Marika Krohn och Ulrika Karlsson blev de första mottagarna av medel till kompetensutveckling inom städyrket

– Vi läste i ett nyhetsbrev från Städbranschen Sverige, att man kunde söka stipendier för att vidareutbilda sig inom städyrket, det nappade vi på och lämnade in en ansökan, säger Marika och Ulrika.

– Vi har länge försökt få vidareutbilda oss till SRY-handledare, men det har inte riktigt funnits resurser till det på Örebro Universitet, där vi arbetar. Nu såg vi en möjlighet att kunna vidareutbilda oss, så vi skickade in en ansökan.

– Nu kan vi äntligen få gå utbildningen, det ska bli jätteroligt att bli SRY-handledare. Vi kan också dela med oss av våra erfarenheter inom yrket. Vi tror det är jätteviktigt att alla lokalvårdare på Örebro Universitetet ska ha ett SRY-bevis. Finns då handledare på plats tror vi att det kan vara till stor hjälp, det är både smidigare och billigare att ha utbildning lokalt på plats.

– Vi ser verkligen fram emot vår nya utbildning, avslutar Marika och Ulrika.