Hämta en PDF med rekommenderade skötselråd för textila ytskikt

Behov av maskinell städning…?

På förekommen anledning vill Rådet för Golv- och Ytskikt lyfta upp två områden som är viktiga för att lyckas med ett bra golvunderhåll.

Nya hårda och halvhårda golvmaterial men också äldre golv behöver mer maskinell städning, är detta bara ännu ett säljtrick eller ligger det något i det?

Städning generellt pressas av högre och högre avverkning, med mindre städtid och lägre ersättning per timme och kvadratmeter. Tyvärr är det verkligheten, men fortfarande vill våra kunder att städningen skall lämna efter sig rena och hygieniska ytor till en låg kostnad, där ytskikten också har en lång hållbarhet. En utveckling som verkligen är utmanande och inte alltid verklighetskopplad.

För att lyckas, krävs att vi är smartare, att vara smart kräver mer närhet till maskinell städning av golv i daglig rutinstädning.

Nya golvmaterial är dessutom designade för mer maskinell städning och polering, vi måste bara börja lära oss att använda hjälpen.

Ibland kan man hitta maskinparker i städcentraler som inte används mer än några gånger om året, varför? Såklart finns det många orsaker, några är att vi inte har tid, inte vågar, kan eller att vi helt enkelt inte vill. Tänk på er själv! Lär er att använda maskiner, skaffa maskiner som är lättare att använda, försök se till att maskinen alltid är med på er städvagn, eller transportör dvs nära ert dagliga arbete, det finns lösningar som är smarta! 

Komplettera sedan maskinen med stödjande material, såsom smarta moppsystem som hjälper till där maskinen inte kommer åt, eller klarar av uppgiften. Ett städsystem innehåller både maskiner, manuella redskap och verktyg. På så vis är vi smarta och kan avlasta tunga moment, jobba smartare och uppnå bättre, snyggare och mer lättskötta och hållbara ytor. Om det sedan räcker för att klara bantade städtider är alltid svårt att säga, men det är mer troligt och möjligt. Dessutom mycket bättre för alla städares kroppar och hälsa, för framtiden.

En annan effekt av att använda maskiner mer regelbundet, gör att vi succesivt får bättre ytor som är mer lättstädade, men också vackrare, renare, mer hygieniska också mer hållbara. Det är faktiskt så att intervall av det vi kallar periodiskt underhåll kan förlängas när vi sköter golven smartare varje dag.

Med detta kommer aldrig underhåll av golv att upphöra, men vi kan göra större insatser mer sällan om vi gör smarta insatser oftare. Som det brukar heta, ensam är inte stark nog, tillsammans kan vi göra skillnad. Även underhåll och uppgradering är ämnen Rådet för Golv- och Ytskikt har behandlat de senaste veckorna

Tvättstugan är hjärtat i all städning

Är det verkligen sant att tvättstugan är så viktig? 

Absolut! Utan rena, fungerande moppar och dukar kommer vi inte långt, manuella verktyg ska vara hela, rena och bytas enligt tillverkarens rekommendationer. Att städa med utslitna mikrofibermaterial är inte städning, och definitivt inte smart eller hygieniskt.

Hur länge ett material håller, ska din leverantör kunna dokumentera. 

Om vi inte tvättar materialen rätt, spelar det ingen roll vad din tillverkare sagt. Materialet slits onödigt snabbt och förlorar sin funktion snabbt, om vi inte sköter om våra tvättmaskiner dagligen, sätt upp rutiner och utbilda alla i ert städteam om vad som gäller, använd gärna er leverantör för att berätta vad som är viktigt. 

Tvättmaskiner skall servas enligt intervall, det är också viktigt att maskinen är av rätt typ för det som skall tvättas, att både tvättmaskiner, torktumlare och doseringsutrustningen är rätt inställda, enligt vad leverantörerna av moppar och dukar rekommenderar, samt den städning som skall utföras. Felaktig inställning eller dåligt servade maskiner, betyder orena material som inte gör rent, och hållbarheten på era moppar och dukar minskar radikalt.

Ta för vana att ta hand om er tvättstuga varje dag, det är också smart och hållbart!

