Temaveckorna under maj kommer vi belysa hygien och coronafrågor.

Skötsel och underhåll av din städutrustning är viktigt i pandemitider! Tänk på hygienen!

När man städar professionellt, ska man även ta hand om sin städutrustning på ett bra sätt. Det är inte bara den personliga hygienen som är viktig, även utrustningen du använder ska vara ren och fräsch, och väl organiserad så att det underlättar arbetet.

Desto bättre ordning städaren/lokalvårdaren har på sin utrustning och sitt material, desto bättre resultat blir det man, man spar också tid.
I offentliga lokaler som man vårdar, finns oftast ett städrum och du som städare har en städvagn. Städrummet eller den plats som städmaterial förvaras, ska städaren ansvara för, det ska vara rent och snyggt samt ordning och reda på hyllor. Det är även viktigt att golven är rena. Det är en arbetsplats.

Tänk på att kunden plötsligt kan titta in, och vilket intryck kunden får om det är oordning städrummet, och golven smutsiga. Då blir intrycket av vårt arbete inte trovärdigt. 

Städvagnen är det ”rullande städrummet” här skall det vara ordning och reda. Städdukar skall vara vikta, röda respektive blåa i separata hinkar, gärna röd hink för röda dukar och blå hink för blåa dukar. Moppgarn skall vara vikta och läggas i låda/box eller hink. Vagnen skall vara ren och torkas av regelbundet. Speciellt handtaget du håller i. Hjulen skall vara fria från smuts,  damm och hårrester. Detta slarvas det ofta med. 

Redskapen som finns på vagnen skall vara avtorkade, och förbrukningsmaterial såsom toalettpapper, torkpapper etc som du behöver ha med på vagnen skall inte förvaras öppet, utan täckas över eller läggas i plastpåse. 

Tänk på att boxar, lådor och hinkar skall vara avtorkade utvändigt och invändigt, så de blir så hygieniska som möjligt. 

Se till att byta städdukar och moppgarn ofta, eftersom det varje gång innebär ren fukt på ytan eller golvet. 

Smutsiga moppgarn och dukar skall läggas i avsedd säck eller kärl, när de använts. Var noga med att inte blanda smutsigt och rent material. 

När du är klar med städningen, ska moppgarn och städdukar du använt tvättas. Finns det tvättmaskin i städrummet eller på städområdet är det bäst. Då kan du så snart du har möjlighet tvätta moppgarn och städdukar i minst 60 grader. Går även bra med högre temperatur, när det gäller mikrofiber och bomullstrasor. Detta är viktigt i pandemitider. 

Packa tvättmaskinen så att trumman fylls till max 2/3 delar. Det ska vara ”luftigt” så att materialet mekaniskt bearbetas och tumlar runt. Då blir moppgarn och städdukar rena. Skulle du fylla tvättmaskinen maximalt, blir inte materialet riktigt rent. 

En sak som är viktig – har du väldigt smutsiga moppgarn som skall tvättas, bör du borsta av dem från damm och ludd innan. Se till att använda skyddsmask. 

När du tvättat moppgarn och städdukar, förvara allt rent material i städrummet, snyggt och prydligt på hyllor. 

Helst skall rent material inte förvaras i samma rum som smutsigt material. Skulle det ändå inte finnas möjlighet att ha två separata avdelningar, och du inte har möjlighet att tvätta material direkt, ska de smutsiga moppgarnen och städdukarna läggas i en säck som du knyter ihop. Detta för att förhindra att bakterier flyger kring i luften!

Har du inte tvättmaskin på städområdet, och din arbetsgivare hämtar smutsiga moppgarn och dukar att ta till tvätt, då är det extra viktigt att inga smutsiga moppgarn eller dukar ligger på golvet eller samlas i en hög. Lägg allt i en säck och förslut den noga. Det kan annars uppstå dålig lukt och spridas bakterier. 

Glöm inte heller att torka av moppskaft och mopplatta, samt övrigt material du använt till städuppdraget. 

Maskiner ska torkas av, sugblad på kombimaskin ska avtorkas och rondellhållare rengöras  Kablar skall lindas inifrån och ut.

OBS! Har du använt kombimaskin se till att öppna locket på tanken, så det inte blir dålig lukt efter att du tömt maskinen. 

