Städhandbok Golv

BESTÄLL VIA FLIKEN ”BUTIK”

En ny uppdaterad upplaga med flera förbättringar!

Den är även tillgänglig i appen för våra medlemmar!

I Städhandbok Golv presenteras fakta om de vanligaste golvmaterialen på marknaden med bilder och förklaringar samt hur dessa ska vårdas.  Det finns även värdefull information om byggstädning, entrélösningar, rondelltyper och miljörelaterad information, pH-skalan, samt allmän information om olika rengörings- och underhållsmedel för golvarbeten.

Städhandbok Golv kan med fördel användas som utbildningsmaterial och praktisk guide av alla, på alla nivåer som arbetar med och har ansvar för golvvård. Observera särskilt att medlemmar i Städbranschen Sverige kan köpa extra exemplar till ett mycket förmånligt pris. Se hemsidan och fliken Butik.

Efter hand kommer flera nya verktyg och uppdateringar om golv och städteknik från Städbranschen Sverige att presenteras. Den nya upplagan har fått en rejäl översyn och inkluderar både uppdateringar och faktamässig revidering av innehållet. En större revidering har gjorts tillsammans med materialindustrins leverantörer för att få med viktig och aktuell information om golvskötsel. Nya kapitel som Viktigt att tänka på vid golvvård och nya golvmaterial har lagts till.

För dig som vill veta mer finns även det större materialet ”GolvrådsBoken” att beställa i digitalt format (USB-sticka) där mer fördjupad information finns att läsa om ämnet. Städhandbok Golv  är gjord i ett litet praktiskt format och har spiralbunden rygg så att den enkelt kan vikas upp och ligga uppvikt i fickan, utan att bli förstörd. Storleken är ca 11×15 cm.

Städteknisk Ordlista

BESTÄLL VIA FLIKEN ”BUTIK”

Städteknisk ordlista (TNC 105) Att säga och mena samma sak är drivkraften för allt terminologiarbete, och även bakom Städteknisk ordlista. Om människor använder samma ord, samma uttryck och är överens om vad de orden betyder – då har de möjlighet till god kommunikation. De har möjlighet att förstå varandra, eftersom de delar samma uppfattning om vad orden står för. Och det gäller lika mycket i städbranschen, inte minst när städtjänster ska upphandlas.

Varje fackområde har en egen terminologi, dvs. en uppsättning fackuttryck som har speciell betydelse. Städbranschen i Sverige har förstått nyttan med att ta hand om terminologin inom sin bransch, och TNC och städbranschen har samarbetat i 35 år. 1980 hette branschorganisationen Städtekniska föreningen, och den första städordlistan , TNC 77, kom ut 1983.

När man tar fram en terminologisk ordlista gör man en investering. Det tar tid och kräver mycket arbete. Men, precis som med städning – gör man arbetet väl så varar det längre. Med en genomarbetad, förankrad och hållbar terminologi kommer förståelse, god kommunikation som är till nytta för alla i branschen: från de nyrekryterade som behöver utbildning och de som följer instruktioner i sitt arbete till de som ska tolka avtal.

Städteknisk ordlista (TNC 105) innehåller knappt 300 svenska städtermer med beskrivningar och motsvarigheter på engelska, danska, norska och finska. Många av termerna illustreras också med färgfotografier.