ANN-CHARLOTTE VALLIN

Städcontroller. Katrineholm kommun

Innovativa tankar kring entreprenadstädning och samarbete

– Jag började min bana i städbranschen som gruppledare, mitt första uppdrag var en uppstart av en stor kund, berättar Ann Charlotte.

­– Det gick så bra så bra att vi fick samma kund på en annan ort, jag blev även arbetsledare med ett ökat ansvarsområde och personalansvar. Blev sedan ansvarig för ett landstingsavtal med rollen som ”Contract manager”, ett stort ansvar med stora krav. Gick sedan vidare som driftschef under flera år. Under en period var jag områdeschef, med ett stort ansvarsområde. En före detta kollega tipsade mig om jobbet om en controllertjänst i Katrineholms kommun, som jag tyckte lät spännande. Jag fick jobbet, som jag fortfarande har, och trivs med.

– Jag tror att var man än befinner sig, behöver man förutsättningar och tydliga mål för att kunna lyckas i sin yrkesroll. Kunskap är ingen garanti för att vara framgångsrik, om man inte förstår hur man ska använda sina förmågor rätt.

­– Katrineholms kommun städar ca 130.000 kvm varje dag, både i egen regi och på entreprenad. Min uppgift är att se till att avtalen med entreprenörerna och utfört städarbete fungerar. I dagsläget har vi tre entreprenörer, som jag jobbar för att skapa en gemenskap med. Ibland kan kännas negativt att ha viss städning på entreprenad, men jag försöker ändra på den bilden. Jag vill att entreprenörerna ska ha rätt förutsättningar, bli sedda och känna sig stolta över utfört arbete. Jag vill inte bygga murar, hellre öppna upp och bjuda in dem istället, säger Ann-Charlotte.

– Den 22 februari arrangerar jag en entreprenörsdag, där vi bjuder in våra entreprenörers alla lokalvårdare, omkring hundra stycken. Vi kommer att berätta om våra målsättningar inom Katrineholms kommuns städverksamhet, och förmedla våra tankar om hur man levererar en bra städkvalitet. Vi bjuder även in flera chefer i kommunen till entreprenörsdagen.

– Mitt mål är att stärka driften på entreprenörssidan. Ibland läser man att outsourcad städverksamhet inte alltid fungerar som det är tänkt. Det handlar nog ofta om att man lägger alla resurserna på själva upphandlingen, därefter finns inga resurser till själva uppföljningen av avtalet och övrig kommunikation. Jag tror att man måste satsa mer jobb och resurser på uppföljningen, för att lyckas bra med städentreprenörer, avslutar Ann-Charlotte.