På den här sidan kommer du att hitta information om FairPlay Städ och ha möjlighet att kontakta Städbranschen Sverige om du upptäcker något som du misstänker kan vara brottslig verksamhet i städbranschen!

Här kan du fylla i en blankett!

Du kan även kontakta Gesa Markusson, styrelseledamot med fokusområde VIT BRANSCH
fairplay@stadbranschensverige.se

Möte med myndigheter 17 januari 2019.

Den 17 januari bjöd Städbranschen Sverige in myndigheter och organisationer för att presentera iden bakom FairPlay STÄD. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket hade möjlighet att delta.

Vi berättade att att oavsett hur kunniga och effektiva myndigheterna är så kan de ändå inte få den branschkunskap som branschen själv har, och att myndigheterna kan vara mycket mer effektiva med hjälp av branschens kunskaper. Myndigheterna var helt eniga med oss.

Vi presenterade hur vi planerar att få in tips via en särskild blankett som finns på vår hemsida. Vi fick återkoppling på att någon ytterligare fråga skulle kunna ställas i blanketten.

Vi gick igenom vilka som skulle kunna tänkas lämna tips, företag, fackföreningar, upphandlare, kunder, enskilda personer mm och hur sådana tips tillsammans kan ge en bild av osunda företag.

Exempelvis kan man tänka sig att fler företag tipsar att bolag X konkurrerar med priser som är så låga att det verkar oseriöst, medan facket kan tipsa om att samma bolag har ett rykte om sig att anlita svart arbetskraft, och någon enskild före detta anställd berättar om arbetskamrater som arbetar svart på en viss arbetsplats. Sannolikheten är då hög för att det ligger något i anklagelserna.

Vi talade om hur man kan arbeta vidare med tips genom nätverk och sökande av mer information, så att varje tips blir välgrundat, och att oskyldiga inte pekas ut lättvindigt.

Myndigheterna tycker att detta är ett vällovligt initiativ, och ser fram emot att samarbeta med FairPlay STÄD.

Vi avslutade med att tala om ett tips vi redan fått, där vi tänkte att det kanske behövdes lite mer information innan vi sände tipset vidare, men Skatteverket tyckte att den information vi hade var indikation nog för att titta närmare på företaget och sände det vidare till en handläggare.

Ett mycket givande möte, vi ser fram emot kommande möten där kanske fler myndigheter och organisationer kan vara med.

Gesa Markusson