bitar och jobba övertid alla veckans dagar? För mer resurser i form av fler städare tror jag ingen städ verksamhet får.

För att minska ”hysterin” har vi satt upp i alla personalkök Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring städning i skolor och även mailat ut den till berörda verksamhetschefer. I den städrekommendationen är det ju inget som är överdrivet när det gäller städning. Jag tänker också att om oron är så stor varför inte ta med sig egen handsprit i fickan. Idag finns ju en uppsjö av både små, smidiga och billiga flaskor.

Städning i coronatider har nog i de flesta städverksamheter satt många ”myror i huvudet” på oss chefer, arbetsledare och städare för att tillgodose alla oroliga medarbetares krav. Inget ont som inte har något gott med sig….men är det någon som tänker hur städpersonalen skall hantera sin egen oro?

Carina Boman Helgesson

 VECKANS KRÖNIKA 4 september 2020


Jobba med färger – en rolig personalaktivitet – kicka igång hösten

Höstterminen startar upp efter sommarledigheterna och hos flera företag och organisationer startar den ofta upp med en Kick-off.

Så även hos oss i vår städorganisation. Hos oss har vi sedan länge arbetat med personlig utveckling och förbättrad kommunikation i städgruppen. Ett av verktygen har varit att göra ett personlighetstest, för att reda ut vilken personprofil du har. Vi har utgått från boken ”Make it work” skriven av Annika Malmberg där man ser personligheten i fyra olika färger. Tanken är att vi ska kunna lära oss att utnyttja kraften i våra olikheter

De fyra färgerna är:

 • RÖD  Framåt, klarar sig själv, tävlingsinriktad.
 • BLÅ  Vill ha ordning och struktur, vill vänta, väga och fundera.
 • GRÖN  Vill se till att andra har det bra, har starka uppfattningar om rätt och fel.
 • GUL  Utåtriktad, vill synas och höras, glad.

Nu har några i städgänget på eget initiativ gjort en liten rolig övning till vår kick-off som sker nu i veckan. Alla lokalvårdare ska göra personlighetstestet och till kick-offen veta vilken personlighet man är (röd, blå, grön eller gul). Länken till testet hittar du här: www.baam.se/farg-personlighet-test

Man kommer att sätta sig gruppvis i de team man jobbar. Alla får presentera sin personlighetsfärg, stämmer den? Vad tycker de andra i teamet? Positivt och negativt med färgen?

Alla får en bild med färgerna i form av ett cirkeldiagram, sedan sätter de dit sitt namn vid rätt färg. I teamet kommer man se hur dynamiken ser ut, och kan på så sätt få en större förståelse varför kommunikationen blir som den blir. 

De olika färgerna vill bli bemött på olika sätt och har olika tändvätskor. Den röda vill ha utmaningar, den blå att få tid att förstå, den gröna vill ha harmoni, och den gula vill ha uppmärksamhet.

Ja det här kommer att bli spännande och jag hoppas det leder fram till många roliga diskussioner och framsteg i kommunikationen. Vill ni så kan berätta om våra framsteg i en annan krönika.

Tänkvärt

Alla personligheter behövs och de olikheter vi har är ofta en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna lösa teamets och gruppens uppgifter. Men ibland krockar vi och då kan det finnas behov av träning och nya insikter för att bli bättre på att samarbeta med alla ”som inte är som jag”.

Carina Boman Herlgesson

VECKANS KRÖNIKA 14 augusti 2020


”Om vi inte fanns…”

– Vi pratar ofta med varandra, vad som är aktuellt på jobbet, bollar tankar och idéer med varandra, när vi hördes i början av mars så var det covid-19 som var huvudämnet i vårt samtal.

En stund in i samtalet så kom vi fram till att vi inte ser vår roll i detta som något negativt, utan tvärtom, vi känner stolthet över hur viktig vår yrkesroll är i allt som sker just nu, i dessa tider med covid-19, hur hade det sett ut om vi lokalvårdare inte fanns?

Har ni också tänkt så?   

Nog för att vi alltid befinner oss i en miljö där smittspridning kan ske, och där vi städar undan synlig smuts, men vi pratar sällan om den farliga smutsen som inte syns.

