Råd och anvisningar Del 1 och 2

Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt. Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter avtryck för lång tid framåt. Arbetsgivaren har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion.

Pris 475:- per del

Som medlem i Städbranschen Sverige kostar en del 225:-. Två delar 450:-.

Rabatt: beställ 10 st, då får du 3 st gratis!

(moms och frakt tillkommer)

Nyckeltal för städbranschen

Läs mer om ”Nyckeltal”

Medlem 225:-*.

Ej medlem 450:-*

Städteknisk Ordlista

Läs mer om ”Städteknisk Ordlista”

Medlem 99:-*. Ej medlem 149:-*

RENA HUS

Välstädade fastigheter är avgörande för hyresgästernas trivsel och stolthet över sitt bostadsområde, men städning är en konst och för att lyckas behövs god planering och kunskap hos alla involverade. Därför har SABO och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena Hus.

Kan endast köpas av medlemmar i Städbranschen Sverige

599:-*

100 MÅ BRA TIPS

Medlem 79:-*. Ej medlem 129:-*

Koll på läget. Ansvarig för lokalvård.

Medlem 399:-*. Ej medlem 449:-*

Professionell Rengöring

Medlem 299:-*. Ej medlem 329:-*

Professionell Rengöring och Hygien

Medlem 310:-*. Ej medlem 329:-*

Professionell Rengöring och lokalvård

Medlem 310:-*. Ej medlem 329:-*

* Alla priser exklusive frakt och moms.

Städhandbok Städ finns nu att förbeställa

Den kommer också att bli tillgänglig i appen för våra medlemmar!

Läs mer om Städhandbok Städ

Städhandbok Städ

69:-* För medlemmar i Städbranschen Sverige
169:-* För icke-medlemmar i Städbranschen Sverige

Städ-Quiz

199:-*

Städhandbok Golv finns nu att beställa, i en ny uppdaterad version.

Den är också tillgänglig i appen för våra medlemmar!

Läs mer om ”Städhandbok Golv”

Städhandbok Golv

69:-* För medlemmar i Städbranschen Sverige
169:-* För icke-medlemmar i Städbranschen Sverige

EN STÄDAD RAPPORT

En undersökning om status och attityder och fortsatt utveckling av städyrket.

Medlem 79:-*. Ej medlem 129:-*

Vi, skuggorna

Elinor Torp

Wilder bodde i sin arbetsgivares garage i fyra och ett halvt år. ”Jag var inte ens en hund i chefens ögon. Jag var skräp.”

Svenskt arbetsliv har blivit ett paradis för kriminella som vill tvätta sina smutsiga pengar vita. Svartarbetet kostar staten 66 miljarder per år. Lågt räknat. Samtidigt är stat, kommuner och landsting våra största upphandlare. Och på sätt och vis de värsta bovarna.

234:-* 

Våga bryta tystnaden

En bok om kränkande särbehandling

Av Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg.

Fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår.

Vi vill med den här boken skapa en medvetenhet om att kränkande särbehandling förekommer i arbetslivet. Vi vill beröra dig som läser, men också dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om hur man kan arbeta för att förebygga kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi vill helt enkelt bryta tystnaden och önskar att du som läsare också gör det.

I boken får du möta Daniel, Lena och Olga som delar med sig av sina egna upplevelser av kränkande särbehandling. Du får också möta Anna och Kent som jobbar aktivt på sina arbetsplatser med att förebygga kränkande särbehandling. Deras upplevelser och erfarenheter blandas med våra tankar om det förebyggande arbetet. Vi hoppas att vi genom boken kan inspirera dig till att ta tag i det viktiga förebyggande arbetet och att våga bryta tystnaden.

Medlem 179:-. Ej medlem 229:- inkl. moms exkl. porto

Nyckel till framgång

En handbok kring arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att jobba aktivt med arbetsmiljön. Vi ser det som en nyckel till framgång!

Medlem 200:-*. Ej medlem 229:-* 

Arbetsglädje

Den här boken kommer att tydliggöra än mer hur viktigt där är att vi mår bra och känner glädje i våra arbeten. Vi vill inspirera dig att själv bidra till arbetsglädjen.

medlem 169:-*. Ej medlem 199:-*