Hämta en PDF med rekommenderade skötselråd för textila ytskikt

Vi satsar på våra golv- och ytskikt

Rådet för Golv- och Ytskikt har inte glömt er, vi kämpar vidare precis som alla andra i denna utdragna pandemi. 

Under april satsar vi på golv och ytskikt via nyhetsbrevet, vilket vi tycker är jättekul. Vi har ännu inte fått möjligheten att kalla på ett första branschmöte men det kommer.

Troligen får vi starta med ett digitalt möte under våren. Mer information kommer under april till alla som visat intresse att delta, både medlemmar och branschen i stort.

Vi tror på samverkan mellan tillverkare – föreskrivande ledet – ytägare/fastighetsägare – drift och städ – beställare av tjänster/service. Utan samsyn mellan alla parter kommer tyvärr orsaka många fler golv och ytskiktsproblem än vad som redan är gjort.

Ett litet tips! Vi går mot en säsong för storstädning och golvvård och det gäller att redan nu se över vilka golv som finns i era fastigheter.

Vilken status de har och vilken metod som är lämplig, gör inte bara som ni burkar. Utan en bra och noga underbyggd underhållsplan brukar det sällan bli hållbart.

Läs igenom Städhandbok Golv i den finns mycket viktig information, tex hur man skall tänka en varm sommardag när man utför golvvård och mycket mer. Tänk också på att nya golv skall skötas enligt respektive golvtillverkares anvisningar, nästan alla nya golv är bra i flera år redan från fabrik om vi sköter dem rätt.

Dagens plast och linoleum är behandlade med en typ av polyuretanlack som är väldigt tålig, men också anpassad för regelbunden maskinell städning och polering.

Utöver städeffekt och ergonomifaktorer är det alltid smart att föra in fler maskiner i daglig rutinmässig städning. Att kombinera smarta manuella städmetoder med smarta maskiner i daglig städning kommer att vara en framgångsfaktor.

Glöm inte heller era textila golv, de ska också rengöras ordentligt minst en gång per år, ofta glöms de bort, för de gömmer smutsen. Men det som göms i snö kommer alltid fram, och då kan det vara för sent eller bli onödigt dyrt. Städbranschen Sverige har tagit fram bra råd för skötsel av textila golv, rådet kan rekvireras genom att skicka ett mejl till: info@stadbranschensverige.se eller laddas ned direkt här.

Mårten Widborg

För Städbranschen Sverige

STÄDBRANSCHEN SVERIGES NYA FOKUSOMRÅDE:

”Rådet för golv- och ytskikt”

”Rådet för golv- och ytskikt” beslutades att återuppstå vid Städbranschen Sveriges årsmöte, och efterföljande styrelsemötet i augusti 2020.

Den nya styrelsen tog bland annat beslut om att återuppta fokusområdet, från det som tidigare hetat Svenska Golvrådet, som blev en del av Städbranschen Sverige från starten 2013. Ansvariga för fokusområdet är Mårten Widborg, ledamot i styrelsen och Mattias Åkerlund suppleant, båda med lång erfarenhet inom området golv- och ytskikt.

Med bakgrund i arbetet som Svenska Golvrådet drev, kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” återuppstå, men med en ny twist. Vi anser det är av stor vikt, att vi inom detta viktiga område arbetar för en sund och framförallt hållbar utveckling. Intressant är att det på sista tiden även medialt uttrycks ”att god skötsel av golv är hållbart och miljöriktigt” – ”vi kan inte bara riva ut och byta golv och ytskikt, när det går att renovera”! Kanske något vi nördar på området visste, men bra att det får fokus i den allmänna debatten! 

Några av uppgifterna rådet kommer att jobba med är att fortsätta utvecklingen av Städhandbok Golv, och då i första hand den digitala versionen som är tillgänglig via Städbranschen Sveriges medlemsapp. Med dagens byggande, dyker det ständigt upp nya material och tekniker, såväl som nya golvmaterial men också andra ytskikt, dessa kräver god kunskap avseende skötsel och underhåll! För en hållbar framtid, måste dagens städtekniker utvecklas i samma takt som nya material och samhället i stort!

”Rådet för golv- och ytskikt” kommer att stötta Städbranschen Sverige, med tydliga skötselråd, anvisningar, nyckeltal för golvarbeten samt en utvecklad support/FAQ-funktion. För att arbetet skall ta form kommer ”Rådet för golv- och ytskikt” att vända sig till leverantörer av golv, ytskikt, ytbehandling och i samråd, utveckla området! 

För dig som redan nu känner att du vill delta, och bidra med dina kunskaper, skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se 

Märk ditt mail med ”Rådet för golv- och ytskikt”

Med vänlig hälsning

Mårten & Mattias

För Städbranschen Sverige