Ny medlemsnytta

Tema ledarskap, kvalitet och hygien, följande kurser omfattar erbjudande till städbranschens Sveriges medlemmar.

Under första kvartalet har Borago och Städakademin ett fokus på ledarskap, kvalitet och hygien. Nyheten med INSTA 800, e-learn blandat med olika kurser för ledare, beställare. Passa på att maximera nyttan med ditt medlemskap. Kurserna går som e-learn (Städakademin) eller lärarledd i klassrum eller online (Borago).

Kontakta oss om du ser andra medlemsnyttor vi kan ge under 2021, info@borago.se

Vid bokning, ange kod (på hemsidan skrivs koden i fältet Övrigt); Städbranschen Sverige 2021
Erbjudandet gäller till och med 2021-05-31

Borago:
Ledarskapsutbildning för ledare och chefer, inom coachande och utvecklande ledarskap, https://borago.se/utbildning/kurser-kvalitet-ledarskap/ledarskap/, ordinariepris 13 500 kr/deltagare, medlemspris 12.000 kr/deltagare

Anbudsgivarskolan, https://borago.se/utbildning/kurser-kvalitet-ledarskap/anbudsgivarskolan/, ordinariepris 4.500 kr/deltagare, medlemspris 3.500 kr/deltagare.

Städakademin:
SS-INSTA 800, nivå 1och 2. Lär dig grunderna inom INSTA 800 genom vår nya e-learn, ordinarie pris 2900 kr/deltagare, medlemspris 2.600  kr/deltagare, stadakademin.se/Hygienutbildning

Hygienutbildning, städrutiner Covid 19, ordinarie pris 1.490 kr/deltagare, medlemspris 1.290 kr/deltagare, stadakademin.se/Hygienutbildning

Kvalitetssäkring städtjänster, övergripande kunskap om hur städtjänster kvalitetssäkras, ordinarie pris, 3.500 kr/deltagare, medlemspris 2.900 kr/deltagare, stadakademin.se/Kvalitetssakring-av-stadtjanster