…STÄDA KAN VÄL ALLA? ELLER…?

Jag och en kollega i Städbranschen Sverige Kent Möller Andersén har som fokusområde jämställdhet och integration. Vi har gjort en undersökning om status och attityder i städyrket vilket resulterat i rapporten ”En städad rapport” (finns att köpa på BUTIK).

Nu håller vi på med fortsättningen ”En städad rapport del II”. Inför arbetet med den rapporten beslöt vi oss för att träffa ett antal städorganisationer och fackliga organisationer för att fortsätta diskussionerna kring vad som kom fram i rapport I.

Det är så spännande att få diskutera och samtala med människor om hur de ser på städyrket och hur vi tillsammans kan utveckla det. Ett område de flesta vi pratat med är eniga om är att sätta utbildning i fokus vilket är en viktig faktor för att höja statusen och attityden.

Städbranschen sysselsätter i hög grad utrikes födda som ofta kommer ifrån arbetslöshet. SFI utbildningarna brister ofta i att lära ut det svenska språket vilket gör att många kommer ut i arbetslivet utan att egentligen kunna kommunicera med sina arbetskollegor eller förstå muntlig eller skriftlig information från arbetsledare eller kunder. Att det behövs utbildning, kunskap och kompetens i branschen är vi alla eniga om. 

Ett av regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål är:

Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet låter fint i teorin men hur ser det ut i praktiken framförallt i lågstatusbranscher som städning och som är en av de mest mångkulturella branscherna (där mer än hälften är födda i ett annat land). Det behöver ställas högre krav på SFI utbildning så att de nyanlända får en mycket bättre grund att stå på.

Hur ser den jämställda utbildningen egentligen ut i Sverige? I vår bransch?

Ett generellt krafttag behövs för att få politiker att förstå att städning inte är något ”enkelt” yrke som ”vem som helst” kan arbeta med.

Det behöver även ett krafttag för att förbättra ”allmänhetens” syn. Inget ont som inte har något gott med sig… i coronapandemin har städarna blivit våra nya vardagshjältar och som faktiskt har hyllats av både politiker, journalister och debattörer i media. Kanske finns det trots allt en långsam rörelse framåt vad gäller yrket?

Kent och jag kommer att slutföra vår del II i ”En städad rapport” som jag hoppas du och dina kollegor vill läsa.  Förmodligen kommer du se oss på ett eller annat drop in på någon städmässa framöver.