Städteknisk Ordlista

NU TILL REAPRIS!

Läs mer om ”Städteknisk Ordlista”

95 kr*

RENA HUS

Välstädade fastigheter är avgörande för hyresgästernas trivsel och stolthet över sitt bostadsområde, men städning är en konst och för att lyckas behövs god planering och kunskap hos alla involverade. Därför har SABO och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena Hus.

Kan endast köpas av medlemmar i Städbranschen Sverige

609:- (exkl. moms och frakt)

100 MÅ BRA TIPS

72 kr (exkl moms, inkl frakt)

Koll på läget. Ansvarig för lokalvård.

390 kr*

Professionell Rengöring

310 kr*

Professionell Rengöring och Hygien

310 kr*

Professionell Rengöring och lokalvård

310 kr*

* Alla priser exklusive frakt och moms.

Städhandbok Golv finns nu att beställa, i en ny uppdaterad version.

Den är också tillgänglig i appen för våra medlemmar!

Läs mer om ”Städhandbok Golv”

Städhandbok Golv

65 kr* För medlemmar i Städbranschen Sverige
165 kr* För icke-medlemmar i Städbranschen Sverige

EN STÄDAD RAPPORT

En undersökning om status och attityder och fortsatt utveckling av städyrket.

75 kr* 

Våga bryta tystnaden

En bok om kränkande särbehandling

Av Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg.

Fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår.

Vi vill med den här boken skapa en medvetenhet om att kränkande särbehandling förekommer i arbetslivet. Vi vill beröra dig som läser, men också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man kan arbeta för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi vill helt enkelt bryta tystnaden och önskar att du som läsare också gör det.

I boken får du möta Daniel, Lena och Olga som delar med sig av sina egna upplevelser av kränkande särbehandling. Du får också möta Anna och Kent som jobbar aktivt på sina arbetsplatser med att förebygga kränkande särbehandling. Deras upplevelser och erfarenheter blandas med våra tankar om det förebyggande arbetet. Vi hoppas att vi genom boken kan inspirera dig till att ta tag i det viktiga förebyggande arbetet och att våga bryta tystnaden.

200 kr inkl. moms exkl. porto

Nyckel till framgång

En handbok kring arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att jobba aktivt med arbetsmiljön. Vi ser det som en nyckel till framgång!

200 kr* 

Arbetsglädje

Den här boken kommer att tydliggöra än mer hur viktigt där är att vi mår bra och känner glädje i våra arbeten. Vi vill inspirera dig att själv bidra till arbetsglädjen.

160 kr*