Just nu befinner vi oss i ett läge där det är viktigare än någonsin att vi uppmärksammar vikten av renhållningen runt omkring oss.

Hur hade läget sett ut om vi inte dagligen städade bort den osynliga smutsen som riskerar att påverka vår hälsa negativt. Vi kan minska smittspridning, men inte förhindra den, alla måste fortfarande ta sitt ansvar.

Vi ser det som att vi går i fronten och banar väg för övriga yrkesroller och medmänniskor, för att alla ska kunna göra sitt bästa, i fighten mot covid-19.

I vårt uppdrag ingår det att få våra medmänniskor att känna sig trygga i miljön där de vistas, vi ska vara stolta över det enormt viktiga jobb vi gör, alltid!

Vi märker att det finns en viss oro hos några av våra medarbetare, vi är utsatta för denna smitta större delen av vår arbetsdag, men trots detta har vi hög närvaro och det märks att viljan att göra ett bra jobb finns där, att vara serviceinriktad och hängiven sitter i ryggraden.

Vår yrkesgrupp kan inte jobba hemifrån, vi måste vara på plats hela tiden, vårt arbete minskas inte i omfattning, snarare tvärtom.

Vi tycker därför att det är så enormt viktigt att våra fantastiska lokalvårdare får den uppmärksamhet de förtjänar, och vi förundras över att vår yrkesroll fortfarande så lätt, glöms bort.

Poängen vi vill få fram med denna krönika är att alla lokalvårdare har en betydelsefull roll i samhället.

Vi tackar er superhjältar för ert engagemang, profession och vilja att göra skillnad och att ni aldrig ger upp!

I’m a cleaner, what’s your superpower?

Felicia Vang felicia.vang@enkoping.se och Marika Krohn marika.kroon@oru.se

Inspiration och föreläsningar 

VECKANS KRÖNIKA 26 juni 2020


…att polera golv är som yoga för mig

Det är härliga spontana uttryck i städgängen ibland, som när H en ganska nyanställd tjej lärde sig göra golvvård, och polera golv.

– Hos oss går det till så att vana städare lär de nyanställda golvvård och hur vi använder våra städmaskiner.

Sommaren är en period då den dagliga städningen övergår i storstädning och golvvård. Den här våren har varit lite annorlunda, då coronaviruset kom och alla våra studenter försvann från skolan mycket tidigare än tänkt. Det innebar att vi kunde börja storstäda, och börja med golvvård redan i april månad. Ja ni kan ju tänka er hur mycket mer vi hunnit, och så mycket mer golvvård och polering vi hunnit med. Varje liten kvadratmeter på skolan är nu genomgången, och det händer ju inte så ofta.

Att hantera vissa städmaskiner kan ju vara lite knivigt när man är ny, speciellt kan ju en singelsnurra leva sitt eget liv om man inte hanterar den på rätt sätt, och lär sig den rätta tekniken. Man måste visa vem det är som bestämmer… när man väl lärt sig det, ja då brukar man bli vänner och samarbeta bra.

H fick bland annat hjälp av en kollega M att lära sig hantera denna lilla ”rackare” och med tålamod och övning, la H ut den här härliga kommentaren på vår interna Facebooksida:

”Vilken skillnad, trodde inte att de fula svarta märkena skulle försvinna…. men se vad man lär sig. Att polera är som yoga för mig nu”.

Jag tolkar det som att polering och golvvård blir som en meditation och balsam för själen, att sedan resultatet d v s golven glänser både för städaren själv, och för de som besöker våra lokaler gör ju att det blir en tredubbel effekt. Yoga för själen, ögonfröjd för både utförare och betraktare. 

Tänk vad lite polering av golv kan göra underverk.

Carina Boman-Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 12 juni 2020


…nu ska jag ”dyka ner” i några toaletter…

…dagbok från en städares vardag

– V och några av hennes kollegor sitter och äter frukost en helt vanlig tisdag på jobbet.
    – I morse var jag så trött säger V. – Jag har inte riktig fattat hur jag kom till jobbet, jag gick upp klockan 04:00 och hade en extra lägenhetsstädning igår, som jag tror tog slut på de sista krafterna…

– Men hur ska du orka med dagen idag, undrar de andra?

