Här kan du hämta en PDF med pressmeddelandet.

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!

 

Riktningen är nu utstakad och klar! Städbranschen Sverige startar en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter, stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige. Vi vet att kunder idag kräver anslutning till en auktorisation, för att förenkla offert- och anbudsförfarandet med garanterad och säker kvalitet på leveransen över tid. Städbranschen Sverige avser därför bjuda in branschens alla leverantörer och kunders gemensamma kunskap och erfarenhet som bas.

Ett rent och hållbart Sverige

– Medarbetaren i fokus för ett rent och hållbart Sverige är något många efterfrågat, säger Matthias Lindholm som är ordförande i Städbranschen Sverige. 

– Initiativet har under sommaren uppmärksammats av flera, både stora och små verksamheter från olika delar av städbranschen, och runt om i hela landet. Det är uppenbart att det finns ett tydligt intresse av en ny syn på detta med auktorisation och branschsamverkan, avslutar Matthias.

Städbranschen Sveriges nya initiativ, kommer att utgå från både hårda och mjuka värderingar vid auktorisationen. Givetvis skall en medlem vara välmående utifrån ekonomi, ledning och andra viktiga företagsvärderingar, men också personal, kompetens, kvalitet och metod kommer att vara lika viktiga mät- och utvecklingspunkter för initiativet. Med tydliga vägledningar och verktyg i samverkan med våra medlemmar, ska vi säkerställa såväl kompetens, utveckling, hållbarhet som trygga arbetsgivare där rättvisa villkor står högst på agendan! Värdet och utvecklingen av alla medarbetare som utför tjänsten kommer att vara centralt.

Under hösten skall de sista pusselbitarna vara på plats, för att vid årsskiftet verkligen gå igång med Städbranschen Sverige Auktorisation! Ta vara på chansen att vara med från början på vår resa för ett rent och hållbart Sverige – branschen behöver oss alla och just dig!

Kontakta oss för mer information via info@stadbranschensverige.se 

Not: Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.