Hämta en PDF med pressmeddelandet

Ny auktorisation stärker Städbranschen Sveriges kvalitetsarbete

Städbranschen Sverige verkar för ett rent och hållbart samhälle. För att säkerställa en god kvalitet skapar de därför en helt ny auktorisation för företag i branschen. Under våren 2020 kommer Städbranschen Sverige, i samarbete med Ensucon AB, att kontakta verksamheter för att höra hur deras vardag skulle förbättras av en auktorisation.

– Vi vill värna om och synliggöra all seriös verksamhet i vårt land, för ett rent och hållbart Sverige, säger ordförande Matthias Lindholm.

I maj 2019, under Städbranschen Sveriges senaste årsmöte, beslöts det att arbetet med att skapa en helt ny auktorisation skulle påbörjas. Städbranschen Sverige Auktorisation AB är en viktig grundsten för att verka för ett rent och hållbart Sverige. I samarbete med konsultföretaget Ensucon AB, som senast medverkat i arbetet med att ta fram auktorisationen för Tvätteriförbundet i Sverige, ska en auktorisation byggas upp. Ensucon kommer att utveckla arbetet avseende strukturer och framtida kontroller.

– I höstas beslöt vi att det bästa var att ta in en extern part med stor erfarenhet inom auktorisationsuppbyggnad. Ensucon kommer även att kunna erbjuda våra medlemmar konsultstöd vid införandet av auktorisationen. Bland annat genom utbildningar inom de olika områdena som auktorisationen berör och även genom att utföra auktorisationskontroller på plats hos verksamheten, säger Matthias Lindholm.

Värnar om seriösa verksamheter

Städbranschen Sverige verkar för alla i branschen, såväl offentlig som privat verksamhet, oavsett om det rör sig om städ-, material-, grossist- eller kompetensleverantörer och oberoende av verksamhetens storlek eller bolagsform. Det branschorganisationen värnar om är att organisera och synliggöra all seriös verksamhet i landet, för ett rent och hållbart Sverige. Därför kommer Städbranschen Sverige och Ensucon under våren 2020 att kontakta verksamheter runt om i landet, både sådana som är medlemmar och sådana som inte är det, för att höra hur deras vardag skulle kunna förstärkas genom Städbranschen Sverige Auktorisation. 

– Ambitionen är att ta tillvara på den kunskap som redan finns i branschen och förädla den för verksamheternas struktur och uppbyggnad. Givetvis har vi redan gjort ett stort arbete utifrån erfarenheter som finns, men vi ser ett stort värde i att involvera befintliga verksamheter i vårt arbete för att finjustera innan vi startar upp, avslutar Matthias Lindholm.

Auktorisationens grundstenar är:

  • Medlemskap i Städbranschen Sverige och tillgång till branschkunskap
  • Baskrav som gäller alla som söker till Auktorisationen – lika för alla!
  • Enkla, smarta och säkra verktyg för att söka och vara auktoriserad
  • Värdekontroll av hårda och mjuka parametrar för verksamheten men också medarbetaren
  • Anpassade krav för olika verksamheter och inriktningar
  • Årlig kontroll av Auktoriserad part såväl på plats som på distans
  • Extern part som utför opartisk kontroll
  • Auktorisationsråd med inbjudna parter som fattar beslut om auktorisering
  • Advisory Board för utveckling av branschen och auktorisationen