Vileda vann ”Årets Miljöföretag 2018”

Vileda Professional blev vinnare av Städbranschen Sveriges nya utmärkelse ”Årets Miljöföretag 2018”.

Anledningen till att vi valde att utse just Vileda Professional till Årets Miljöföretag är främst företagets miljöförbättrande satsning på den välkända Wettexdukens tillverkningsprocess.

Viledas Wettexfabrik ligger i Norrköping och miljöförbättringarna som gjorts där har resulterat i 30 procent minde avfall och 20 procent lägre energiförbrukning, vilket i sig leder till avsevärt lägre koldioxidutsläpp. Dessutom har Vileda lyckats återvinna 100 procent av saltet som ger duken dess porositet.

Wettexduken är alltså inte bara närproducerad, utan är också helt tillverkad av naturfiber och fullständigt nedbrytbar.

Motiveringen var: ”Vileda Professional har gjort en miljösatsning som organisationens övriga medlemsföretag kommer att få svårt att kopiera.”

Städbranschen Sverige har som policy att uppmuntra och sprida information om gott miljöarbete bland medlemsföretagen. Som ett led i detta inbjuder vi till en tävling om titeln ”Städbranschens Miljöföretag”.

Miljöarbete omfattar många olika aspekter och alla är viktiga. Det kan gälla till exempel:

• Energihushållning med transporter, maskiner, värme och annat.

• Resurshushållning för ett hållbart samhälle med återvinning, sparsamhet med kem och annat.

• Arbetsmiljö med ergonomi, hygien, bullerbegränsning och annat.

Arbetet med ett gott miljöarbete kan gälla bättre tillvaro i olika skala till exempel:

• Lokal miljö för anställda, kunder och besökare lokalt.

• Regionalt med bättre luft, vatten och mark i närområdet.

• Globalt med skydd för atmosfär, hav, jord och arters mångfald i stor skala.

Anmäl ditt företag som kandidat till Städbranschens Miljöföretag 2019.

Vi vill ha din anmälan senast 31 augusti 2019.

• Anmälan ska vara enkel på maxi en A4

• Anmälan skickas till: info@stadbranschensverige.se

• Gör en enkel beskrivning av miljöarbetet i ditt företag.

• Beskriv inriktningen på arbetet och omfattningen.

• Beskriv vilka resultat som uppnåtts.

Om ditt företag vinner.

Alla företag kan bidra till miljöarbetet och alla företag kan bli vinnare. Stora och små.

Vinnare utses av en jury som består av styrelsen för Städbranschen Sverige.

Som vinnare får du i korrespondens och marknadsföring presentera ditt företag som Städbranschens Miljöföretag 2019.

Om ditt företag inte vinner.

Även om ditt företag inte vinner kommer vi att ta vara på och sprida erfarenheterna av gott miljöarbete. Vi räknar också med att återkomma årligen med tävlingen, så din chans är inte borta.

Lycka till!

Vi ser fram mot ditt bidrag.