Därför ska man vara medlem i Städbranschen Sverige?

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation som arbetar med att lyfta och ena branschen, detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och stärker vår position i samhället.

Genom oss kan du bidra till att synliggöra och höja statusen för vår bransch!

Som medlem i Städbranschen Sverige får du tillgång till ett rikstäckande forum av nyheter inom branschen och ett stort nätverk.

Städbranschen Sveriges styrelse har en stor erfarenhetsbank och expertis, vi finns tillgänglig för dig och din organisation i golvfrågor, upphandlingar, städ- och underhållsfrågor, materialfrågor, organisationsfrågor, personalfrågor, samt olika tjänster.

Allt detta ingår för dig som är medlem:

  • Ett medlemsbevis som kan användas på er hemsida eller i företagspresentationen. Er logga på vår hemsida, där vi presenterar alla våra medlemmar.
  • Vårt digitala nyhetsbrev via e-post varje fredag, du blir alltid uppdaterad om det senaste i branschen.
  • Tidningen RENT, där Städbranschen Sverige har tre sidor med bland annat branschnyheter och ”Fråga experten”, där vi tar upp frågor vi får av våra medlemmar.
  • Städhandbok Golv. Värde 150 kr
  • Tillgång till vår ”app” där du får tillgång till vår litteratur i telefonen, läsplattan eller datorn, vårt digitala uppslagsverk ”Städbranschens ABC” och mycket mer (gäller företagsmedlem eller kopplad företagsmedlem*).

*Kopplad företagsmedlem ligger under ett organisations- eller företagsmedlemsskap, vilken ger rätt till såväl tidning som tillgång till branschens nya app i sin helhet.

Du får också medlemspris på:

  • Våra återkommande Branschdagar (två stycken per år)
  • Deltagande på mässor arrangerade av Nordiske Medier – Clean & Facility
  • Kortare informationsträffar inom något av våra specialområden lokalt hos dig
  • Utbildningar och produkter från våra partners inom området ”Medlemsnyttor”. Medlemsnyttor just nu är: OKQ8, Borago, Nordbro Jurister, Visma, Verified (elektronisk signering), Rent Facility Nordic, Oxxy, Mobility Motors Nissan, Hygiene Diagnostics och Peugeot. Fler medlemsnyttor är på gång. Läs mer om vilka medlemsförmåner ni kan få.
  • Branschlitteratur

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur du kan vara med i branscharbetet. Ditt medlemskap är viktigt om vi ska kunna driva branschen framåt!