Med syfte att:

Höja statusen för städbranschen

Höja kompetensen inom städbranschen

Påvisa karriärmöjligheter i städbranschen


Vill du vara med och bidra till att öka kunskapen i vår bransch så går det bra att sätta in ett frivilligt belopp på Städbranschens bankgiro 463-5322 eller Swish 1236212989

Vid inbetalning ange namn och företagets organisationsnummer

Städbranschen Sverige kommer en till två gånger om året i samband med branschdagar och/eller städmässor dela ut ett bidrag till en enskild person som vill höja kompetensen inom städyrket. Det kan även vara ett städbolag som söker bidrag för att ge möjlighet till att fler anställda kan få utbildning, alternativt kan ett städbolag som redan har satsat på att utbilda och utveckla sin personal söka bidrag.

Vilket belopp de olika kriterierna kommer att erhålla kommer beslutas av Städbranschen Sveriges styrelse

Här kan just ert företag vara med och påverka genom att skicka in ett bidrag till stiftelsen.

Vid inbetalning ange namn och företagets organisationsnummer

Städbranschen Sverige kommer en till två gånger om året i samband med branschdagar och/eller städmässor dela ut ett bidrag till en enskild person som vill höja kompetensen inom städyrket. Det kan även vara ett städbolag som söker bidrag för att ge möjlighet till att fler anställda kan få utbildning, alternativt kan ett städbolag som redan har satsat på att utbilda och utveckla sin personal söka bidrag.

Vilket belopp de olika kriterierna kommer att erhålla kommer beslutas av Städbranschen Sveriges styrelse

Här kan just ert företag vara med och påverka genom att skicka in ett bidrag till stiftelsen.

Vill du veta mer om Städbranschens stiftelse för kompetensutveckling? Skicka ett mail till: info@stadbranschensverige.se


Alla som är med och bidrar kommer att synas i samband med branschdagar och mässor samt på vår hemsida med logotype.

SE TILL ATT VARA MED OCH KOMPETENSHÖJA STÄDBRANSCHEN FÖR ATT SKAPA EN HÅLLBAR STÄDMILJÖ I FRAMTIDEN!

Marika Krohn och Ulrika Karlsson blev de första mottagarna av medel till kompetensutveckling inom städyrket