Jag brukar säga:  Se till att ha utrustningen, både den  manuella eller maskinella i gott och rent skick. Lämna ditt material såsom du själv skulle vilja finna det om någon annan gjort rent. 

Christina Holmefalk

för Städbranschen Sverige 

Checklistor vid smitt- och hygienstädning

Hygienstädning är viktig i dessa tider Christina Holmefalk, ledamot i Städbranschen Sveriges styrelse har utarbetat några viktiga checklistor som är bra att använda vid smitt- och hygienstädning.

Här kan du hämta pdf-filer med checklistor vid smitt- och hygienstädnimng.

 

Träning ger bättre skydd efter vaccinering och ökar immunförsvaret 

Riskgrupper och äldre har erbjudits vaccin, och för alla andra vuxna är det nu nedräkning inför första dosen. I väntan på vaccinet kan det vara en bra idé att ta tag i träningen. Mycket tyder på att fysiskt aktiva kan få bättre effekt av covid-19-vaccin.

Enkätundersökningar om folks vanor under pandemin, visar att i många länder har människor tränat mindre än de brukar. Hemmajobb, stängda gym och inställda fritidsaktiviteter har inte gjort det lättare att vara fysiskt aktiv. Pandemin har också lett till mer psykisk ohälsa, sämre livskvalitet och att många gått upp i vikt.

Samtidigt visar forskning att de som är fysiskt aktiva, har bättre immunförsvar och bättre motståndskraft mot infektioner, inklusive covid-19. Och när immunförsvaret är på alerten har vacciner bättre effekt.

Inaktivitet kan ge lägre effekt av vaccin

Det finns studier som visar att även måttlig träning, till exempel regelbundna raska promenader, ger högre antikroppsnivåer efter vaccinationer. Studier visar också att elitidrottare och riktigt vältränade personer som får influensavaccin får bättre effekt av vaccinet.

Det är sen tidigare känt att kraftigt överviktiga får en sämre vaccineffekt, eftersom fetma påverkar immunförsvaret negativt. Men även här ser vi att fysisk aktivitet har en påverkan. Träning boostar immunförsvaret och vaccineffekten, även hos överviktiga.

Otränade tycks ha högre dödlighet i covid-19

Att inte röra på kroppen regelbundet gör att du riskerar att bli svårare sjuk, om du skulle drabbas av covid-19. En amerikansk studie med ungefär 50 000 individer som hade covid-19 under 2020, visar att de som var fysiskt inaktiva, hade 226 procent högre risk att bli inlagda på sjukhus och 149 procent högre risk att dö av covid-19.

De som tränade minst i den här studien, var konsekvent inaktiva och fick i princip aldrig upp pulsen, mer sällan än 10 minuter i veckan. Redan viss aktivitet, mellan 11–149 minuters måttlig aktivitet i veckan (till exempel raska promenader), hade en positiv påverkan. De som var fysiskt aktiva 150 minuter i veckan eller mer, hade betydligt lägre risk att bli svårt sjuka i covid-19. Det motsvarar 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan.

Tips för att komma i gång

Det heter väldigt hurtigt att den bästa träningen är den som blir av, och det är verkligen sant. Det handlar inte om att klara av ett maraton, och det räcker långt med raska promenader, gärna varje dag.

Här finns tips på hur du kan komma i gång med fysisk aktivitet, och få fart på immunförsvaret:

 • Boka tid för promenader. Att gå tillsammans är ett bra sätt att umgås. Du kan också passa på att ta en promenad när du pratar i telefon.
 • Online-träning är ett bra alternativ om din vanliga träning är inställd. SVT erbjuder ”hemmagympa med Sofia”, ett pass på 20 minuter som funkar för alla och är gratis. Även SATS och Friskis och Svettis erbjuder vissa av sina online-pass gratis.

Ett annat bra tips är att gå in på www.stadbranschensverige.se och beställa vår TRÄNINGSPOSTER OCH TRÄNINGSVIDEO ifrån webbutiken ! 

Christina Holmefalk

för Städbranschen Sverige 

FARAN ÄR INTE ÖVER!

Se till att följa riktlinjer i samband med städning

Vi i Städbranschen Sverige vill påminna om hur viktigt det är att följa riktlinjerna, och att arbetet sker på ett säkert sätt!

Under de senaste månaderna har våra lokalvårdare/städare i städbranschen gjort ett fantastiskt arbete. De är våra hjältar. Alla har arbetat med en risk att bli smittade av covid-19. Även de kunder vi träffar i samband med städning, har också utsatts för risken att bli smittade på olika sett.

