FairPlay Städ

På den här sidan kommer du att hitta information om FairPlay Städ och ha möjlighet att kontakta Städbranschen Sverige om du upptäcker något som du misstänker kan vara brottslig verksamhet i städbranschen!

Inom kort kommer vi att ha ett kontaktformulär på hemsidan!

Du kan även kontakta Gesa Markusson, styrelseledamot med fokusområde VIT BRANSCH
fairplay@stadbranschensverige.se