I VÅRT FOKUS

sbransch grønnSPRIDA KUNSKAP

Städbranschen Sverige vill bidra till att sprida kunskap! Det gör vi genom att erbjuda vidareutbildning via kurser och litteratur. Här på hemsidan hittar du viktig fakta och värdefull information från våra leverantörer. Vi hoppas att du också läser tidning RENT, branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor. Uppmärksammar framgångsrika projekt och de många utmaningar som vi ständigt står inför.


sbransch rødARBETA FÖR EN VIT BRANSCH

Vi i Städbranschen Sverige arbetar aktivt för ett seriöst företagande. Detta gör vi bland annat genom att aktivt synliggöra de riktlinjer som gäller i vår bransch. Du kan också vara med och skapa de goda exempel som vi gärna vill uppmärksamma. Vår ambition är att kunna svartlista oseriösa aktörer samtidigt som vi lyfter fram de seriösa!


INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET INOM BRANSCHEN

Vi är begåvade med en stor mångfald i vår bransch. Städbranschen Sverige har därför som en ständig ambition att finna vägar som innebär att vi på ett positivt sätt drar nytta av detta. Vi vill utveckla tillgängligheten till kunskap och utbildning för dem som inte är svensktalande och bidra till att utveckla integrationen genom att visa upp de satsningar som görs med ett gott resultat.


PÅVERKA MILJÖARBETET INOM BRANSCHEN

För oss i Städbranschen Sverige är det självklart också väldigt viktigt att vi fortsätter att synliggöra vad som är ett bra miljöarbete. Här har vi en viktig roll. Vi kommer fortsätta att medverka till att utveckla städbranschens strategier och aktiviteter för en bättre miljö. Som en del i den målsättningen ingår det också att vi aktivt arbetar för att påverka landets beslutsfattare i dessa frågor.

sbransch aqua

SKAPA MÖTESPLATSER

Det är viktigt för oss att vi skapar mötesplatser för alla de som är involverade och intresserade av vår bransch. Därför arrangerar vi kontinuerligt både lokala och nationella mässaktiviteter. Vi anordnar studiebesök och branschdagar samt skapar forum här på webben där våra engagerade besökare kan göra sina röster hörda och utbyta erfarenheter i aktuella och angelägna frågor.


sbransch logoMEDLEMSNYTTA

Städbranschen Sverige har ett starkt engagemang för både små och stora frågor i branschen.  Vi jobbar bland annat för teknisk utveckling, miljön och inte minst rättvisa förhållanden! Vi arbetar hela tiden också med att utveckla vad vi kallar ”Direkt medlemsnytta” Vi har förhandlat fram en rad bra rabattavtal som våra medlemmar kan utnyttja, till exempel med Visma (upphandlingskoll/affärssystem), Nordbro Jurister (juridisk rådgivning), OKQ8 (drivmedel ++), Peugeot Sverige (fordon). Mobility Motors Nissan Företagsbilar. Oxxy (hjälper dig bygga din egen hemsida), Borago (E-learn-utbildningar), SignR (En webbaserad tjänst för digital signering), Branschtidningen RENT med Facility Nordic.

Fråga Experten. Frågor om allt som är aktuellt besvaras av en panel med motsvarande över 200 års samlad erfarenhet. Det går till så att du som medlem skickar in ett mail till vårt kansli och inom sju arbetsdagar har du en vägledning som svar!

Läs mer om våra medlemsnyttor.