Modern renovering av äldre golv

Rådet för Golv- och Ytskikt vill denna vecka slå ett slag för modern renovering av golv, hållbara golv och en cirkulär ekonomi!. 

Under lång tid har vi helt i onödan bytt ut golv som fortfarande har ett liv kvar, varför? Kan det vara för att vi inte vet bättre, eller kan det vara för att vi inte tänker längre…

Som kanske alla vet kan vi slipa ett sten- eller trägolv och skapa nytt liv i våra golv, naturmaterial är fantastiskt. Ett välskött sten- eller trägolv är hållbart i generationer.

Linoleum som också är ett fantastiskt naturmaterial, har säkert några av er varit med och renoverat och kanske till och med slipat lätt för att nollställa, före ny behandling, och för att skapa nytt liv i golvet. Det finns linoleumgolv som är över 100 år och som med rätt skötsel kommer att leva minst ett århundrade till!

Plastgolv har säkert många av er, varit med och tagit bort gammal polish på, därefter lagt ny polish eller annan traditionell ytbehandling, gång efter annan, år efter år… Ett evighetsarbete som hela tiden återkommer om golven skall vara rena, fina och lätta att städa.

Den vanliga golvvårdsmetoden på plast och linoleum är att vi nollställer, lägger en grund och toppbehandling. Därefter kanske vi lättskurar och lägger topp några år, och slutligen nollställer och börjar om från början med grund och topp, ett evigt arbete…

Tänk efter nästa gång du gör detta, räkna in hur mycket kem som används och hur mycket avfallsvätska, som ofta innehåller starkt alkaliska lösningsmedel, smuts och plaster eller andra ytbehandlingsrester från tidigare behandling som uppstår. En smutsig avfallsvätska som nästan alla slänger ut i en utslagsvask, på en toalett eller kanske i buskarna utanför. För en hållbar framtid borde denna vätska alltid samlas ihop och lämnas för deponi, vi ska vara rädda om reningsverken, våra vattendrag och fiskarna i havet! Vid en golvvård på en normalstor skola, blir det snabbt flera hundra liter avfallsvätska vid varje tillfälle av traditionell golvvård.

Med nya moderna och utvecklade metoder kan vi idag nollställa plast och linoleum, därefter återställa slitytan till så gott som samma slitstyrka golven har från fabrik. Idag finns flera system som gör detta möjligt, med resultat att golven blir som nya, och hållbarheten och städbarheten återställs. De moderna golvvårdssystemen är också en lösning på de problem som kan uppstå med fläckar från hand- och desinfektion, såväl på nyare som äldre plast och linoleumgolv. Den som utför denna typ av arbete skall vara särskilt utbildad, för att allt ska bli rätt och riktigt.

Ett renoverat golv på detta nya sätt med motsvarande behandling som används på golvfabriken, behöver inte årligen tvättas rent från tidigare ytbehandling, därefter behandlas på nytt med samma typ av system. Ett renoverat golv, där någon typ av avsedd polyuretanlack eller motsvarande modernt system applicerats underhålls som moderna golv. 

Moderna nya golv eller modernt renoverade golv, behöver moderna och planerade städsystem. Med effektiva entrésystem, regelbunden maskinstädning, moppstädning och polering, blir jobbet lätt och roligt i många år framöver. Tänk tanken att slippa onödiga årliga golvvårdsinsatser eller stora mängder avfallsvätska att hantera. 

När och om den renoverade ytan skadas eller nöts, kan den lätt repareras vid en så kallad uppgradering av ytan, helt utan onödiga kemikalier – grundlig rengöring, lätt putsning och ny lack är vad som behövs. Normalt är det bara en del av golven som kräver så kallad uppgradering, som i sin tur skapar en god och hållbar cirkulär ekonomi över tid.

Vi satsar på våra golv- och ytskikt

Rådet för Golv- och Ytskikt har inte glömt er, vi kämpar vidare precis som alla andra i denna utdragna pandemi. 

Under april satsar vi på golv och ytskikt via nyhetsbrevet, vilket vi tycker är jättekul. Vi har ännu inte fått möjligheten att kalla på ett första branschmöte men det kommer.

Troligen får vi starta med ett digitalt möte under våren. Mer information kommer under april till alla som visat intresse att delta, både medlemmar och branschen i stort.