– Ja men det kommer gå, jag får vila mig senare idag så är jag säkert på banan igen.

Jag beundrar stilla denna energiska människa som i ur och skur går upp varje morgon klockan 04:00, cyklar till jobbet fem kilometer tur och retur (ibland i regn och rusk och snöblask), och har energi som en ”duracellkanin”. Ibland ställer jag frågan till henne ”hur orkar du?” ”Vad har jag för val?” svarar V tillbaka. Det är mitt jobb och det är de arbetstiderna som gäller när man jobbar med städning.

V har alltid en plan på hur dagen skall läggas upp – ”innan jag går hem för dagen har jag ofta skrivit ner saker i mitt block jag inte får glömma på mitt städområde nästa dag” säger V det kan vara allt ifrån extra tillkomna flyttstädningar till periodiska insatser. 

– Jag måste planera dagen exakt, för jag vill undvika att stressa. Jag ligger hellre i på morgonen och förmiddagen för att kunna ta det lite lugnare efter lunch säger V. – Det är precis som att efter lunch tar krafterna liksom slut. Men då kan jag tillåta mig att ta det lite lugnt eftersom jag haft en bra plan för dagen och för det mesta hunnit med det jag ska. Jag tycker om att planera, det hjälper mig mycket i min vardag.

Frukosten fortsätter med prat om lite ”ditt och datt”. V är alltid noga med att äta ordentligt, det är en rejäl frukostmacka, gärna en banan på det och en kopp kaffe. Vid lunchtid samma sak, en rejäl matlåda med hemlagad mat med en variation av kött, fisk eller vegetariskt. Alltid en liten sallad till och mycket vatten. Alltid god planering vad gäller maten också.

V är alltid först att resa sig från både frukost och lunch, ”nu har jag inte ro att sitta längre…klockan går och jag måste jobba…” MEN säger de andra, kan du inte ta det LITE lugnt någon gång? 

– Nej jag måste tillbaka nu, jag måste ”dyka ner i några toaletter…” som är kvar att göra innan jag går hem för dagen. Vi ses imorgon…

V är verkligen hängiven sitt jobb som städare, och jag vet att ni är fler som är hängiven sitt jobb inom städ. Vad skulle vi göra utan er? Fantastiska yrkesmänniskor som ser till att det är rent och fint när vi kommer till våra arbetsplatser. Heja alla er – ni är bäst!

Carina Boman-Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 29 maj 2020


Jag kan… jag vill… om attityder i städarbetet

– Jag pratade med en kollega om vad det är vi letar efter när vi ska anställa en ny städare. Vi var båda ganska eniga – attityden och en positiv personlighet är absolut det viktigaste, själva kunskapen i städning ser vi till att de får på plats.

För några år sedan anställde jag J, en positiv tjej med glimten i ögat. ”Jag vill ha ett jobb och jag vill jobba med städning”, det var hon bestämd med. Kändes ganska bra i maggropen på en gång. Nu är J tillsvidareanställd sedan en tid tillbaka.

Vad är rätt attityd och en positiv personlighet? Kan det vara så enkelt, att det handlar om att vända det negativa till något positivt? Att se lösningar, istället för problem? Som ge beröm, istället för att kritisera? Se framåt, istället för bakåt?

Så här i covid-19-tider har några i vår städgrupp börjat ifrågasätta, varför en del har förmånen att få jobba hemifrån (administrativ personal). Städning är ju lite svårt att sköta hemifrån, det är lätt att känna sig orättvist behandlad. I det här fallet kom J med en mycket klok synvinkel:

”Se det tvärtom istället, vi är så otroligt viktiga och vi ska vara stolta över att vi är en del i att hindra smittan att föröka sig”. ”Städning är ju en extremt viktig uppgift i dessa tider”. 

Vid ett tillfälle ville J prata om en idé. – Jag blir så trött på ”gnälliga” medarbetare, sa hon. – Jag vill inte höra ”Det går inte, det har vi provat förut” eller ”Det är ändå ingen som lyssnar på oss”.

