Finnclean och nordiskt möte Tammerfors

– Första gången för mig på Finnclean med stora förväntningar! Har hört hur stort och bra det är, samt många besökare, säger Matthias Lindholm!

– Avstämning mellan ländernas organisationer ger intryck av att Finland har en utmaning i att de har många privata medlemmar, som går i pension och inte så många nya unga. Sverige är på frammarsch med ökande medlemstal. Norge ligger stabilt. Både Finland och Norge har fokus på städledare och bedriver även utbildningar i dagsläget, men vill öka antalet företagsmedlemmar framöver.
Senaste året har både Norge och Finland börjat streama sina seminarier och utbildningar med bra resultat och stort intresse. Dock är det viktigt med många fysiskt närvarande, inte minst för föredragshållaren.
Stort intresse från bägge länderna för våra Nyckeltalsprojekt samt Vattenprojekt!

Första ”spadtaget” togs för att planera för gemensamma nordiska branschdagar hösten 2021 i Stockholm!
Många idéer och tankar kring hur och vad bollades! Intresserade sponsorer får gärna visa intresse redan nu, då en tanke är att man ska kunna sponsra tex en föreläsare eller artist.
Efter mötet besöker vi själva mässan som består av 3 delar i lika många hallar; Städ, Sport/gym samt Inköpar mässa.
För att komma till städmässan passerar vi genom ”sporthallen” med många häftiga maskiner, aktiviteter mm. Väl inne i ”städhallen” så visar det sig att Finnclean (i alla fall detta år) inte är ett dugg större än tex Cleanmässan i Kista eller Malmö.
Välbesökt – ja, men mycket känns igen och inte mycket är nytt!
Min personliga spaning är att visst fokus är på nya små maskiner, specialstäd utrustning samt ånga. Självklart är robotarna där men inget som drar särskilt många besökare.
Per-Olof är nöjd med besökarantalet och mässan i stort och börjar redan planera inför nästa års mässa!
Själv ser jag fram emot Clean mässan i Malmö nästa vecka, 3-4 april! Vi ses där med många (som alltid) intressanta föreläsningar bl a från Städbranschen Sverige!
Är du intresserad av Finnclean? Läs mer här