Fri juridisk rådgivning i 15 månader för 2 200 kronor

Nordbro Jurister erbjuder Städbranschen Sveriges medlemmar fri juridisk rådgivning, fria kreditupplysningar och kostnadsfri hjälp i inkassoärenden. Priset för tjänsten är 2.200 kronor för 15 månader.

Fakta om avtalet med Nordbro jurister: Grundläggande för tjänsten är att den gäller obegränsad rådgivning via telefon för företag. Vanliga ärenden hos  Norbro är frågor kring arbetsrätt, avtal, upphandlingar, skatter och tvister. Ägare och utsedda kontaktpersoner kan använda tjänsten även vid privata frågor.
I tjänsten ingår även kostnadsfri inkassoservice, där man får hjälp om man har kunder som inte betalar. Nordbro tar inte betalt för att hantera dessa ärenden. Varken via avgifter eller avdrag på fakturorna. Det gäller allt från aktuella upp till 10 år gamla ärenden.  Alla inkassoärenden hanteras av jurister.

Finns det sedan behov av att Norbro jurister hjälper till med skriva brev, avtal eller representera i en tvist, debiterar Nordbro  1 300 kr i timmen. Det kan observeras att Nordbro debiterar för effektiv tid. Jobbar  dom en kvart – debiterar  dom också för en kvart. Priserna är exkl. moms.

Totalt sett har Nordbro 17 jurister med olika inriktningar, så du som kund får tillgång till mycket bred kompetens. För mer information och detaljer om samarbetet med Nordbro kontakta, Anders Calmerbäck på 0734-238083 alternativt anders.calmerback@nordbro.com