– Jag vill göra något åt de här!  Jag har en idé om att skapa en visionsgrupp, en grupp som blickar framåt och inte bakåt, säger J. – Tillsammans kan vi skapa inspiration, komma med idéer och kul aktiviteter. Jag vill visa att vi som arbetsgrupp är några att räkna med, vi måste inse vårt värde, istället för att se på oss själva som ”offer”. – Finns det en vilja så finns det en väg, och jag har verkligen viljan, menar J.

Sagt och gjort med sin positiva personlighet ska J presentera sin vision om en arbetsgrupp, inför de andra städarna i slutet av veckan, då vi har en liten personaldag. Hon är modig, hon kan och hon vill… skulle inte förvåna mig det minsta om J är en av de städare som gör karriär som arbetsledare eller chef. 

En sådan chef skulle inte jag ha något emot att ha. 

You go girl!

Carina Boman-Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 15 maj 2020


”Städyrket är ju roligt…”

– Som chef träffar man många medarbetare genom åren. För några månader sedan blev jag rekommenderad en tjej som ville jobba av en av mina städare. Hon hade ”tagit uppehåll” i sina studier till sjuksköterska men skulle kunna tänka sig att städa. Enligt M var hon en pålitlig och arbetsam tjej i 25 års åldern. Jag kallade till intervju då vi hade fått ett plötsligt vikariat.

S verkade pålitlig och skulle kunna börja arbeta omgående. S började dagen efter arbetsintervjun på timmar och blev snabbt omtyckt av medarbetarna i teamet hon jobbade i. Skönt att höra, funkar inte personkemin mellan städarna brukar det bli ”gnissel”.

Efter någon vecka stämde jag av – ”hur går jobbet”? Jättebra enligt S som trivdes både med arbetsuppgifterna, kollegorna och personalen som satt i lokalerna. S blev tillfrågad att jobba lite extra i ett annat hus vilket inte var några problem, tog snabbt egna initiativ och tog reda på saker själv. Då vikariatet som S gick på blev längre än väntat beslut vi att sätta ut en annons om långtidsvikariat på sex månader som S sökte och fick.

Det som gör mig så glad som chef i en städorganisation, är att S nu börjar inse att det faktiskt är arbete inom städ som hon skulle kunna tänka sig i framtiden. ”Jag är inte helt säker på att jag vill bli sjuksköterska längre eftersom jag trivs så bra, städning är ju riktigt roligt, självständigt och bland de bästa yrken jag provat på” berättar S. Finns det möjligheter att få en fast anställning? Undrade S vid det senaste samtalet vi hade.

Ja på den vägen är det, jag tycker S passar utmärkt i städyrket och ser henne som en framtida medarbetare, så självklart kommer jag göra allt som går för att behålla denna ”guldtjej”, och det sa jag naturligtvis till henne också. 

Det var den lilla solskenshistorien jag ville dela med mig av, att unga personer kan upptäcka att städyrket är ju riktigt roligt…

Carina Boman-Helgesson

VECKANS KRÖNIKA 17 APRIL 2020


Angående medarbetare som går i pension

Vi tackade av en kollega i veckan som skulle gå i pension. När jag satt och skrev ett litet tal till henne som jag skulle läsa upp vid avtackningen slog det mig hur mycket en medarbetare delar med sig och ger under ett långt yrkesliv.

A har jobbat nästan hela sitt yrkesverksamma liv inom städning, i olika roller men främst som städare och gruppledare. De senaste 15 åren har jag haft henne som gruppchef/medarbetare i vår städorganisation.

A var mycket omtyckt av sina städare i sitt team och av mig som chef. A var också omtyckt av våra kunder, leverantörer och andra kollegor i städbranschen.

A hade en enorm kompetens inom städning, vilket hon gärna delade med sig av. Hon tog sig gärna tid med nyanställda och praktikanter för att visa hur professionell städning går till. Hon var en mästare på att utveckla arbetsgrupper och var ut i fingerspetsen en riktig ”ledare” dvs skapade förtroende, var sig själv, hade fokus på människan, ställde gärna utmanande frågor dels för att utveckla sig själv men även sina medarbetare. A skapade helt enkelt bra relationer.

