Beräkning av nyckeltal i städbranschen 

Städbranschen Sverige har under flera år fått många frågor kring riktlinjer vad gäller nyckeltal i städbranschen samt vilka krav och utväringsmodeller man ska använda i städupphandlingar.

Ett av våra fokusområden är just ”vit bransch” där vi arbetar med att få en sund och hållbar städbransch utan prisdumpningar. Detta föranledde att Matthias Lindholm startade en projektgrupp hösten 2017 för att utarbeta ett användbart material till våra medlemmar (och även icke medlemmar).

Städbranschen Sverige verkar för att stötta och underlätta för alla som verkar i och för städbranschen samt på annat sätt är intressenter till branschen. Genom detta material ger vi upphandlare och städleverantörer riktlinjer gällande avverkningar per kvadratmeter i olika lokaltyper och ett antal olika fastighetstyper. I detta häfte ger vi också andra användbara och nyttiga tips som kan användas vid städupphandlingar

Syftet med Städbranschen Sveriges nyckeltalsprojekt är att ta fram tydliggörande riktlinjer vad gäller avverkningsgrader och andra nyckeltal.

Genom att upphandlarna får ett antal nyckeltal att luta sig mot kan de göra bättre jämförelser mellan anbuden och ifrågasätta alltför låga anbud. Dessutom kan de skapa bättre underlag med vassare kravställningar.

Branschens problem är att städupphandlingar tenderar att gå ner i pris snarare än upp, trots löneökningar och andra ökande kostnader.

Med goda nyckeltal i ryggen ökar städbolagens möjlighet att leverera hög kvalitet och utveckla sina anställda.

Beställarna får för sin del en bra leverans utan att behöva vara oroliga för att det de beställt inte blir levererat, alternativt att det tillkommer oväntade kostnader.

Är du medlem hos oss får du givetvis ett förmånligt pris 225:-/paket. Köp på ”BUTIK” (häfte och excelfil).

Är du inte medlem 450:-/paket (ni blir enkelt medlemmar genom att göra en ansökan på vår hemsida)