Råd och anvisningar i praktiken

Olofströms kommun är en av de första kommunerna som fått ta del av och titta på vårt nya material ”Råd och anvisningar” del 1 och 2, för introduktion av nya medarbetare.

Carina Boman Helgesson fick en intervju med lokalvårdschefen Sofia Vestermark, om hur städorganisationen i kommunen fungerar, och om vårt nya stödmaterial ”Råd och anvisningar”.

Materialet riktar sig mot chefen eller arbetsledaren, som skall introducera nyanställda i städorganisationen. Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt.

Sofia berättar att Olofströms kommun är en ”vanlig kommun” med allt vad det innebär med förskolor, grundskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, Komvux, äldreboenden, hemtjänst, bibliotek, idrottshallar, kultur och fritid, service gäller även någon extern kund. 

– Lokalvårdavdelningen  ligger under kommunledningsförvaltningen. Vår verksamhet är med andra ord ganska utspridd, berättar Sofia.

– I kommunen bor cirka 13-14 000 invånare och vi städar ca 56 000 kvadratmeter per dag.

– Lokalvårdsavdelningen består idag av omkring 30 personer, även några timanställda. Ganska många har fasta ställen som de går till, inte så många som snurrar runt på olika. Vi har ett mål, att alla ska kunna hoppa in på flera olika ställen. Nu känns det ganska sårbart, om exempelvis bara en kan en hel skola, eller ett särskilt boende, blir det inte lätt att ersätta med vem som helst. 

Vad använder ni för städmetoder för att vara effektiva?

– Vi städar självklart mycket med mikrodukar och produkter med så lite kemikalier som möjligt, säger Sofia.  

– Hela tiden strävar vi också så mycket som möjligt, mot en helt giftfri kommun.Vi använder oss av färgkodning med torra och fuktiga metoder, beroende på vad det är för smuts. Vi försöker använda oss av så mycket maskinell utrustning som möjligt, för att inte slita ut lokalvårdarna i onödan.

– Vi har en central tvättstuga där vi tvättar allt städmaterial, och alla våra leverranser ut till verksamheterna sker med gas-bilar för miljöns skull.

Hur introducerar ni nyanställda medarbetare?

– Jag har inte anställt så många nya medarbetare, eftersom jag är ganska ny som chef i Olofströms kommun. De flesta som anställs är timanställda, och de får de övergripande reglerna skriftligt. Den person som den timanställda ska arbeta med visar hur arbetet går till, och man lär sig efter hand, det är nog den vanligaste introduktionen på de flesta ställen.

Ni har som första städverksamhet i Sverige tagit del av vårt nya material ”Råd och anvisningar”. Vad tycker du om materialet?

– Det ser väldigt bra ut, eftersom det inte finns något liknande på marknaden, bra att det är muntligt upplagt. Frågan är om det skulle kunna utvecklas på flera språk, vi har en personalstyrka där 75 % inte är svenskfödda. Risken för missuppfattningar finns alltid, då det finns språksvaga, det är lätt att de missar något som är viktigt. Där måste vi som chefer och arbetsledare kunna känna av och framförallt ha tålamod.

Bilderna i del 2 när det gäller ergonomi är jättebra och pedagogiska. 

Hur ser din egen vardag ut som lokalvårdschef i kommunen?

– Jag sitter mycket vid datorn men jag försöker komma ut och checka av vid exempelvis storstädningar. 

– Jag har jobbat drygt ett år i kommunen, så jag är ganska ny som städchef, men vill väldigt gärna att min personal ska må bra och trivas.

– Det är alltid en omställning för personalen med nya chefer, de flesta vill inte ha några förändringar. 

– Tidigare arbetade jag som driftchef på Samhall, jag var bland annat internlärare inom städ, reste runt lite i Sverige och utbildade. Jag kände att jag ville vidare i min karriär, och sökte jobbet som lokalvårdschef i Olofströms kommun. Fortfarande är jag i en utvecklingsfas, och inte färdiglärd. 

– Jag har en samordnare som heter Marie som är en klippa, jag skulle inte klara mig henne, hon har stenkoll, vi har också flera som jobbat länge i organisationen, de är också guld värda, de kan sin sak – de kan allt. Jag känner mig trygg med dem, och kan släppa kontrollbehovet som jag har i mig, avslutar Sofia.

Carina Boman Helgesson

Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt!

Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter avtryck för lång tid framåt. Arbetsgivaren har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion.

Städbranschen Sverige jobbar både för företag och verksamheter i branschen men vi lägger också ett stort fokus på människan, individen, medarbetaren.

Utan välmående, glada och kompetensutvecklade medarbetare blir det ingenting!

För att hjälpa till har en projektgrupp inom Städbranschen Sverige arbetat med frågan, och nu lanseras resultatet!

Råd och anvisningar – del 1 och 2 Städbranschen Sveriges guide är uppdelad i tre steg, varav steg ett och steg två finns klara att använda! Del tre kommer som en uppföljare under 2020.

Steg 1

• Personlig utrustning
• Säkerhet på arbetsplatsen
• Brandskydd
• Introduktion ute hos kund

Steg 2

• Teori (Ergonomi/Hygien)
• Praktik (städmetoder, kemikalier, redskap, maskiner och städmaterial.

Beställning sker via www.stadbranschensverige.se (butik) eller via mail till kansli@stadbranschensverige.se medlemmar i Städbranschen Sverige har särskilda medlemspriser!

Är du inte redan medlem kan du lätt blir det på vår hemsida!

Välkommen till vår gemenskap, vi finns till för alla i branschen!

Städbranschen Sverige verkar för alla i branschen, såväl offentlig som privat verksamhet, oavsett om det rör sig om städ-, material-, grossist- eller kompetensleverantörer och oberoende av verksamhetens storlek eller bolagsform. Det branschorganisationen värnar om är att organisera och synliggöra all seriös verksamhet i landet, för ett rent och hållbart Sverige.

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.