A var insatt i de flesta områden inom städning och naturligtvis en ”klippa” att ha nära sig när man behövde råd. A var duktig på inköp och var noga med att kontrollera att vi fick rätt valuta för pengarna, man kände sig trygg på de beslut hon föreslog.

A var ödmjuk och hade en förmåga att hantera alla städare på ett fantastiskt sätt…..alltid redo att lyssna och lösa eventuella missförstånd….alltid mån om människan. A såg ofta om någon inte mådde riktigt bra och tog sig genast tid att ta reda på varför.

A hade humor, en positivitet och alltid nära till skratt. Det sinade aldrig på idéer och kreativitet, och hon var alltid lösningsfokuserad. Hennes motto var:  ”Finns det en vilja så finns det en väg”.

Nu går som sagt A i pension den här veckan. Nu kan A njuta av sovmornar och slipper ställa klockan på morgonen. Nu kan A avnjuta ett gott vin en helt vanlig tisdag eller torsdag och kan ägna sig åt alla intressen som inte hunnits med. Vad härligt att bara kunna boka en resa utan att tänka på om det passar in i arbetsschemat. Det finns tid för att bara slappa och njuta.

Men efter ett långt och verksamt yrkesliv är A så väl värd detta.

Det jag vill säga är att en medarbetare kan ge så mycket till en organisation som genomsyrar allt från ett gott arbetsklimat till välmående medarbetare. Det jag känner just nu är bara tacksamhet att jag lärt mig så otroligt mycket och haft denna ”klippa” vid min sida. Uppskatta och ta vara på dina medarbetarens kompetens medan du har dem kvar i organisationen. Viktigast av allt är att verkligen ge feedback på att du uppskattar dem, bra medarbetare växer inte på träd och det behöver de höra ofta.

VECKANS KRÖNIKA 3 APRIL 2020


Kan du hjälpa mig att förstå?

Kent ringde. Det är en vän och affärsbekant, han hade fått ett samtal från en kollega och vän. Det skulle räknas på dammsugning av heltäckningsmatta i en kontorslokal. Och frågan var hur mycket mer skulle städtiden räknas upp jämfört med att städa ett vanligt linoleumgolv? Vad ansåg jag om det?

Vi pratade om städtiden. Och vi var rörande eniga. Det går mycket fortare att städa en heltäckningsmatta jämfört med ett linoleumgolv. Här finns mycket tid och pengar att hämta. Kanske så mycket som 25% i både tid och pengar.

Vi pratade om hur man sköter heltäckningsmattor. Med bortsvalsdammsugare så klart, det är det professionella arbetsredskapet för heltäckningsmattor. Det är stor skillnad på borstvalsdammsugning och dammsugning med ’vanligt’ munstycke. Med vanligt munstycke (som du ser på bilden ovan) tar du bara lite på ytan, det är inte effektivt. Med borstvalsdammsugning gräver du upp all smuts som finns i mattan, det är mycket effektivt. Prova själv! Dammsug en yta med ny påse och se själv vilken metod som är effektivast! Det går också mycket fortare med bortsvalsdammsugaren av den enkla anledningen att munstycket är bredare.

Så, om vi dammsuger mattan med bortsvalsdammsugare behöver vi inte dammsuga så ofta. På ett kontor räcker det med borstvalsdammsugning var fjortonde dag, de andra dagarna räcker det med att plocka skräp med en mattsop. Det är otroligt effektivt och spar tid!

Så, varför gör vi inte så i större utsträckning? Varför använder vi inte bortsvalsdammsugare på heltäckningsmattor?

Du får gärna hjälpa mig att svara på den frågan. Jag har brottats den det i alla år jag varit i branschen. Och förstår fortfarande inte, har inget svar. Hur gör ni?

En gång, för många år sedan, när jag var arbetsledare på ett stort kontorskomplex tvingade vi städarna med heltäckningsmattor på sina våningar att använda bortsvalsdammsugare. Efter några månader när mattorna blivit dammsugna flera gånger framkom det att även damningen blivit lättare, det fanns mindre damm i mattorna och då blev det mindre damm i luften. Några år senare när jag kom tillbaka till samma objekt var allt som vanligt igen: nedtrampade heltäckningsmattor fulla av damm som städades med ineffektiva dammsugare.

