ISS vann ”Årets Miljöföretag 2020”

JURYNS MOTIVERING: ISS Facility Services har under många år haft ett aktivt och systematiskt miljöarbete, vilket bland annat resulterat i att ISS Städtjänst i Sverige varit svanencertifierade sedan 2014.

I huvudsak ska miljömärkta rengöringsmedel användas. Medel som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen är förbjudna och betydligt mindre mängder av rengöringsmedel får användas.

Mängden avfall i form av förpackningar och avfallspåsar hålls också så låg som möjligt. Man arbetar även aktivt med ruttoptimering och minskad koldioxid vid transporter.

I ISS:s CSR-arbete finns en årsklocka med aktiviteter där hela företaget medverkar så att alla medarbetare får känna att man kan bidra till ett bättre samhälle och miljö. Ett exempel är ”plogging” där man kombinerar rörelse med att plocka skräp.

Se filmen från utdelningen av alla priser på Clean Bright Awards

Essity vann ”Årets Miljöföretag 2019”

JURYNS MOTIVERING: ”Med Tork PaperCircle bidrar Essity med att gå från ord till handling mot ett cirkulärt samhälle. 

Att ta en produkt och återvinna den i ett slutet system är något unikt. Att minska avfall och utsläpp är något alla företag måste sträva mot, inte i morgon utan nu. 

Essity tar tag i taktpinnen och visar oss andra att det går.”

Vi pratade med Helena Taghizadeh och Mattias Anthyme Grahn om hur de arbetar med pappersåtervinningen.

– Det känns jätteroligt att Tork PaperCircle så snabbt har fått stor uppmärksamhet. Många företag och kommuner har redan hört av sig till oss och vill ansluta sig till tjänsten. Det här priset är ytterligare ett bevis på att vi ligger rätt i tiden med en enkel och smart lösning som gynnar miljön, säger Helena Taghizadeh, Regional marknadsansvarig för varumärket Tork på Essity.

– Bakgrunden är ett projekt vi kallar Waste Recycle, som från början hette Waste to Recource, det vill säga hur kan vi ta hand om vårt avfall? Vi identifierade att pappershanddukar går att omvandla till toalettpapper. När vi insett det, funderade vi på hur vi kunde sortera papperet så det gick att återanvända. Egentligen är Tork PaperCircle ett återvunnet koncept från 90-talet, insamling av pappershanddukarna som då hette Tork Retur. Vi hade ett antal kunder i Sverige men hade då svårt att få till renhet som krävdes för att bruket kunde återvinna till nytt mjukpapper. Nu har vi jobbat med beteendevetare och enkla budskap, för att ändra beteende och få till renhet i toalettutrymmen.

– Vi tror att vi är helt rätt i tiden, vi pratar idag om cirkularitet, och att vi bryr oss om miljön, man vill förändra vårt sätt till ett mer miljövänligt beteende.

– Systemet ger också möjligheten att minska mängden avfall och reducera vårt koldioxidavtryck med minst 40 %, berättar Helena Taghizadeh och Mattias Anthyme Grahn.

Vileda vann ”Årets Miljöföretag 2018”

Vileda Professional blev vinnare av Städbranschen Sveriges nya utmärkelse ”Årets Miljöföretag 2018”.

Anledningen till att vi valde att utse just Vileda Professional till Årets Miljöföretag är främst företagets miljöförbättrande satsning på den välkända Wettexdukens tillverkningsprocess.

Viledas Wettexfabrik ligger i Norrköping och miljöförbättringarna som gjorts där har resulterat i 30 procent minde avfall och 20 procent lägre energiförbrukning, vilket i sig leder till avsevärt lägre koldioxidutsläpp. Dessutom har Vileda lyckats återvinna 100 procent av saltet som ger duken dess porositet.

Wettexduken är alltså inte bara närproducerad, utan är också helt tillverkad av naturfiber och fullständigt nedbrytbar.

Motiveringen var: ”Vileda Professional har gjort en miljösatsning som organisationens övriga medlemsföretag kommer att få svårt att kopiera.”

Städbranschen Sverige har som policy att uppmuntra och sprida information om gott miljöarbete bland medlemsföretagen. Som ett led i detta inbjuder vi till en tävling om titeln ”Städbranschens Miljöföretag”.

Miljöarbete omfattar många olika aspekter och alla är viktiga. Det kan gälla till exempel:

• Energihushållning med transporter, maskiner, värme och annat.

• Resurshushållning för ett hållbart samhälle med återvinning, sparsamhet med kem och annat.

• Arbetsmiljö med ergonomi, hygien, bullerbegränsning och annat.

Arbetet med ett gott miljöarbete kan gälla bättre tillvaro i olika skala till exempel:

• Lokal miljö för anställda, kunder och besökare lokalt.

• Regionalt med bättre luft, vatten och mark i närområdet.

• Globalt med skydd för atmosfär, hav, jord och arters mångfald i stor skala.

Anmäl ditt företag som kandidat till Städbranschens Miljöföretag 2019.

Vi vill ha din anmälan senast 31 augusti 2019.

• Anmälan ska vara enkel på maxi en A4

• Anmälan skickas till: info@stadbranschensverige.se

• Gör en enkel beskrivning av miljöarbetet i ditt företag.

• Beskriv inriktningen på arbetet och omfattningen.

• Beskriv vilka resultat som uppnåtts.

Om ditt företag vinner.

Alla företag kan bidra till miljöarbetet och alla företag kan bli vinnare. Stora och små.

Vinnare utses av en jury som består av styrelsen för Städbranschen Sverige.

Som vinnare får du i korrespondens och marknadsföring presentera ditt företag som Städbranschens Miljöföretag 2019.

Om ditt företag inte vinner.

Även om ditt företag inte vinner kommer vi att ta vara på och sprida erfarenheterna av gott miljöarbete. Vi räknar också med att återkomma årligen med tävlingen, så din chans är inte borta.

Lycka till!

Vi ser fram mot ditt bidrag.