Ordförande har ordet!

 SUMMERING AV ÅRET SOM GÅTT OCH BLICKA IN LITE I 2020.

Under våren hade vi en mycket uppskattad branschkryssning med inriktning på Ledarskap med mycket bra föreläsare, aktiva deltagare och utställare. Det var också en välbesökt Cleanmässa i Malmö med många bra miniföreläsningar.

Innan sommaren hade vi vårt årsmöte och valde in några nya hungriga styrelse- och suppleantmedlemmar. Vi är ett riktigt engagerat gäng med många års erfarenheter i branschen. Som alltid består vi av en bra blandning av kvinnor och män samt representerar en flora av olika inriktningar inom städbranschen.

Våra många projekt är efterfrågade och uppskattade, vi driver ju de projekt som Ni som medlemmar vill att vi ska driva. Allt från Nyckeltal, Råd och anvisningar, FairPlay Städ, En städad bransch, all vår litteratur och branschböcker, nya medlemsnyttor, Stipendiet och olika mötesplatser. Vidare så pågår projekt kring uppdatering av vår app och hemsida, nyckeltalsprojekt med Sveriges Allmännytta, slutredigering av vår praktiska introduktionsutbildning, Vattenprojekt, digitala upphandlingsverktyg och mycket mer.

Örebromässan i oktober var även den välbesökt och uppskattad. Även denna gång med välbesökta miniföreläsningar och flera nya medlemmar. 

Om någon missat det så håller vi även på att öppna upp för vår nya satsning; Städbranschen Sverige Auktorisation. Den kommer vara klar att gå igång under 2020 och ha fokus på människan, trygghet och hållbarhet. Vår ambition är att ge fler möjlighet att auktorisera sig i branschen. Det tror vi kommer ge bättre upphandlingar, bättre förutsättningar för utförarna, större trygghet för beställarna och inte minst en ökad respekt för vår bransch. 

Vi har satsat på att uppgradera vårt ekonomi- och styrsystem för att förenkla vår hantering gentemot våra medlemmar. Nu äntligen börjar det bli klart! Det ger även utrymme för en ny webshop. Mer info om detta kommer inom kort.

Planen var att vi skulle ha branschdag för Hushållsnära tjänster i november i år. Med respekt för att många har fullt schema nu så här års har vi valt att flytta det till slutet av januari 2020. Missa inte detta tillfälle att möta många av branschens leverantörer och innovatörer.

Blickar vi in lite i 2020 så förutom ovan nämnd branschdag, så kommer vi även att arrangera en gruppresa till Amsterdam mässan i maj, först till kvarn!

Allt fler av våra medlemmar väljer att teckna sig för medlemskap, GULD. Gå in, läs mer om detta och uppgradera ditt medlemskap på vår hemsida! Totalt sett så växer vi i antalet medlemmar, trots att några fick lov att lämna oss då de saknade kollektivavtal.

Intresset för oss som förening och kommande auktorisation är större än någonsin och vi får många intressanta förslag och önskemål, som vi redan är i full gång med att tillmötesgå.

Till hösten 2020 är det dags för Cleanmässan i Kista i oktober och då kommer vi även ha en branschdag kopplat till Upphandlingar. Håll ögonen öppna för detta när vi släpper mer information! 

Slutligen och med risk för att bli tjatig – se till att bli medlem och engagera dig för Sveriges viktigaste bransch! Gör det NU!

Matthias Lindholm, styrelsen och suppleanter