Många av oss insåg tidigt, att vi måste gå ut med en bra information till våra lokalvårdare/städare. Det är viktigt att all er personal får kontinuerligt  information i sina mobiler, hur de kan förhindra smitta i möjligaste mån, och hur de ska skydda sig. Många kunder kräver att lokalvårdarna har fått en utbildning i hygien, samt hur det kan smitta. Alla som arbetar på områden där det finns stor risk för smitta, till exempel vårdcentraler, sjukhus, äldreboende, etc skall ha en utbildning i basala hygienrutiner.

För de flesta av oss är vi extremt beroende av att personalen arbetar med att skydda sig, på rätt sätt och förhindra smittspridning i möjligaste mån. Många har under covid-19 varit förskonade, med att de flesta av personalen hittills varit friska. Dock ser vi i samhället att den tredje vågen har orsakat en ökning i antalet sjuka, inte bara äldre personer  

De basala (grundläggande) hygienrutinerna har några viktiga punkter, som vi måste ha full fokus på. 

 • Tvätta händerna ofta. 
 • Sprita/desinficera händerna. 
 • Använd handskar – byt handskar mellan olika uppgifter och rum. Gärna dubbla handskar vid städning av hygienutrymmen. 
 • Byt arbetskläder mellan varje uppdrag och beroende på var du städer. 
 • Se till att byta om på arbetsplatsen – åk inte kommunalt med arbetskläder.
 • Tvätta arbetskläder och städmaterial i minst 60 grader. 
 • Om du har långt hår skall det vara uppsatt. 
 • Förvara inte smutsigt tvättgods i samma utrymme som rent material. 
 • Se till att hålla städmaterial rent och torka av städmaskiner, städvagnar, moppstativ och skaft ofta. 

Hygienrutinerna omfattar också att man skall ha korta naglar och inget nagellack eller lösnaglar, att man även ska ha skyddsförkläde eller skyddskläder, munskydd och där det finns smitta såsom äldreboende , visir!  

Detta är några av de grundläggande hygienrutiner som normalt är de viktigaste att följa. Sedan kan det vara beroende på vilken arbetsplats du arbetar på, hur många punkter som är viktiga. Arbetar du på vårdcentral, folktandvården , äldreboenden eller i polisens arrester då skall du se till att vara extra noggrann med att skydda dig. Arbetar du på kontor eller på en gymnasieskola (som nu varit stängd), kanske inte detta med naglar, skyddskläder eller munskydd är nödvändigt . 

Vilket städområde du arbetar på är avgörande. 

Detta med att tvätta händerna är något som verkligen är viktigt . Vi vet att under covid-19 och framöver kommer detta faktiskt vara grundläggande. Det har slarvats med detta tidigare, där man kanske inte har förstått eller insett hur viktigt det är. En vanlig städdag behöver man tvätta händerna säkert fyra till sex gånger, både före, under och efter städarbetet. Många har lärt sig att det är via våra händer, som den största smittspridningen sker. Det är vi människor som genom direkt kontaktsmitta, och indirekt sprider smitta. 

Kontinuerlig utbildning och information behövs för er personal. Det går inte att slappna av. 

Upplys hela tiden om vikten av att vara noggranna, för att ni skall kunna skydda er själva och förhindra smittspridning. Det måste ni ha extra fokus på, gällande all personal.

Avtorka TAG – ställen såsom ljusknappar, dörrhandtag, ledstänger, toalettknopp etc. Detta innebär att själva städningen i sig har förändrats. Allt som är personnära ytor, är något vi skall göra extra rent och ibland även desinficera beroende vilken typ av kund det är. 

Vi tror och hoppas att kunderna framöver kommer att förstå och vilja lägga mer fokus på städningen. 

Alla som gör upphandlingar i offentlig och privat sektor framöver, borde inse (i dessa smittspridningstider) att städning är jätteviktig och framförallt de personnära ytorna. Vi tror att de  hushållsnära tjänsterna kommer öka i framtiden, och det är bra, för det behövs verkligen. 

Ökad fokus på städning är något som vi hoppas på i framtiden, för våra lokalvårdare /städare är samhällsnyttiga och att städning är något som ska få kosta, både tid och pengar. 

Christina Holmefalk

för Städbranschen Sverige