Vi tror på samverkan mellan tillverkare – föreskrivande ledet – ytägare/fastighetsägare – drift och städ – beställare av tjänster/service. Utan samsyn mellan alla parter kommer tyvärr orsaka många fler golv och ytskiktsproblem än vad som redan är gjort.

Ett litet tips! Vi går mot en säsong för storstädning och golvvård och det gäller att redan nu se över vilka golv som finns i era fastigheter.

Vilken status de har och vilken metod som är lämplig, gör inte bara som ni burkar. Utan en bra och noga underbyggd underhållsplan brukar det sällan bli hållbart.

Läs igenom Städhandbok Golv i den finns mycket viktig information, tex hur man skall tänka en varm sommardag när man utför golvvård och mycket mer. Tänk också på att nya golv skall skötas enligt respektive golvtillverkares anvisningar, nästan alla nya golv är bra i flera år redan från fabrik om vi sköter dem rätt.

Dagens plast och linoleum är behandlade med en typ av polyuretanlack som är väldigt tålig, men också anpassad för regelbunden maskinell städning och polering.

Utöver städeffekt och ergonomifaktorer är det alltid smart att föra in fler maskiner i daglig rutinmässig städning. Att kombinera smarta manuella städmetoder med smarta maskiner i daglig städning kommer att vara en framgångsfaktor.

Glöm inte heller era textila golv, de ska också rengöras ordentligt minst en gång per år, ofta glöms de bort, för de gömmer smutsen. Men det som göms i snö kommer alltid fram, och då kan det vara för sent eller bli onödigt dyrt. Städbranschen Sverige har tagit fram bra råd för skötsel av textila golv, rådet kan rekvireras genom att skicka ett mejl till: info@stadbranschensverige.se eller laddas ned direkt här.

Mårten Widborg

För Städbranschen Sverige

STÄDBRANSCHEN SVERIGES NYA FOKUSOMRÅDE:

”Rådet för golv- och ytskikt”

”Rådet för golv- och ytskikt” beslutades att återuppstå vid Städbranschen Sveriges årsmöte, och efterföljande styrelsemötet i augusti 2020.

Den nya styrelsen tog bland annat beslut om att återuppta fokusområdet, från det som tidigare hetat Svenska Golvrådet, som blev en del av Städbranschen Sverige från starten 2013. Ansvariga för fokusområdet är Mårten Widborg, ledamot i styrelsen och Mattias Åkerlund suppleant, båda med lång erfarenhet inom området golv- och ytskikt.

Med bakgrund i arbetet som Svenska Golvrådet drev, kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” återuppstå, men med en ny twist. Vi anser det är av stor vikt, att vi inom detta viktiga område arbetar för en sund och framförallt hållbar utveckling. Intressant är att det på sista tiden även medialt uttrycks ”att god skötsel av golv är hållbart och miljöriktigt” – ”vi kan inte bara riva ut och byta golv och ytskikt, när det går att renovera”! Kanske något vi nördar på området visste, men bra att det får fokus i den allmänna debatten! 

Några av uppgifterna rådet kommer att jobba med är att fortsätta utvecklingen av Städhandbok Golv, och då i första hand den digitala versionen som är tillgänglig via Städbranschen Sveriges medlemsapp. Med dagens byggande, dyker det ständigt upp nya material och tekniker, såväl som nya golvmaterial men också andra ytskikt, dessa kräver god kunskap avseende skötsel och underhåll! För en hållbar framtid, måste dagens städtekniker utvecklas i samma takt som nya material och samhället i stort!

”Rådet för golv- och ytskikt” kommer att stötta Städbranschen Sverige, med tydliga skötselråd, anvisningar, nyckeltal för golvarbeten samt en utvecklad support/FAQ-funktion. För att arbetet skall ta form kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” att vända sig till leverantörer av golv, ytskikt, ytbehandling och i samråd, utveckla området! 

För dig som redan nu känner att du vill delta, och bidra med dina kunskaper, skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se 

Märk ditt mail med ”Rådet för golv- och ytskikt”

Med vänlig hälsning

Mårten & Mattias

För Städbranschen Sverige