Ny medlemsnytta

En digital utbildning som vänder sig till alla som arbetar inom städbranschen både lokalvårdare/städare och arbetsledare.

Digitala utbildningar som innehåller både filmer och ljudpoddar. Poddarna ger möjlighet att lyssna och lära där du är, filmer visar hur momenten ska utföras och hur olika material ser ut, även ergonomiskt riktigt.

Den grundläggande idén var det stora behov inom städbranschen att öka kunskapen att städa professionellt, ett behov som Christina Holmefalk på Vamos Viajes som erfaren utbildare sett inom branschen. Anita Nordlund på Wacano, har under många år arbetat med att bygga upp strukturerade digitala mikroutbildningar, med hjälp av bland annat poddar. För att öka inlärningen och motivera till att lära sig ska pedagogiken vara tydlig. Det är också viktigt med flexibelitet, och utbildningarna är upplagda som mikroutbildningar med självtester.

Vi har fokuserat på hållbarhet, både vad gäller omgivande miljö, men också att  städarna ska ha en god fysik och mental hälsa. Ett resultat blir även att kundnöjdheten ökar. Det finns mycket man kan göra inom städyrket och utbildningen ger en bas att stå på i de här frågorna. Det ska också vara roligt med utbildning, man ska känna sig motiverad och att utvecklas. Vi vill också att känslan ”ny på jobbet” ska vara positiv och att arbetsgivaren välkomnar dig genom att du direkt får en utbildning.

Många inom städbranschen har idag ett annat modersmål än svenska. För att även utvecklas och bli bekväm med ord och uttryck inom yrkessvenska samarbetar vi med Lotta Simonsson på Swedish4u. Hon har med tydlig pedagogik byggt upp en digital utbildning med språkövningar som kopplas till städutbildningarna.

Utbildningarna innehåller både filmer och poddar. Att kombinera båda dess digitala metoder ger en flexibilitet. Poddarna ger möjlighet att lyssna och lära där du är, du behöver ingen skärm och liten bandbredd. Filmer ger tydligt hur handgreppen ska utföras och visar hur tex material ser ut, hur du utför vissa moment och att ergonomin blir hållbar..

Tillgång till utbildningen och uppföljning

För att känna sig trygg i sin nya roll som städare, och sätta igång direkt när man anställs får man en länk till utbildningen skickad till sig via ett mail. Man behöver med andra ord inte vänta på en introduktionsdag, utan kan sätta igång direkt med sin kompetensutveckling. Det gör att du kan känna dig trygg som nyanställd men också att arbetsgivaren och arbetsledaren vet vilken kunskap som arbetstagaren har. Påminnelser skickas ut om man inte loggar in och startar utbildningen. Arbetsgivaren kan följa upp vem som tagit del av utbildningen genom överskådlig statistik.

Det har varit ett stort intresse och lanseringen kommer att ske med början januari 2021. En stor kund har redan nu tagit beslut att satsa på Städkörkortet för sina 400 medarbetare.  Det är ett stort intresse i branschen för digitala utbildningar.

Att få en grundläggande utbildning där hygieniska aspekter tas med har en stor betydelse när du som städare arbetar. Utbildningen visar praktiska moment och tanken är att arbetstagaren genom det ska veta hur momenten genomförs. Arbetsledaren kan på plats gå igenom moment som man är osäker på, men du har baskunskaperna och kan själv ta upp det du vill att arbetsledaren visar dig. En stor skillnad än att ta allt från början.  Vi kan förutom den digitala utbildningen erbjuda utbildning på plats, men då i mindre grupper. Ibland kan det vara viktigt med fysisk utbildning, men då bara i små grupper om 8 till 10 personer. Detta gör vi bara om kunden önskar då kan de lägga till detta.

Utbildningen har idag 6 delar. Tanken är att utbildningens innehåll ska göra att du som städare får en bra grundläggande utbildning, som leder till att du som städare mår bra, att kunden blir nöjd med ditt arbete och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Utbildningen innehåller också yrkessvenska där du lär dig ord och uttryck som du har nytta av i arbetslivet.  Vi vill också påpeka att det finns möjlighet att översätta till engelska eller annat språk.

Vi går igenom allmänt om städning, planering, utförande, service och kundbemötande, rengöringsmedel där vi även kopplar in miljöaspekter, behandling och rengöring av olika material och ytor, hygien, ergonomi, hälsoaspekter för att må bra i arbetet, etik och ett gott arbetsklimat.

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom städbranschen både lokalvårdare/städare och arbetsledare . För arbetsledarna så går vi igenom innan de beställer utbildningen, hur den går till som en handledning för arbetsledarna. De kan även se när eleven har läst och studerat allting. Varje del i utbildningen avslutas med ett quiz, där de skall svara på 7 till 15 frågor under varje avsnitt och efter att de klarat den delen skall de erhålla ett ”städkörkort”.

Har du frågor, maila till Christina Holmefalk kontakt@vamosviajes.se

Christina Holmefalk,Vamos Viajes AB

Anita Nordlund, Wacano AB

Lotta Simonsson, Swedish 4U

Här kan du se skärmdumpar på hur ”STÄDKÖRKORTET” fungerar, klicka på länken.

Städkörkort vänder sig till de företag som arbetar med lokalvård och användare är lokalvårdare, arbetsledare och chefer som får en gemensam plattform att stå på.

En del av utbildningen vänder sig till företag som arbetar med hushållsnära tjänster, där användare är städare, arbetsledare och chefer i dessa företag.

Medlemspris : 1.431 kr exkl moms per deltagare. Gäller för 3 månaders användning.
En handledning för arbetsledare ingår i utbildningspaketet.

När ni bokat utbildning får ni en kod som ger tillträde till den digitala utbildningen.

Vid beställning av Städkörkort, vänd er till Christina Holmefalk Städutbildningar AB. Skicka ett mail.