Compass Group satsar på städkörkortet!

Christina Holmefalk träffade Christina Rösand, tjänsteutvecklare på på Compass Group. 

Varför valde ni Städkörkoret?

Vi såg en fördel med att kunna erbjuda en utbildning till våra medarbetare oberoende var i Sverige våra uppdrag är, och bestämde oss för att testa denna. Kombinationen av en grundutbildning i professionell städning tillsammans med yrkessvenska tyckte vi lät intressant. 

Vad är er målsättning med det?

Målsättningen, precis som med alla våra interna utbildningar, är att säkerställa kompetensen ute hos våra kunder samt att utveckla vår personal. Kompetens är en färskvara som ständigt behöver underhållas och uppdateras. När vår personal utvecklas, utvecklas Compass Group också som företag.

Hur viktigt är det för Compass Group med rätt kompetens för medarbetarna?

Det är så klart nyckeln till framgång. Det gör vår personal trygg i sitt arbete och vi som arbetsgivare vet att alla har fått samma information och kunskap om hur vi på Compass Group ska arbeta.

Vad är Compass Groups strategi med att låta alla få samma grund att stå på?

Vi har personal som har gedigen erfarenhet av lokalvård samtidigt som vi har många som nyss har börjat i branschen. Även om du har arbetat med lokalvård i många år så finns det alltid något nytt att lära sig eller påminna sig om hur man ska göra. 

Ni började med att testa i en mindre grupp om ca 20 st i Norrbotten. – Hur har det fungerat?

Det har fungerat väldigt bra! Personalen har kunnat få utbildning på plats utan att det påverkar verksamheten alltför mycket. Chefer/arbetsledare och lokalvårdare startade med utbildningen samtidigt. Sen har man lagt upp det lite olika beroende på deltagare och förutsättningar på plats. Deltagarna tycker att det är roligt och det är viktigt. Likaså att de har en engagerad handledare som peppar och stöttar. 

Vad tycker du om att det finns yrkessvenska i Städkörkortet?

Jag känner mig stolt över att vi på Compass Group kan erbjuda de som behöver öva på sin svenska, den möjligheten. Våra medarbetare får hjälp med att lära sig många ord, men även att använda orden i olika sammanhang.  

Hur har Städkörkortet mottagits som digital utbildning i er organisation?

Vi har redan idag många andra utbildningar som görs digitalt. Många av dom är obligatoriska för alla och ingår i introduktion när en medarbetare börjar på Compass Group. Vår verksamhet omfattar ju inte bara av lokalvård, utan vår kärnverksamhet är ju inom mat och restaurang, dock som vi gärna kombinerar med andra FM-tjänster som tex lokalvård, reception m.m. 

Christina Holmefalk gjorde intervjun.