En bortsvalsdammsugare ska hanteras annorlunda än en vanlig dammsugare. Det är ungefär som att köra kombiskurmaskin, ismaskin eller gräsklippare – man går sakta (!) fram med dammsugaren, vänder och går sakta tillbaka i samma spår med lite överlappning. En annan teknik alltså. Ändå ser jag städare som använder bortsvalsdammsugaren på fel sätt, de för den fram och tillbaka på samma sätt som de hanterar en vanlig dammsugare. Inte undra på att de tröttnar och inte vill använda bortsvalsdammsugare.

För inte så länge sedan frågade jag en säljare hos en stor leverantör hur man skulle sköta heltäckningsmattor och vilken dammsugare han rekommenderade. Det blev den gamla vanliga dammsugaren som rekommenderades.

 Kan det vara så att när vi delat ut en städtid och städaren har fått sina två eller tre timmar att sköta om ett område – så finns det inga incitament till att göra rätt? Kunden/uppdragsgivaren har accepterat priset och vi får betalt. Städaren har sin städtid och vant sig vid det. Arbetsledningen har andra mer akuta problem att jobba med.

Sist jag bodde på mitt favorithotell kom städaren med den gamla vanliga dammsugaren. Det såg jobbigt ut. Och det luktade. Fel städmetod och inget filterbyte. Varför det? Jag förstår inte.

Vad säger ni?

Det är inte så att jag är felfri – jag har ansvarat för många av städare och objekt där vi använt fel metod och där jag inte förmått att ändra på sakernas tillstånd.

Varför är det så svårt att göra rätt? – när det både blir billigare, ökar kvalitén och ger en bättre ergonomi än det rådande sättet. Det pratade vi om, Kent och jag, och vi hade inget svar.

Jan Stegmann, konsult och författare

VECKANS KRÖNIKA 20 mars 2020


Stora utmaningar

Jag heter Maria Järnmark och driver Akka Hemservice Gotland AB. Vi startade 2012 och är nu ca 20 anställda. Ni som följer Clean Bright Awards såg kanske vår Andreas som blev årets arbetsledare. Vi är glada och stolta över det och över vår övriga personal, som gör ett jättebra jobb året om i ur och skur.

Den här tiden på året står vi inför den stora utmaningen att bemanna högsäsongen. Över hela Sverige är ju våren den tid då privatpersoner beställer mest städning, men på Gotland har vi en extra speciell situation. 

Till midsommar börjar turistsäsongen och då är det väldigt många uthyrningsstugor, stugbyar och vandrarhem som ska vara städade. Dessutom har vi Almedalsveckan och alla bostäder i Visby som hyrs ut då…

Så här började jag skriva, men bara ett dygns utveckling av Corona-krisen, har ändrat förutsättningar och skapat oro för framtiden. Gotland som hittills varit förskonat fick sina första Coronafall i morse. Det dröjde några timmar sedan fick vi den första avbokningen. Oron för utvecklingen fick kunden att pausa sitt städabonnemang. Andra frågar om det är säkert att släppa in främmande personer i sitt hem. Vi får kanske bereda oss på att högsäsongen uteblir eller blir betydligt lugnare än beräknat. 

Vi hoppas att när människor inte kan och vill resa utomlands så väljer man attraktiva resmål inom Sverige istället och då är ju Gotland ett givet val. Vi kan bara hoppas att man lyckas hålla smittan under kontroll och att den inte sprider sig allmänt i samhället på Gotland. Det är ju trots allt lättare här– inga stora folksamlingar, ingen T-bana, inga fullproppade bussar.

För vår del är det ännu viktigare att vår personal följer hygienbestämmelser och att vi vet var de har varit de senaste veckorna. Resor utanför Gotland innebär karantän och minsta förkylning innebär hemförlovning. Det är bara att hoppas att regeringen fullföljer sina löften att stötta företag med stor sjukfrånvaro.

Det blir spännande att se vad som händer de närmsta veckorna och hur det kommer att påverka människors vardagsval.

Frågorna samlar sig och det kommer nog att bli svårt att sova inatt.

Maria Järnmark, Akka Hemservice Gotland AB