Hämta en PDF-karta över området i Örebro.

Städbranschen Sverige välkomnar alla sina medlemmar till årsmöte 7 maj 2018

Datum:    2018-05-07
Tid:     Mötet startar klockan 13.00
Plats:    Örebro universitet, kursgård Östra Mark lokal Ö 201

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag finns tillgängliga att rekvirera från kansliet fr.o.m. 23 april

info@stadbranschensverige.se

eller 08-410 969 72

Kaffe och smörgås serveras efter mötet.

Vi vill gärna ha din anmälan senast den 2 maj så vi vet hur många som kommer.

Välkomna

Kontakt:    Kansliet nås på telefon 08 410 969 72 eller på mail info@stadbranschensverige.se
Städbranschen Sverige, Box 920 03, 120 06  STOCKHOLM

Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan medverka på mötet och därigenom verka för en bra framtid för föreningen, välkomna!

Med vänlig hälsning
Matthias Lindholm, Ordförande och Styrelsen för Städbranschen Sverige