Därför skapar vi en app!

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation som arbetar med att lyfta och ena branschen, detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och stärker vår position i samhället.

Genom oss kan du bidra till att synliggöra och höja statusen för vår bransch!

Som medlem i Städbranschen Sverige får du tillgång till ett rikstäckande forum av nyheter inom branschen och ett stort nätverk.

Städbranschen Sveriges styrelse har en stor erfarenhetsbank och expertis, vi finns tillgänglig för dig och din organisation i golvfrågor, upphandlingar, städ- och underhållsfrågor, materialfrågor, organisationsfrågor, personalfrågor, samt olika tjänster.

Nu lanserar vi Städbranschen Sveriges app!
Vår avsikt är att samtlig information och dokumentation från Städbranschen Sverige ska finnas till hands för dig digitalt, till exempel: Städhandbok Golv, GolvrådsBoken, Städteknisk Ordlista, Städbranschens ABC, digitala kurser och andra dokument som kan vara till nytta för dig som jobbar i branschen.

Vi hoppas att appen skall göra det enkelt för dig att nå den information man behöver för stunden. Om du till exempel står inför ett golvvårdsproblem och behöver snabb support, kolla i appen, där finns beskrivningar för de mest vanliga golvtyperna och förmodligen svaret på din fråga.

Om du behöver hjälp med hur du skall uttrycka dig kring ett visst moment, eller begrepp och behöver snabbt koll på vilka uttryck som passar att skriva i din utbildning, upphandling eller offert, kolla i appen där finns hela Städbranschens Terminologi samlad.

Behöver du dessutom tips och råd om hur du startar, driver eller utvecklar din verksamhet, har vi samlat värdefulla underlag och dokument i ”Städbranschens ABC”. Genom länkar till viktiga dokument samt övriga underlag kommer du säkert hitta ett svar på din fråga.

Appen kommer att fungera på alla smarttelefoner, läsplattor samt på Mac/PC. Det är en modern, effektiv, snabb mobillösning som är tänkt att förenkla arbetet för våra medlemmar. I nästa version kommer vi skapa interaktivitet där det blir möjligt med dialog via appen.

Appen kommer att vara levande och ständigt uppdateras med ny information, givetvis kommer även böcker att kunna beställas precis som vanligt. Beställningar av böcker eller medlemskap kan göras via Städbranschen Sverige-appen eller via vår hemsida www.stadbranschensverige.se