Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

Precis som i Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19, hejdat utvecklingen av många frågor och därför varit tvungna att omprioritera många viktiga insatser!

Städbranschen Sverige upplever samtidigt att det är fler och fler som efterfrågar att organisera sig, och verkligen ser fram emot vårt nya initiativ. Städbranschen Sverige har de senaste åren skapat en unik modell för sin kommande auktorisation, anpassad för fler olika verksamheter inom branschen. Vi upplever med respekt att företag i branschen ännu har fullt upp i sin egen agenda, att få verksamheterna att klara krisen och avvaktar ytterligare en tid! Även Städbranschen Sverige har påverkats under det senaste halvåret, både med  resurser och engagemang.

Riktningen är utstakad och vi har ångan uppe! Städbranschen Sverige ska starta en ny, modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter i branschen, stora som små, som har koppling till ett rent och hållbart Sverige. Vi vet att många kunder kräver anslutning till en auktorisation, för att förenkla offert- och anbudsförfarandet, med garanterad och säker kvalitet på leveranser över tid. Städbranschen Sverige kommer därför att bjuda in branschens alla leverantörer och kunder, och utifrån deras gemensamma kompetens och erfarenheter, som bas bygga en ny branschstandard .

– ”Medarbetaren i fokus för ett rent och hållbart Sverige” är något många efterfrågat, säger Matthias Lindholm, ordförande i Städbranschen Sverige. Initiativet har under sommaren uppmärksammats av flera, både stora och små företag, från olika verksamheter i städbranschen och från hela landet. Det är uppenbart att det finns ett tydligt intresse av en ny syn på detta med auktorisation och branschsamverkan, avslutar Matthias.

Städbranschen Sveriges nya initiativ, kommer att utgå från både hårda och mjuka värderingar vid auktoriseringen. Självklart ska medlemmen vara välmående, både inom ekonomi, ledning och andra viktiga företagsvärderingar. Även personal-, kompetens-, kvalitets-, och metodfrågor, kommer att vara lika viktiga mät- och utvecklingspunkter för initiativet. Med tydlig vägledning och verktyg i samverkan med våra medlemmar, ska vi säkerställa såväl kompetens, utveckling, hållbarhet som trygga arbetsgivare, där rättvisa villkor står högst på agendan! Värdet och utvecklingen av medarbetarna, som utför tjänsterna kommer att vara i centralt.

Städbranschen Sverige öppnar som alltid upp för alla som vill veta mer, engagera sig i utvecklingen av den nya auktorisationsmodellen! Kontakta oss för mer information via info@stadbranschensverige.se