Verified är en stolt partner till Städbranschen Sverige och har tagit fram ett speciellt rabatterat avtal som gäller för alla Städbranschen Sveriges anslutna medlemmar.

Verified är en webbaserad tjänst för digital signering, som gör det möjligt att få dokument signerade online utan att behöva posta, maila eller scanna dem fram och tillbaka. Det resulterar framför allt i kortare ledtider och mindre administrativt arbete. 80% av avtalen signeras inom 24 timmar och över 55% inom första timmen.”

Vi vet att många företag tycker det är krångligt att upprätta och ingå skriftliga avtal med sina kunder och att det därför heller inte alltid görs. Att inte ha en skriftlig överenskommelse som beskriver parternas ansvar och åtaganden är förenat med risker och kan få tråkiga konsekvenser. Det blir mycket enklare att ingå skriftliga avtal.

Verified kan användas så fort man behöver få ett dokument signerat. Kan till exempel användas för offerter, uppdragsavtal, anställningsavtal osv.

Det är ett extremt enkelt verktyg att komma igång med och använda.

Allt du behöver är ett registrerat konto hos Verified. I och med att tjänsten är webbaserad så behöver du inte ladda ner eller installera något. Så här gör du för att skicka ett dokument för signering:

1. Ladda upp dokumentet som du önskar få signerat
2. Lägg till motparten/motparterna som ska signera dokumentet
3. Skicka iväg det för signering

Kunden får en signeringsinbjudan via mail innehållande en länk. När kunden följer länken får denne upp dokumentet direkt på sin skärm, läser igenom dokumentet och signerar direkt på skärmen genom att klicka på ”signera avtal”.

När samtliga parter signerat dokumentet får alla varsitt signerat exemplar skickat till sin e-post.

För mer information om hur du använder Verified besök gärna www.verified.eu/se