Städbranschen Sverige har som policy att uppmuntra och sprida information om gott miljöarbete bland medlemsföretagen. Som ett led i detta inbjuder vi till en tävling om titeln ”Städbranschens Miljöföretag”.

Miljöarbete omfattar många olika aspekter och alla är viktiga. Det kan gälla till exempel:

• Energihushållning med transporter, maskiner, värme och annat.

• Resurshushållning för ett hållbart samhälle med återvinning, sparsamhet med kem och annat.

• Arbetsmiljö med ergonomi, hygien, bullerbegränsning och annat.

Arbetet med ett gott miljöarbete kan gälla bättre tillvaro i olika skala till exempel:

• Lokal miljö för anställda, kunder och besökare lokalt.

• Regionalt med bättre luft, vatten och mark i närområdet.

• Globalt med skydd för atmosfär, hav, jord och arters mångfald i stor skala.

Anmäl ditt företag som kandidat till Städbranschens Miljöföretag 2018

• Anmälan ska vara enkel på maxi en A4

• Anmälan skickas till: info@stadbranschensverige.se senast 2018-08-31

• Gör en enkel beskrivning av miljöarbetet i ditt företag.

• Beskriv inriktningen på arbetet och omfattningen.

• Beskriv vilka resultat som uppnåtts.

Om ditt företag vinner.

Alla företag kan bidra till miljöarbetet och alla företag kan bli vinnare. Stora och små.

Vinnare utses av en jury som består av styrelsen för Städbranschen Sverige.

Officiellt erkännande och prisutdelning sker på Clean & Facility i Kista 2-3 oktober 2018 

Som vinnare får du i korrespondens och marknadsföring presentera ditt företag som Städbranschens Miljöföretag 2018.

Om ditt företag inte vinner.

Även om ditt företag inte vinner kommer vi att ta vara på och sprida erfarenheterna av gott miljöarbete. Vi räknar också med att återkomma årligen med tävlingen, så din chans är inte borta.

Lycka till!

Vi ser fram mot ditt bidrag.