Städbranschen Sveriges app

Appen finns att hämta på App Store, den innehåller information, dokumentation, tidskrifter, handböcker och kommunikation, kurser, reklamplatser bland annat.

Som medlem har du alltid tillgång till alla fördelar med appen.

Vår avsikt är att samtlig information och dokumentation från Städbranschen Sverige skall kunna finnas till hands för dig digitalt, till exempel: Städhandbok Golv, GolvrådsBoken, Städteknisk Ordlista, Städbranschens ABC, digitala kurser och andra dokument som kan vara till nytta för dig som jobbar i branschen.

Appen fungerar på alla smarttelefoner, läsplattor samt på Mac/PC. Det är en modern, effektiv, snabb mobillösning som är tänkt att förenkla arbetet för våra medlemmar.