Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

​Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Precis som vårt land Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19 skapat en hel del hinder att komma vidare med många frågor samt därför nödvändiga omprioriteringar av insatser! Städbranschen Sverige jobbar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Läs mer

Utan professionell städning stannar Sverige!

Städbranschen Sverige uppmanar till en tydlig medial uppmärksamhet, också för alla professionella städare! Vi vill se att våra medier – tidningar och tv tar upp ämnet städning på allvar, och framförallt professionell städning! Från Städbranschen Sverige deltar vi gärna för att berätta mer om branschens utmaningar i Coronavirusets utbredning!

Läs mer