Kansli

Städbranschen Sverige har ett kansli som är bemannat vardagar mellan 09.00-16.00.

(Undantag kan förekomma men det finns alltid möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvarare för snarast möjliga ”call back”).

Kansliet besvarar frågor om det mesta som berör föreningens verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Mail:  info@stadbranschensverige.se

Ringa: 08 410 969 72

Postadress: Städbranschen Sverige

Box 920 03

120 06 Stockholm