Vad är poängen när stat, kommun och landsting slarvar bort mer än var tionde skattemiljard vid upphandlingar?

Ska inte lagen om offentlig upphandling reglera de offentliga inköpen? Du som medborgare ska få veta vart dina skattepengar går och hur kommunerna och landstingen hanterar sina medel. Som de flesta vet så skall skattemedlen användas effektivt. 

Dåliga affärer handlar egentligen inte om lagen, det handlar hur de som arbetar med offentlig upphandling sätter ribban förhoppningsvis för goda eller i värsta fall dåliga affärer.

2018 försvann mellan 90 och 135 miljarder av de 900 miljarder kronor som upphandlades (Källa: Dagens samhälle insikt). Hur är detta möjligt?

Jo därför att det finns knep hur man fifflar med våra skattepengar och oseriösa städfirmor som använder sig av knepen.

Kommun och landsting upphandlar städbolag…

  • Priset styr
  • Städbolaget som vinner ligger lägre
  • Men när skolor, sjukhus och dagis ska städas görs jobbet av svart arbetare från en underentreprenör
  • Städarna får lönen i handen. Bolaget slipper undan skatt

Andra knep…

  • Enskilda firmor används ibland med personer som blivit lurade att starta eget utan att förstå det
  • Lönebidrag från Arbetsförmedlingen plockas ut
  • I ett fall som gick till domstol utnyttjades en lätt förståndshandikappad. Firma tecknades i städarens namn och två miljoner kronor hämtades ut

”Plastmappar med färdiga upplägg. F-skattesedlar. Tillstånd. Hängavtal med facken. Stora försäkringar. Bankkonton. Målvakter med fullmakter. Bankdosor och koder. Allt. Varsågod! Ett bolag. Sätt igång och kör!

”Man kan tro att de är slarviga. Men jag lovar. De har superkoll på allt.  Aldrig att de skulle sätta sitt eget namn på ett papper” säger en nyligen pensionerad utredare av grov ekonomisk brottslighet.”

Sveriges näst rikaste kommun ska köpa in skolstädning. Anbuden ligger på upphandlarens skrivbord. En hög med schyssta städbolag som betalar avgifter och skatter men lite dyra. Och så en rookie, städbolag Z. Tvåhundratusen mindre i månaden.

”Hur kommer det sig att ni kan ligga så mycket under de andra?”

”Vi har haft de här skolorna förut, vi är vana vid ytorna. Då går det fortare att städa”

Städbolag Z vinner upphandlingen. Men en enträgen ombudsman vid Fastighetsanställdas förbund nås lite senare av en rapport från ett annat fackförbund. Väktare på en skola i samma kommun har på natten hittat en kille utan id-kort som ligger på knä och skurar golven.

”Personnummer”?

Jagad blick, orolig. Städaren tar fram sin mobil, pratar med chefen på ett annat språk som väktaren inte förstår.

(Källa: Vi Skuggorna – Ett Sverige du inte känner till. Författare: Elinor Torp)

Köp boken i vår webb-butik 

Städbranschen – en riskbransch

Det är kartlagt av flera myndigheter att städbranschen är en av riskbranscherna för att drabbas av ekonomisk brottslighet. De seriösa städföretagen tar också upp konkurrensen från oseriösa företag som ett stort problem, främst inom kundkretsen offentlig sektor.
Upphandlingar som främst inriktar sig på lägsta pris öppnar en dörr för de oseriösa.

Många upphandlare har försökt att lägga in andra krav, för att försöka komma till rätta med problemet att mindre seriösa eller rent av brottsliga företag kommer in. Tyvärr löper de oseriösa företagen föga risk att bli upptäckta, eftersom det inte avsätts resurser för noggrann uppföljning av alla villkor. Det vanliga är att städkvaliteten följs upp medan skatteinbetalningar, personalens villkor och utbildning, miljökrav och liknande inte kontrolleras löpande. Onormalt låga priser förklaras bort och upphandlaren godtar förklaringarna, trots att de som är insatta i branschen tycker att de är uppenbart felaktiga.

Beställaren ifrågasatte priset

Låt oss ta en nyligen gjord upphandling av offentlig sektor som ett exempel. Bolaget som vann denna upphandling, hade så lågt pris att beställaren ansåg sig tvungen att ifrågasätta hur de skulle kunna klara uppdraget till det angivna priset. Företaget anger att kontraktet ska medföra ökad sysselsättning till befintlig personal, ett bättre nyttjande av arbetsledningen, och att dessa synergieffekter motiverar det låga priset.

För dem som kan branschen, är det ganska självklart att en deltidsanställd som får utökat antal timmar inte kan dra ned någon kostnad per timme. Att nyttja befintlig arbetsledning i större utsträckning (mer arbete för samma lön), kan ge en liten effekt men i branschen räknar man med att arbetsledningskostnaden ligger på runt 8 % av timkostnaden, och anbudet var betydligt mer än 8 % under övriga anbudsgivare.

25 % under närmast lägsta pris

Ett annat faktiskt exempel, ett bolag lämnade anbud på ett antal skolor som låg 25 % under det närmaste lägsta anbudet. Även de ombads komma med förklaring, de svarade att de tidigare haft kontrakt på samma skolor, då skulle städningen gå fortare eftersom de hade vana. Kommunen köpte förklaringen.

För den som kan branschen är det självklart att det inte går fortare att städa ett klassrum på samma sätt, med samma metod bara för att man gjort det tidigare.

Låt oss arbeta tillsammans för bättre villkor i branschen.

Gesa Markusson för Städbranschen Sverige