”Nyckeltal” för framgångsrika upphandlingar


2017 startade Matthias Lindholm, ordförande i Städbranschen Sverige vårt framgångsrika nyckeltalsprojekt

 Projektet genererade en Excelfil, där man själv kan göra beräkningar med ett beskrivande häfte. Häftet och Excelfilen har varit en av våra mest sålda produkter i vår webbbutik under det senaste året.

Nu har vi reviderat materialet, vilket innebär att en ny utgåva i  version 2.0 kommer under nästa vecka.

Jag träffade Matthias och frågade om nyheterna i version 2.0

Vad var din målsättning med nyckeltalsprojektet när det startade 2017?

– Vi hade noterat, och fått många frågor kring att det saknades enkla och tillgängliga nyckeltal för städbranschen, vilket gjorde att Mårten Widborg och jag startade upp detta projekt.

Varför tror du att intresset över vårt nyckeltalsmaterial har varit så stort?

– Det är enkelt och smidigt att använda och förstå, både för en leverantör som ska räkna på uppdrag, samt för en upphandlare som ska bedöma offerterna de får in. En upphandlare/inköpare kan enkelt se om tid och avverkningar är rimliga, vilket är svårt om man inte har något att luta sig mot. Sen finns det ju många kalkyleringssystem, men de är oftast för omfattande och dyra för de mindre och medelstora städföretagen. 

Vad är det för nyheter och revideringar våra medlemmar kan förvänta sig i version 2.0?

– Dels blir det en ny plattform i form av Google Workspace, men framför allt har vi öppnat möjligheten för användaren att själv välja städfrekvens, vilket är något som flera har önskat och vi varit lyhörda för. 

Vad är dina visioner kring upphandlingar i framtiden?

– Idag är vi många som verkar för att ge råd till upphandlare inom lokalvård, för att ge dem både verktyg och ledsagning i hur de bör tänka när det gäller att upphandla städning, utan att landa i ”lägsta pris”. Här fyller våra ”Nyckeltal” en viktig roll. Med de många olika insatserna som pågått, och som pågår är min förhoppning att upphandlingar i framtiden ska landa i ”rätt leverans till rätt pris” i stället. Och att de oseriösa aktörerna får svårt att etablera sig i vår viktiga städbransch!

Beställ ”Nyckeltal” i vår butik.

Carina Boman Helgesson

Beräkning av nyckeltal i städbranschen 

Städbranschen Sverige har under flera år fått många frågor kring riktlinjer vad gäller nyckeltal i städbranschen samt vilka krav och utväringsmodeller man ska använda i städupphandlingar.

Ett av våra fokusområden är just ”vit bransch” där vi arbetar med att få en sund och hållbar städbransch utan prisdumpningar. Detta föranledde att Matthias Lindholm startade en projektgrupp hösten 2017 för att utarbeta ett användbart material till våra medlemmar (och även icke medlemmar).

Städbranschen Sverige verkar för att stötta och underlätta för alla som verkar i och för städbranschen samt på annat sätt är intressenter till branschen. Genom detta material ger vi upphandlare och städleverantörer riktlinjer gällande avverkningar per kvadratmeter i olika lokaltyper och ett antal olika fastighetstyper. I detta häfte ger vi också andra användbara och nyttiga tips som kan användas vid städupphandlingar

Syftet med Städbranschen Sveriges nyckeltalsprojekt är att ta fram tydliggörande riktlinjer vad gäller avverkningsgrader och andra nyckeltal.

Genom att upphandlarna får ett antal nyckeltal att luta sig mot kan de göra bättre jämförelser mellan anbuden och ifrågasätta alltför låga anbud. Dessutom kan de skapa bättre underlag med vassare kravställningar.

Branschens problem är att städupphandlingar tenderar att gå ner i pris snarare än upp, trots löneökningar och andra ökande kostnader.

Med goda nyckeltal i ryggen ökar städbolagens möjlighet att leverera hög kvalitet och utveckla sina anställda.

Beställarna får för sin del en bra leverans utan att behöva vara oroliga för att det de beställt inte blir levererat, alternativt att det tillkommer oväntade kostnader.

Är du medlem hos oss får du givetvis ett förmånligt pris 225:-/paket. Köp på ”BUTIK” (häfte och excelfil).

Är du inte medlem 450:-/paket (ni blir enkelt medlemmar genom att göra en ansökan på vår hemsida)