Stadbranschensverige-logo

Vad händer i Städbranschen Sverige 2021?

SUMMERING AV ÅRET SOM GÅTT OCH BLICKA IN LITE I 2021

Utmaningarna har varit och är många för att anpassa oss till den pandemisituation vi lever i. Sjukvården har naturligt och välbefogat hamnat i stort fokus för det enorma arbete som görs för att vårda och rädda så många sjuka som möjligt. Dock tycker vi att även städbranschen borde ha lyfts betydligt mer – vi är en viktig länk i kedjan för att stoppa smittspridningen!

Det som däremot är glädjande är att de allra flesta förstått vikten av att tvätta händerna ordentligt samt att hålla sig hemma när man är sjuk. Det hoppas vi ska leva kvar även när denna pandemi är över så småningom!

Tyvärr så innebar de restriktioner som FHM gått ut med att vi inte kunde ses på mässor och branschdagar – något jag vet att många ser fram emot framöver! Vi skulle haft en mässa i Kista i oktober med många bra och intressanta föreläsare i Drop In. I november skulle vi haft mycket efterfrågade branschdagar med tema Upphandling, vilket vi hoppas kunna genomföra så småningom.

Vi brukar ha vårt årsmöte på våren, men fick flytta fram det till slutet av augusti (i luftiga och Covid19 anpassade lokaler i Örebro) och valde in några nya hungriga styrelse- och suppleantmedlemmar. Vi är ett riktigt engagerat gäng med många års erfarenheter i branschen. Som alltid består vi av en bra blandning av kvinnor och män samt representerar en flora av olika inriktningar inom städbranschen. Vi valde också att etablera ett nygammalt fokusområde ”Rådet för Golv och ytskikt” som visat sig mycket efterlängtat!

Våra många projekt är efterfrågade och uppskattade, vi driver ju de projekt som Ni som medlemmar vill att vi ska driva. Allt från Nyckeltal, Råd och anvisningar, FairPlay Städ, En städad bransch, all vår litteratur och branschböcker, Stipendiet och olika mötesplatser. Städhandbok Golv har nu också fått en ”kompis” – Städhandbok Städ – som finns att köpa via vår alldeles nya Webbutik på vår hemsida. Där hittar ni all vår litteratur och även en rad olika ”Städbranschen Sverige produkter”.

Vi har jobbat vidare på att etablera vår kommande Städbranschen Sverige Auktorisation. Tyvärr har den, pga Covid19, fått pausat några månader, men vi räknar med att vara igång under 2021 och ha fokus på människan, trygghet och hållbarhet. Vår ambition är att ge fler möjlighet att auktorisera sig i branschen. Det tror vi kommer ge bättre upphandlingar, bättre förutsättningar för utförarna, större trygghet för beställarna och inte minst en ökad respekt för vår bransch.

Vi har fortsatt vår satsning på att uppgradera vårt ekonomi- och styrsystem för att förenkla vår hantering gentemot våra medlemmar. Nu äntligen är det klart! 

Blickar vi in lite i 2021 så förutom ovan nämnd auktorisation satsning, så kommer 2021 vara ett år då vi har huvudfokus på att göra än mer av det som våra medlemmar önskar och förväntar sig! Som ett led i detta har vi skickat ut en enkätundersökning till samtliga medlemmar där vi samlar in synpunkter och önskemål. Dessa ligger nu till grund för vad vi ska lägga vår mesta tid på, både för att behålla våra viktiga medlemmar och attrahera nya! 

Vi har även fördelat våra medlemmar inom styrelsen och kommer ta kontakt med samtliga för att berätta om vad vi gör samt fånga upp förslag och förväntningar.

Vi fortsätter med att leverera flera egna handböcker samt ytterligare delar i vår serie Råd & Anvisningar under året som kommer.

Intresset för oss som förening och kommande auktorisation är större än någonsin och vi får många intressanta förslag och önskemål, som vi arbetar med löpande.

Till hösten 2021 hoppas vi att vi kan ses igen på Cleanmässan i Kista i november!

Slutligen och med risk för att bli tjatig – se till att bli medlem och engagera dig för Sveriges viktigaste bransch! Gör det NU!

Matthias Lindholm, styrelsen och suppleanter

Vår vision:

Professionell oberoende plattform som verkar för en hållbar utveckling i städbranschen

Är du inte redan medlem, se till att bli det. Känner du någon som du tror skulle behöva bli det? Läs mer om fördelarna att vara medlem. Anmäl ditt intresse med ett mail till info@stadbranschensverige.se Vi fortsätter samarbetet med Mentor om branschtidningen RENT, Städbranschen Sverige skriver tre branschsidor med artiklar/fråga experten (med över 200 års samlad erfarenhet i olika frågor som rör städbranschen). Vi samverkar också kring de drop-in seminarier som arrangeras på Clean & Facilitymässan i Malmö 3-4 april 2019.