Städbranschen Sverige har som ett mycket viktigt mål att arbeta för en seriös bransch. Att komma tillrätta med prisdumpningar i offentliga upphandlingar är ett av några stora områden som vi engagerar oss i.

Nu vill vi bjuda in till två spännande dagar där ni får lyssna till expertis inom området upphandling och där vi försöker lägga fokus på kvalitet istället för pris. 

Vi vill reda ut olika begrepp och peka på konkreta exempel på bra metoder och kvalitetsverktyg. Sist men inte minst är det viktigt att ha respekt över människan som ska utföra arbetet med allt vad det innebär från goda arbetsvillkor till arbetsmiljö, lön och jämställdhet.

Dagen innehåller även en liten minimässa med några av landets ledande leverantörer. Workshops och nätverkande är ett signum i våra branschdagar.

Branschdagarna kommer att äga rum på Karolinska Institutet, Biomedicum i Solna.

PROGRAMPUNKTER

Program dag 1, 12 november

Moderator: Uppdateras

09:30 Registrering, kaffe, mingel

09:45 Städbranschen Sveriges kvalitetsverktyg för att säkra en kvalitetsmässigt god upphandling

• Råd och anvisningar

• Städkompetensbevis och Städhandbok Städ 

• Nyckeltal

• Kvalitetsverktyg

• Auktorisationen

• Städ teknisk ordlista

Styrelsen Städbranschen Sverige: Matthias Lindholm, Christina Holmefalk, Carina Boman Helgesson, Kicki Rösand

10:30 Susanna Vesterlund från Upphandlingsmyndigheten kommer prata om ”Rent spel och konkurrens på lika villkor med Upphandlingsmyndighetens kriterier”

11:15 Elsa Levinsson från Miljömärkning AB kommer prata om ”Grönare upphandlingar”

12:00 Lunch

13:00 Fortsättning Workshops och erfarenhetsutbyten

13:45  Styrbjörn Swensén, Tendium Hur kan vi hjälpa er förenkla och effektivisera offentliga upphandlingar med vårt digitala upphandlingsverktyg? Kompetensutveckling och hur man kan effektivisera genom digitala metoder

14:45 Kaffe 

15:15 Respekt för mänskliga rättigheter (arbets- villkor, lön, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, motverkande av korruption) och en vit bransch. Pia Bergman Skattemyndigheten, Gesa Markusson, Städbranschen Sverige

19:30 Middag (om du väljer konferenspaket 1)

Program dag 2, 13 november

Moderator: Uppdateras

09:00 Vilka olika scenarier/case finns i upphand lingsprocessen? Kenneth Risberg, Kalle Henriksson, Borago

09:45 Kaffe 

10:15 Upphandling….men sen då? Kjell Svensson konsult

11:00 Summering 

12:00 Lunch

KONFERENSANMÄLAN OCH PRISER

Anmäl dig redan nu med ett mail till: info@stadbranschensverige.se

Priserna är exklusive moms

Konferenspaket 1: 3.100:-  

(2.750:- för medlemmar i Städbranschen Sverige). Priset inkluderar konferens, kaffe, lunch och middag 

Konferenspaket 2: 2.500:- 

(2.000:- för medlemmar i Städbranschen Sverige). Priset inkluderar konferens, kaffe och lunch

UTSTÄLLARPLATS (minimässa), Utställarplats för 1 dag: 10.000:-

(8 000:- för medlemmar i Städbranschen Sverige). Priset inkluderar konferens, kaffe, lunch för max 2 utställare. Middag på kvällen tillkommer med 500:-. Utställarplatserna är begränsade.